Vammaisfoorumin logo: Vammaisjärjestöjen yhteinen ääni
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tarkennettu haku

Kategoria: Lausunnot 2021

Lausunto vammaisalan ammattitutkinnon perusteista 14.1. 2021

Lausunto vammaisalan ammattitutkinnon perusteista 14.1. 2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry kiittää Opetushallitusta mahdollisuudesta lausua näkemyksensä vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta. Lausuntokierroksella oleva luonnos tutkinnon perusteiksi koskee opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella tutkintorakenteeseen lisättyä vammaisalan ammattitutkintoa, joka astuu voimaan 1.8.2021. Samassa yhteydessä tutkintorakenteesta poistuu kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja henkilökohtaisen avun osaamisala siirtyy puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta vammaisalan ammattitutkintoon. Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä Vammaisfoorumi kannattaa henkilökohtaisen avun osaamisalan siirtämistä…

Lue lisää

Vammaisfoorumin lausunto oikeusministeriölle asunto-osakeyhtiölain arviomuistiosta 7.1.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

ASOYL -arviomuistio 2. AOYL 1:3 § ja 4:3 §: Myös maantasainen terassi osaksi huoneistoa Kiinteistöliiton mukaan huoneistoparvekkeen ohella säännöksen tulisi kattaa myös maantasainen terassi (huomioitavaksi myös 4:3 §:ssä). Nyt ongelmallinen mm. huolenpito- ja kunnossapitovelvollisuuden kannalta. V2. Kannatan Vammaisfoorumi kannattaa, että maantasaista terassia ja huoneistoparveketta koskevat samat säännökset. Silloin voidaan ottaa huomioon paremmin esteettömyys ja saavutettavuus….

Lue lisää

Lausunto oikeusministeriön hallinnonalan erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestämisestä 5.1.2021

Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta lausua edellä mainittuun asiakokonaisuuteen. Vammaisfoorumin lausunto perustuu vammaispoliittisiin näkökohtiin, eikä se ota kantaa uudistuksen juridisiin lähtökohtiin. Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 228 000 vammaista ja…

Lue lisää

Skip to content