Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kategoria: Lausunnot 2021

Input to the Draft General Comment on Article 27

Input to the Draft General Comment on Article 27

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

The Finnish Disability Forum represents Finnish disability organisations In European Disability Forum. Currently,  we have  28 member organisations representing 200 000 individuals with disabilities. We would like to join in the comments and amendments proposed by the EDF. We would commend the views of the Finnish Human Rights Centre. The European Disability Forum The European Disability…

Lue lisää

Tiivistelmä: Vammaisasioiden osaamiskeskus 13.12.2021

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Word-asiakirjana PDF-tiedostona “Vammaiset käyttävät ja tarvitsevat samoja palveluja kuin kuka tahansa. Niiden lisäksi vammaiset tarvitsevat erityispalveluja, joita kuka tahansa ei tarvitse.” Miksi vammaiset henkilöt pitää ottaa erikseen huomioon sote-uudistuksessa? YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on velvoittavaa lainsäädäntöä, joka on sovellettava sote-rakenteissa ja niitä koskevassa päätöksenteossa. YK:n vammaissopimus on oltava läpileikkaavasti mukana lainsäädäntöä valmisteltaessa ja toimeenpantaessa….

Lue lisää

Vammaisasioiden osaamiskeskus 13.12.2021

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Word-asiakirjana PDF-tiedostona “Vammaiset käyttävät ja tarvitsevat samoja palveluja kuin kuka tahansa. Niiden lisäksi vammaiset tarvitsevat erityispalveluja, joita kuka tahansa ei tarvitse.” Miksi vammaiset henkilöt pitää ottaa erikseen huomioon sote-uudistuksessa? YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on velvoittavaa lainsäädäntöä, joka on sovellettava sote-rakenteissa ja niitä koskevassa päätöksenteossa. YK:n vammaissopimus on oltava läpileikkaavasti mukana lainsäädäntöä valmisteltaessa ja toimeenpantaessa….

Lue lisää

Lausunto: Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Viite              Lausuntopyyntö Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelmaluonnos 2022-2026; VN/5787/2021 sekä STM114:00/2021 Asia              Lausuntovastaus: Vammaisfoorumi ry Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 200 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Vammaisfoorumi kiittää sosiaali-…

Lue lisää

Lausunto: Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelma 30.11.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Lausuntovastaus luonnoksesta kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2021 Viite                    Lausuntopyyntö OPH-4461-2021 Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 200 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma on Vammaisfoorumi ry:n toimintaa ja…

Lue lisää

Lausunto: Kaavoitus- ja rakentamislaki 3.12.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta lausua koskien kaavoitus- ja rakennuslain valmistelua. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä. Lausunnossa luonnosta…

Lue lisää

Lausunto: Genomikeskuslaki 26.11.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Hallituksen esitysluonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta ja terveyteen liittyvän geneettisen analyysin suorittamisen edellytyksistä VN/24821/2021STM071:00/2018 Vammaisfoorumi on jättänyt lausunnon lausuntopalvelu.fi-sivustolle 26.11.2021 Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta lausua genomilakiesityksestä. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta…

Lue lisää

Lausunto: Kansalaisuuslain muuttaminen 12.11.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Sisäministeriökirjaamo.sm (at) govsec.fimaahanmuutto-osasto.sm (at) govsec.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta Lausuntopyyntö VN/6060/2021 Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma…

Lue lisää

Lausunto: Lastensuojelulain 13 b §:n muuttaminen 12.11.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                                     LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        10.11.2021 EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntastv (at) eduskunta.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta HE 170/2021 vp Viite: sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous 12.11.2021 klo 9.00 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi ja jättää kirjallinen asiantuntijalausunto valiokunnan käsitellessä lastensuojelulain 13 b §:n…

Lue lisää

Lausunto: Kotoutumisen edistäminen 11.11.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntastv(at)eduskunta.fi Asia: VNS 6/2021 vp Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista Viite: sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous 11.11.2021 klo 10.00 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta jättää kirjallinen asiantuntijalausunto valtioneuvoston selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeiksi. Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten…

Lue lisää

Kannanotto: Monikanavarahoituksen purkaminen 26.10.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Viite         VN/16946/2021    Asia         Monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun parlamentaarisen työryhmän kuulemistilaisuus sidosryhmille 26.10.2021  Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksen on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä.  Vammaisfoorumi kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta osallistua kuulemistilaisuuteen ja jättää tämän kirjallisen kannanoton asiaan. Vammaisfoorumi ottaa kantaa perus- ja ihmisoikeuksien, erityisesti YK:n vammaisten henkilöiden…

Lue lisää

Lausunto Stv:lle: Valtion talousarvio vuodelle 2022 14.10.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ryHandikappforum rfFinnish Disability Forum EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntastv@eduskunta.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022, HE 146/2021 vp Ajankohta: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous 14.10.2021 klo 10.00 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta jättää kirjallinen asiantuntijalausunto koskien valtion vuoden 2022 talousarviota ja sen sosiaali- ja terveysministeriön pääluokkaa 33. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön…

Lue lisää

Lausunto: Saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointi 4.10.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                                     LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                              4.10.2021 EduskuntaLiikenne- ja viestintävaliokuntaLiV (at) eduskunta.fi Asia: E 103/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: Saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointi Viite: Asiantuntijapyyntö 24.9.2021 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuulluksi saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointia koskevassa valtioneuvoston selvityksessä. Saavutettavuusdirektiivin merkitys Saavutettavuusdirektiivin velvoitteet ovat yhä erittäin merkityksellisiä vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten osallisuuden edistämisessä saavutettavien…

Lue lisää

Lausunto: toimeentulotukilain uudistus 30.9.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumin lausunto toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä 30.9.2021 Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11505/2020 Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä. Vammaisfoorumi muistuttaa sosiaali- ja terveysministeriötä, että toimeentulotukilakiin liittyvät muutokset koskettavat myös vammaisia ihmisiä. Tämän vuoksi…

Lue lisää

Kirje ministeri Kiurulle vammaispalvelulain valmistelusta 24.9.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru STM / Yhteisöt ja toimintakyky -osasto (YTO), toimintakyky-yksikkö (TOK) Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä. Kiitämme sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta osallistua vammaispalvelulain valmistelua tukeviin kuulemistilaisuuksiin. Olemme saaneet…

Lue lisää

Lausunto arviomuistiosta julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan sääntelyn kehittämistarpeista 13.9.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

ValtionvarainministeriöAntti Helin Viite              Lausuntopyyntö arviomuistiosta – julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan                       sääntelyn kehittämistarpeista, vastausaikaa annettu 13.9. asti    Asia              Lausuntovastaus Vammaisfoorumilta   Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000…

Lue lisää

Lausunto: Sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttaminen 13.9.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Sosiaali- ja terveysministeriöEmmi Vettenranta Viite              Lausuntopyyntö VN/23063/2021 Asia              Lausuntovastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja…

Lue lisää

Lausunto: Vanhuspalvelulaki 27.8.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Vammaisfoorumi on jättänyt lausunnon lausuntopalvelu.fi-sivustolle 27.8.2021 Tausta Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma sisältää kohdassa Ikäystävällisyyden edistäminen useita kirjauksia väestön ikääntymiseen ja sen tuomaan yhteiskunnalliseen muutokseen varautumiseen. Uudistusten ensimmäinen vaihe, erityisesti iäkkäiden henkilöiden…

Lue lisää

Lausunto: Oppilas- ja opiskeluhuoltolain muuttaminen 24.8.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Luonnos hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta Vammaisfoorumi on jättänyt 24.8.2021 lausunnon lausuntopalvelu.fi -sivustolle. Tausta Esitys liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Muutoksia esitetään oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013) ja terveydenhuoltolakiin (1326/2010). Lisäksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annettuun lakiin (695/2019) siirrettäisiin luonteeltaan teknisenä muutoksena säännös terveydenhuoltolaista. Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi säännöksiä, jotka…

Lue lisää

Lausunto: Hallinnon automaattisen päätöksenteon käyttöalaa ja läpinäkyvyyttä koskevat säännösluonnokset 24.8.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi on jättänyt 24.8.2021 lausuntopalvelu.fi-sivustolle lausunnon koskien hallinnon automaattisen päätöksenteon käyttöalaa ja läpinäkyvyyttä koskevia säännösluonnoksia. Lausuntopyyntö sisälsi kysymyksiä, joista Vammaisfoorumi vastasi vain osaan. Tausta Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaa yleislainsäädäntöä. Työryhmä valmistelee erityisesti automaatioon liittyviä ns. hallinto-oikeudellisia säännöksiä. Valtiovarainministeriö on asettanut sen rinnalle julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan sääntelyn kehittämistarpeita arvioivan työryhmän,…

Lue lisää

Lausunto: Suomen määräaikaisraportti YK:n rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimukseen 22.6.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Ulkoministeriökirjaamo.um (at) formin.fi Viite              Lausuntopyyntö Suomen yhdistetty 24.-26. määräaikaisraportti YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta, PC0TQ341-11 Asia              Lausuntovastaus Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta…

Lue lisää

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Teksti word asiakirjana. Sosiaali- ja terveysministeriö perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus Vammaisfoorumin päivitetty asiakirja 14.6.2021 Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru antoi syksyllä 2019 vammaisjärjestöille ja vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnalle (VANE) tehtäväksi laatia asiakirja siitä, miten vammaisten henkilöiden tarpeet ovat sovitettavissa valmisteltavana olevaan sote-järjestelmään. Vammaisfoorumi luovutti tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia käsittelevän asiakirjan perhe-…

Lue lisää

Lausunto: Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttaminen 21.6.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausunto on jätetty sivustolle lausuntopalvelu.fi Vammaisfoorumi kiittää pyynnöstä lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta. Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista…

Lue lisää

Lausunto: Varhaiskasvatuslain muuttaminen 10.6.2021

Viite:            Lausuntopyyntö VN/480/2021 Asia:         Luonnos Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. YLEISTÄ Vammaisten henkilöiden osallistaminen päätöksentekoon ajoissa Vammaisfoorumi kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta…

Lue lisää

Lausunto: Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitus 2.6.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                               LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        2.6.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausunto on jätetty sivustolle lausuntopalvelu.fi. Luonnos hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksesta Esityksessä esitetään säädettäväksi tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta. Esityksen mukaan tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta rahoitettaisiin siihen yhdistettävien nivelvaiheen koulutusten nykyisten rahoitusjärjestelmien puitteissa. Esityksen mukaan valmentavan koulutuksen rahoituksen taso eri rahoitusjärjestelmissä…

Lue lisää

Lausunto: Perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttaminen 2.6.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                               LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        2.6.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausunto on jätetty sivustolle lausuntopalvelu.fi. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta Tausta Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa….

Lue lisää

Kannanotto: Onko apua tarvitsevan ihmisen elämä yhtä arvokas?

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Seuralehti uutisoi 26.4.2021 vammaisen henkilön elvytyskiellosta vastoin vanhempien tahtoa. Perusteluita elvytyskiellolle oli artikkelissa avattu seuraavasti: ”Lääkäri perusteli elvytyskieltoa sanomalla, että tällaisia ihmisiä, jotka ovat suuren avun tarpeessa, ei kannata elvyttää”. Kanta on monin tavoin järkyttävä ja sitä on tarpeen tarkastella monesta eri näkökulmasta. Kanta asettaa vammaisen ihmisen vamman perusteella eriarvoiseen asemaan, mitä on pidettävä syrjintänä….

Lue lisää

Lausunto: Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmä-suunnitelmasta vuosille 2021–2032 28.5.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                               Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        25.5.2021 EduskuntaLiikenne- ja viestintävaliokuntaliv (at) eduskunta.fi Viite VNS 2/2021 vp Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032 Ajankohta: liikenne- ja viestintävaliokunnan kokous 28.5.2021 klo 11.15 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi ja jättää kirjallinen asiantuntijalausunto koskien valtioneuvoston selontekoa valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032. Vammaisfoorumi on…

Lue lisää

Lausunto: Pelastuslain uudistus 26.5.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                                     LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                              26.5.2021 Sisäministeriökirjaamo (at) intermin.fi Viite: VN/6185/2021 pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen valmistelujaostojen arviointimuistiot Vammaisfoorumi ry kiittää sisäministeriötä mahdollisuudesta lausua pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen valmistelujaostojen arviointimuistioista. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi…

Lue lisää

Lausunto: Lyhytaikaisen huolenpidon pykälät VALAS III 26.5.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi kommentoi 19.5.2021 uuden Vammaislainsäädännön lyhytaikaista huolenpitoa koskevaa pykälää. Alla Vammaisfoorumin 26.5. toimitetut kirjalliset kommentit pykälästä ja sen perusteluista. 14 § Lyhytaikainen huolenpito Vammaisella henkilöllä on oikeus saada lyhytaikaista huolenpitoa välttämättömän huolenpidon ja osallisuuden turvaamiseksi sekä huolenpidosta vastaavien henkilöiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Lyhytaikaisen huolenpidon sisältö, määrä, kesto ja toteutustapa on määriteltävä vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Lyhytaikainen…

Lue lisää

Lausunto: Laki jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta 26.5.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                               Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                        24.5.2021 Eduskunta Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta tyv (at) eduskunta.fi Viite: HE 76/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi Ajankohta: työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kokous 26.5.2021 klo 11.30 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa mahdollisuudesta lausua koskien hallituksen esitystä jatkuvan oppimisen…

Lue lisää

Lausunto: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukseen ja liittyvät lait 19.5.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                               Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                        18.5.2021 EduskuntaSivistysvaliokuntasiv (at) eduskunta.fi Viite: HE 76/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta lausua koskien hallituksen esitystä jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta (HE 76/2021). Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on…

Lue lisää

Lausunto: Valtioneuvoston selvitys: EU:n vammaisstrategia 18.5.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                               Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        17.5.2021 EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntastv (at) eduskunta.fi Asia: E 44/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: EU:n vammaisstrategia Ajankohta: sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous 18.5.2021 klo 10.00 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi ja jättää kirjallinen asiantuntijalausunto koskien EU:n vammaisstrategiaa. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena…

Lue lisää

Lausunto: Luonnos korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi 7.5.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                               LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        7.5.2021 Luonnos korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi lausuntoa selvityshenkilö, erityisasiantuntija Tapio Kosusen laatimasta luonnoksesta korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi. Saavutettavuussuunnitelmaluonnoksessa esitetään valtakunnalliset tavoitteet korkeakoulutuksen ja korkeakoulun saavutettavuuden edistämiseksi. Esitettyjen tavoitteiden ja suuntaviivojen pohjalta korkeakoulut valmistelisivat omat saavutettavuussuunnitelmansa, joissa opiskelijoiden moninaisuus ja korkeakoulutuksessa aliedustetut ryhmät otetaan huomioon. Saavutettavuuden edistäminen kirjattaisiin yliopisto- ja…

Lue lisää

Lausunto: Perustuslakivaliokunnalle sote-uudistuksesta 22.4.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                                     Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                              21.4.2021 Eduskunta Perustuslakivaliokunta pev@eduskunta.fi Asia: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi Viite: Perustuslakivaliokunta torstai 22.4.2021 klo 10.00 / HE 241/2020 vp / Asiantuntijapyyntö…

Lue lisää

Lausunto: Valas III Liikkumisen tuen kokonaisuuden kuulemistilaisuus 19.4.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumin kirjallinen lausunto 19.4.2021 järjestetyssä liikkumisen tuen kokonaisuutta koskevassa kuulemistilaisuudessa. 16 § Liikkumisen tuki Vammaisella henkilöllä on oikeus saada liikkumisen tuki kuljetuspalveluna hänelle soveltuvalla, esteettömällä ajoneuvolla, jos hänellä on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa eikä hän toimintarajoitteensa takia voi ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia käyttää julkista liikennettä. Kuljetuspalvelua on täydennettävä saattajapalvelulla, jos se on välttämätöntä. Maakunnan liikelaitos voi…

Lue lisää

Lausunto: Valas III Vammaispalvelulakiesityksen taloudelliset tukitoimet 19.4.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaispalvelulakiesityksen taloudelliset tukitoimet Kuulemistilaisuus 19.4.2021 Puheenvuoron pitäjä: Henrik Gustafsson Vammaisfoorumin mielestä tarvitaan laissa säädettyjä taloudellisia tukitoimia vammasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi YK:n vammaissopimuksen artiklan 28 (Riittävä elintaso ja sosiaaliturva) alakohtien 1. a) ja c) mukaisesti. Vammaisfoorumi katsoo, että taloudellisiin tukitoimiin sisältyvät myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä harrastuksen välineet. Vammaisfoorumin mielestä 18 § on tarkoituksenmukaista jakaa…

Lue lisää

Lausunto: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

                 15.4.2021 Lausuntopyyntö: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8737/2019 Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä. Vammaisfoorumi…

Lue lisää

Lausunto: Hallituksen esitys laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta 29.3.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                                     LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                              28.3.2021    EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntastv(at)eduskunta.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta HE 39/2021 vp Viite: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous 29.3.2021 klo 10.30 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi valiokunnan käsitellessä hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta….

Lue lisää

Kirjallinen asiantuntijalausunto: Eduskunnan tarkastusvaliokunta säädösehdotusten vaikutusarvioinnista

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                                     Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikappforum rfFinnish Disability Forum                                                                                        22.3.2021 Eduskunta                                                                                          Tarkastusvaliokuntatrv (at) eduskunta.fi                                                        Asia:             Eduskunnan Tarkastusvaliokunta käsittelee omana asianaan säädösehdotusten vaikutusarviointeja; Vaikutusarviointi ja sen kehittämistarpeet suomalaisessa lainvalmistelussa, Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2020 Viite:             Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan kutsu kuulemiseen: 24.3.2021 klo 11.30 Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia…

Lue lisää

Lausunto: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukset

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                               LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        18.3.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausunto on jätetty sivustolle lausuntopalvelu.fi . Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi Tausta Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa…

Lue lisää

Lausunto: Sosiaali- ja terveysministeriön lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuus

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Sosiaali- ja terveysministeriökirjaamo@stm.fi Viite              Lausuntopyyntö VN/21145/2020Asia              Lausuntovastaus Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Yleistä Vammaisfoorumi kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta lausua työryhmän loppuraporttiluonnoksesta koskien…

Lue lisää

Report on the Implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Finnish Disability Forum Report on the Implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Introduction This brief submission provides the Human Rights Committee with additional specific information concerning the rights of persons with disabilities in Finland, in reply to questions posed in the List of Issues Prior to Reporting. The FINNISH DISABILITY FORUM…

Lue lisää

Puheenvuoro: STM – Iäkkäiden henkilöiden palvelujen lainsäädäntöuudistus, kuulemistilaisuus 2.3.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Iäkkäiden vammaisten palvelut edelleen vammaispalveluiden mukaan. Ei tiputusta sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. Tästä tulisi antaa täsmällisiä, sitovia ohjeistuksia, sillä käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollossa tästä on jatkuvaa vääntöä. Joissain kunnissa iäkkäät vammaiset on siirretty vammaispalveluista vanhuspalveluihin heti, kun he täyttävät 65v. Siellä ei välttämättä osata nähdä/ arvioida riittävän hyvin esim. vammaisten henkilöiden jatkuvan kuntoutuksen tarvetta. Iäkkäät vammaiset…

Lue lisää

Kirjallinen asiantuntijalausunto: Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 § muuttamisesta

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                                     Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                              12.3.2021 EduskuntaLiikenne- ja viestintävaliokunta Viite: Hallituksen esitys HE 250/2020 vp Aika: liikenne- ja viestintävaliokunnan kokous 16.3.2021 klo 12.00 Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esityksestä Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 § muuttamisesta. Vammaisfoorumi on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan…

Lue lisää

Lausunto: Työryhmän ehdotus arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi 15.3.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö                                    15.3.2021 Yleisiä kommentteja työryhmän ehdotuksesta Vammaisfoorumin mielestä lainsäädännössämme voimassa oleva YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus on jäänyt ohjelmaehdotusta laadittaessa liian vähälle huomiolle. Työryhmään ei ole nimitetty mukaan tahoa, joka edustaisi erityisesti vammaisia ihmisiä, kuten yleissopimuksen artikla 4.3 (Yleiset velvoitteet) edellyttää vammaisia ihmisiä koskevassa politiikassa ja päätöksenteossa. YK:n vammaissopimuksen artikla 2 (Määritelmät)…

Lue lisää

Lausunto: Hallituksen selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista 10.3.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumin lausunto on jätetty lausuntopalveluun. Lisätietoja antaa Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman koordinaattori Karoliina Mäki, karoliina.maki (at) tukikeskushilma.fi. Yleiset selontekoa koskevat kommentit Vammaisfoorumi ry haluaa muistuttaa, että YK:n vammaissopimuksessa todetaan, että vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka vuorovaikutus erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysmääräisen ja…

Lue lisää

Kirjallinen asiantuntijalausunto sote-uudistuksesta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 5.3.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Eduskunta                                                                    Kirjallinen asiantuntijalausuntoSosiaali- ja terveysvaliokuntastv (at) eduskunta.fi                                                        1.3.2021 Viite       Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi HE 241/2020 Aika: sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous 5.3.2021 klo 10.15 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja…

Lue lisää

Kirjallinen asiantuntijalausunto sote-uudistuksesta eduskunnan lakivaliokunnalle 4.3.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                           Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                              24.2.2021 EduskuntaLakivaliokunta Asia: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi Aika: lakivaliokunnan kokous 4.3.2021 klo 9.00 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan lakivaliokuntaa mahdollisuudesta lausua sote-uudistusta käsitteleväst…

Lue lisää

Lausunto: Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista 26.3.2021

Sivukuva tyhjästä luokasta, jossa oikealla opettajan pöytä ja vasemmalla neljässä rivissä tuoleja

Opetushallitus Lausunto on jätetty lausuntopalveluun. Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista Kommentit luvusta 1 Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Vammaisfoorumi kysyy (viitaten sivuun 4), kuka koordinoi ja kantaa vastuun opiskelijan kokonaiskuntoutusta edistävästä moniammatillisesta yhteistyöstä. Lisäksi Vammaisfoorumi peräänkuuluttaa sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Vammaisfoorumi toivoo myös selkeyttä pedagoginen kuntoutus -sanaparin käyttöön ja määrittelyyn. Mikäli valmentavaan koulutukseen voidaan valita myös oppivelvollisia, jotka…

Lue lisää

Lausunto: Lukiodiplomiselvitys 2020 25.2.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausunto on jätetty lausuntopalveluun. Vastaajaa koskevat perustiedot Vastaatteko X jonkin sidosryhmän, järjestön edustajan tai edunvalvontaorganisaation roolissa A) Luvussa 2 on kuvattu lukiodiplomit osana nykyistä lukiokoulutusta Vastaako mainittu kuvaus mielestänne nykytilaa? X En osaa sanoa Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne: Vammaisfoorumilla ei ole tietoa, miten paljon vammaiset lukiolaiset suorittavat lukiodiplomeja. Lukioiden näkemystä…

Lue lisää

Lausunto: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi 22.2.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi? Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kolme selkeää tavoitetta; saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus ovat Vammaisfoorumin näkökulmasta kannatettavia.  Nämä tavoitteet ovat tärkeitä vammaisten henkilöiden oikeuksien ja osallisuuden näkökulmasta.  Suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä ja tarkoituksenmukaista osallistaa suunnitteluun mukaan erilaiset käyttäjäryhmät. Heitä ovat muun muassa erilaisia liikkumisen apuvälineitä käyttävät. Liikkumisen apuvälineitä ovat esimerkiksi pyörätuoli, valkoinen keppi,…

Lue lisää

Kuuleminen sote-laista sivistysvaliokunnassa 19.2.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                                     LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        17.2.2021 Eduskunta Sivistysvaliokunta siv (at) eduskunta.fi Asia: Hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi HE 241/2020 Viite: sivistysvaliokunnan kokous 19.2.2021 klo 11.30 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa…

Lue lisää

Lausunto Fossiilittoman liikenteen tiekartta 18.2.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                                     LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                                 18.2.2021 Asia: FOSSIILITTOMAN LIIKENTEEN TIEKARTTA – LUONNOS VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖKSEKSI KOTIMAAN LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ Viite: VN/9996/2019 Vammaisfoorumi ry kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta lausua Fossiilittoman liikenteen tiekartta – luonnoksesta Valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä. Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia…

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen 17.2.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

VN/504/2021-OKM-13 Vammaisfoorumi ry                                                     LausuntoHandikappforum rfFinnish Disability Forum                                            16.2.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö Vammaisfoorumi ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta esittää näkemyksensä oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen liittyvien asetusten muuttamisesta. Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa….

Lue lisää

Asiantuntijalausunto kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta sivistysvaliokunnalle 12.2.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                               Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum EduskuntaSivistysvaliokunta Asia: VNS 3/2020 vp Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta antaa kirjallinen asiantuntijalausunto Valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa. Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden…

Lue lisää

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta 29.1.2021 eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta, 1.2.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta. Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 228 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Vammaisfoorumi kiittää sosiaali- ja…

Lue lisää

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta 20.1.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

TULEVAISUUDEN TASA-ARVOKYSYMYKSET 1. Tavoitteiden asettamiseksi on selonteossa tarkoitus käsitellä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä niiden ennakoitavissa olevia vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon. Millaisia tulevaisuutta ennakoivia tasa-arvokysymyksiä tai ongelmia mielestänne pitäisi selonteossa painottaa? Tarkasteltava aika on nykyhetkestä vuoteen 2030. Mainitkaa ja perustelkaa enintään viisi selkeää kysymystä. Mikäli mahdollista, sijoittakaa ne teemaotsikoiden alle sopivaksi katsomaanne kohtaan. Teema-alueet on esitelty edellä….

Lue lisää

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta koulutuspoliittiseksi selonteoksi 20.1.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Yleiset selontekoa koskevat kommentit Vammaisfoorumi ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua näkemyksensä koulutuspoliittisen selonteon luonnoksesta. Vammaisfoorumi on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 228 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä. Koulutuspoliittista selontekoa valmistellessaan…

Lue lisää

Lausunto vammaisalan ammattitutkinnon perusteista 14.1. 2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry kiittää Opetushallitusta mahdollisuudesta lausua näkemyksensä vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta. Lausuntokierroksella oleva luonnos tutkinnon perusteiksi koskee opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella tutkintorakenteeseen lisättyä vammaisalan ammattitutkintoa, joka astuu voimaan 1.8.2021. Samassa yhteydessä tutkintorakenteesta poistuu kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja henkilökohtaisen avun osaamisala siirtyy puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta vammaisalan ammattitutkintoon. Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä Vammaisfoorumi kannattaa henkilökohtaisen avun osaamisalan siirtämistä…

Lue lisää

Vammaisfoorumin lausunto oikeusministeriölle asunto-osakeyhtiölain arviomuistiosta 7.1.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

ASOYL -arviomuistio 2. AOYL 1:3 § ja 4:3 §: Myös maantasainen terassi osaksi huoneistoa Kiinteistöliiton mukaan huoneistoparvekkeen ohella säännöksen tulisi kattaa myös maantasainen terassi (huomioitavaksi myös 4:3 §:ssä). Nyt ongelmallinen mm. huolenpito- ja kunnossapitovelvollisuuden kannalta. V2. Kannatan Vammaisfoorumi kannattaa, että maantasaista terassia ja huoneistoparveketta koskevat samat säännökset. Silloin voidaan ottaa huomioon paremmin esteettömyys ja saavutettavuus….

Lue lisää

Lausunto oikeusministeriön hallinnonalan erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestämisestä 5.1.2021

Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta lausua edellä mainittuun asiakokonaisuuteen. Vammaisfoorumin lausunto perustuu vammaispoliittisiin näkökohtiin, eikä se ota kantaa uudistuksen juridisiin lähtökohtiin. Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 228 000 vammaista ja…

Lue lisää

Skip to content