Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto: Sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttaminen 13.9.2021

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto: Sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttaminen 13.9.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö
Emmi Vettenranta

Viite              Lausuntopyyntö VN/23063/2021

Asia              Lausuntovastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä.

Vammaisfoorumi kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta.

Vammaisfoorumi pitää esitettyä muutosta voimaantulosäännöksiin perusteltuna ja tarpeellisena. Vammaisfoorumi kannattaa esitystä.

Koronataudin torjumiseksi välttämättömien rokotusten jatkuminen vuoden 2022 kesäkuun loppuun on todennäköistä, etenkin huomioiden tulossa oleva kolmas rokotuskierros riskiryhmille. Rokotuksiin pääsy yhdenvertaisesti muiden kanssa on tärkeää vammaisille henkilöille, samoin kuin rokotukseen liittyvien matkojen korvaaminen. Näin poistetaan rokotuksen ottamisen esteitä, ja osaltaan edistetään rokotekattavuutta ja rokotuksiin perustuvan koronastrategian onnistumista.

Helsingissä 13.09.2021

VAMMAISFOORUMI RY

Sari Kokko                               Pirkko Mahlamäki
puheenjohtaja                        pääsihteeri

Lisätietoja: pääsihteeri Pirkko Mahlamäki, pirkko.mahlamaki (at) vammaisfoorumi.fi, puh. 044 567 9077.

Skip to content