Lausunnot

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT 2022

 • Lausunto: Pelastuslain muuttaminen 23.5.2022

  - Vammaisfoorumi ry                                                     LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        19.5.2022 Sisäministeriökirjaamo.sm (at) govsec.finina.vienonen (at) govsec.fi Viite: VN/14247/2021-SM-1 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi…
 • Lausunto: Sosiaali- ja terveysvaliokunta – kuluttajansuojalaki 20.5.2022

  - Vammaisfoorumi ryHandikappforum rfFinnish Disability Forum 18.5.2022 EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntaStV (at) eduskunta.fi Asia: Asiantuntijapyyntö: HE 48/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi…
 • Lausunto: Sivistysvaliokunta – Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus 13.5.2022

  - Vammaisfoorumi ryHandikappforum rfFinnish Disability Forum                      9.5.2022 EduskuntaSivistysvaliokuntasiv (at) eduskunta.fi Asia: K 7/2022 vp Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022 Ajankohta: Sivistysvaliokunnan kokous…
 • Lausunto: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta – Esteettömyysdirektiivin täytäntöönpano 5.5.2022

  - Vammaisfoorumi ryHandikappforum rf            Finnish Disability Forum                          3.5.2022 EduskuntaTyöelämä- ja tasa-arvovaliokuntatyv@eduskunta.fi Asia: HE 41/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia…
 • Lausunto: Sivistysvaliokunta – Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 5.5.2022

  - Vammaisfoorumi ryHandikappforum rf      Finnish Disability Forum                                                               4.5.2022 EduskuntaSivistysvaliokuntasiv (at) eduskunta.fi Asia: HE 55/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja…
 • Lausunto: Sivistysvaliokunta – turvallisuusympäristön muutos 27.4.2022

  - Vammaisfoorumi ry                                                  LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                          23.4.2022 EduskuntaSivistysvaliokuntasiv (at) eduskunta.fi Asia: VNS 1/2022 vp Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta Viite: Sivistysvaliokunnan…
 • LAUSUNTO: Lainvalmistelun vaikutusarviointiohje 26.4.2022

  - VAMMAISFOORUMI RY:N LAUSUNTO Oikeusministeriön lausuntopyyntö uudistettavan lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta Tiivistelmä Lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen yleinen osa on hyvin perusteltu ja selkeä. Vammaisfoorumi…
 • Lausunto: Liikenne- ja viestintävaliokunta – Esteettömyysdirektiivi 21.4.2022

  - Asiantuntijalausunto Tiivistelmä Esteettömyysdirektiivin kansallisen täytäntöönpanotavan on parannettava tosiasiallisesti tuotteiden ja palveluiden käytettävyyttä, saavutettavuutta ja esteettömyyttä.  Sähkökirjan käsite ei saa rajata säätelyn…
 • Lausunto: Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus 2022 14.4.2022

  - Vammaisfoorumi ryHandikappforum rfFinnish Disability Forum                      14.4.2022 EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokunta StV (at) eduskunta.fi Asia: K 7/2022 vp Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022…
 • Lausunto: Vammaispalvelulainsäädännön uudistus 6.4.2022

  - LAUSUNTOPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUKSESTA Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12531/2021 STM083:00/2019 Johdanto Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi vammaispalvelulaiksi. Esitysluonnokseen liittyy…