Lausunnot

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT 2021

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus

  - Teksti word asiakirjana. Sosiaali- ja terveysministeriö perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus Vammaisfoorumin päivitetty asiakirja 14.6.2021 Perhe-…
 • Lausunto: Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttaminen 21.6.2021

  - Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausunto on jätetty sivustolle lausuntopalvelu.fi Vammaisfoorumi kiittää pyynnöstä lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain…
 • Lausunto: Varhaiskasvatuslain muuttaminen 10.6.2021

  - Viite:            Lausuntopyyntö VN/480/2021 Asia:         Luonnos Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö,…
 • Lausunto: Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitus 2.6.2021

  - Vammaisfoorumi ry                               LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        2.6.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausunto on jätetty sivustolle lausuntopalvelu.fi. Luonnos hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen…
 • Lausunto: Perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttaminen 2.6.2021

  - Vammaisfoorumi ry                               LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        2.6.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausunto on jätetty sivustolle lausuntopalvelu.fi. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle…
 • Kannanotto: Onko apua tarvitsevan ihmisen elämä yhtä arvokas?

  - Seuralehti uutisoi 26.4.2021 vammaisen henkilön elvytyskiellosta vastoin vanhempien tahtoa. Perusteluita elvytyskiellolle oli artikkelissa avattu seuraavasti: ”Lääkäri perusteli elvytyskieltoa sanomalla, että…
 • Lausunto: Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmä-suunnitelmasta vuosille 2021–2032 28.5.2021

  - Vammaisfoorumi ry                               Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        25.5.2021 EduskuntaLiikenne- ja viestintävaliokuntaliv (at) eduskunta.fi Viite VNS 2/2021 vp Valtioneuvoston selonteko…
 • Lausunto: Pelastuslain uudistus 26.5.2021

  - Vammaisfoorumi ry                                                     LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                              26.5.2021 Sisäministeriökirjaamo (at) intermin.fi Viite: VN/6185/2021 pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen valmistelujaostojen arviointimuistiot Vammaisfoorumi ry…
 • Lausunto: Lyhytaikaisen huolenpidon pykälät VALAS III 26.5.2021

  - Vammaisfoorumi kommentoi 19.5.2021 uuden Vammaislainsäädännön lyhytaikaista huolenpitoa koskevaa pykälää. Alla Vammaisfoorumin 26.5. toimitetut kirjalliset kommentit pykälästä ja sen perusteluista. 14 §…
 • Lausunto: Laki jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta 26.5.2021

  - Vammaisfoorumi ry                                               Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                        24.5.2021 Eduskunta Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta tyv (at) eduskunta.fi Viite: HE 76/2021 vp…