Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Raportti Vammaisfoorumin koulukyselyn tuloksista

Takaisin Taustamateriaalia -listaukseen

Raportti Vammaisfoorumin koulukyselyn tuloksista

Vammaisfoorumi toteutti vuodenvaihteessa 2020–2021 Ihmisoikeuskeskuksen tuella kouluarjen kokemuksia kartoittavan kyselyn perusopetuksessa olevien vammaisten ja toimintarajoitteisten lasten huoltajille. Kyselyllä kerättiin tietoa perheiden kokemuksista ja näkemyksistä lapsen koulunkäynnin ja kouluarjen sujumisesta sekä oppimisen tuen toteutumisesta. Kyselyyn vastasi 595 vanhempaa. Kysely toteutettiin suomeksi ja ruotsiksi.

Vammaisten ja toimintarajoitteisten lasten vanhempien kokemusten mukaan tukitoimet koulussa toteutuvat epäyhdenvertaisesti, vaihtelevasti ja monin paikoin puutteellisesti etenkin yleisopetuksen luokilla ja opetusryhmissä. Noin 40 % vanhemmista oli tyytymättömiä oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteutumiseen ja avun saamiseen koulupäivän aikana. Koulujen henkilöstömitoitus on tiukka, ja vanhemmat toivat esiin esimerkiksi koulunkäynninohjaajien liian vähäisen määrän ja suuren vaihtuvuuden. Opettajilta ja koulunkäynninohjaajilta puuttui myös osaamista vammaisten lasten ja etenkin neurokirjon lasten oppimisen tukemisesta. Vanhempien vastausten mukaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja tarpeiden mukaiset mukautukset toteutuivat kaikkein heikoimmin neurokirjon lapsilla.  Näiden lasten vanhemmat kertoivat lukuisista ongelmista ja viiveistä, joita lasten tarvitsemien tukitoimien, yksilöllisten järjestelyjen ja kouluympäristön mukautusten saamisessa oli ollut.

Lue lisää

Yhteenveto ja ehdotukset

Sammanfattning och förslag

Raportti koulukyselyn tuloksista (pdf)

Raportti koulukyselyn tuloksista (word)

Skip to content