Lausunnot

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT 2022

 • Kannanotto: Esteettömyysdirektiivi perustuslakivaliokunnan käsittelyyn 6.4.2022

  - Arvoisat puhemiehet ja puhemiesneuvoston jäsenet, otamme teihin yhteyttä Vammaisfoorumi ry:n nimissä. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on…
 • Lausunto: Edustajakannedirektiivin täytäntöönpano 31.3.2022

  - Edustajakannedirektiivin täytäntöönpano Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9183/2021 Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta lausua Edustajakannedirektiivin täytäntöönpanoa koskevasta työryhmämietinnöstä. Vammaisfoorumi pitää lähtökohtaisesti edustajakannetta ja sen kansallista…
 • Lausunto: Televisio- ja radio-ohjelmistojen siirtovelvoite 25.3.2022

  - Liikenne- ja viestintäministeriö Lausuntopyyntö: Arviomuistio televisio- ja radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteesta Viite: VN/7543/2022 Keskeiset huomiot esityksestä Vammaisfoorumi vaatii, että SVPL 227§ säilytetään…
 • Lausunto: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietolaki

  - Vammaisfoorumi ry Lausunto                                 VN/2037/2021 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Johdanto Esityksellä…
 • Lausunto: Lakivaliokunta – seksuaalirikokset 15.3.2022

  - Vammaisfoorumi ryHandikappforum rf         Finnish Disability Forum                      14.3.2022 Eduskunnan lakivaliokunta Asia: HE 13/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi Lakiesitys edellyttää…
 • Lausunto: Makrovakauden valvontavälineet 11.3.2020

  - Vammaisfoorumi ryHandikappforum rf         Finnish Disability Forum                      11.3.2022 Lausunto: Lausuntopyyntö eräitä makrovakauden valvontavälineitä koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=9495c2f2-a649-4fb2-b179-d38ffb795017 Yleisiä huomioita: Vammaisfoorumi kannattaa…
 • Lausunto: Sosiaali- ja terveysvaliokunta – Ihmisoikeuspoliittinen selonteko 8.3.2022

  - Vammaisfoorumi ryHandikappforum rf         Finnish Disability Forum                      3.3.2022 EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokunta stv@eduskunta.fi Asia: VNS 10/2021 vp / Asiantuntijapyyntö / Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko…
 • Lausunto: Sivistysvaliokunta – Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2.3.2022

  - Vammaisfoorumi ryHandikappforum rfFinnish Disability Forum                      2.3.2022 EduskuntaSivistysvaliokuntasiv@eduskunta.fi HE 19/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi…
 • Lausunto: Lakivaliokunta – Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko 24.2.2022

  - Vammaisfoorumin lausunto valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta Eduskunnan lakivaliokunta, kuuleminen 24.2.2022 Asia:             Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko Viite:             VNS 10/2021 vp. Yleistä YK:n vammaisten…
 • Lausunto: Sivistysvaliokunta – Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko 22.2.2022

  - Vammaisfoorumi ryHandikappforum rfFinnish Disability Forum                     14.2.2022 EduskuntaSivistysvaliokuntasiv@eduskunta.fi Asia: VNS 10/2021 vp Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko Ajankohta: sivistysvaliokunnan kokous 22.2.2022 klo 12.00 Vammaisfoorumi…