Hallitus

Jäsenet 2023

Sari Kokko hymyilevänä pieni sydänkorvakoru

Puheenjohtaja Sari Kokko

Näkövammaisten liitto ry

Teen töitä Näkövammaisten liitossa järjestöjohtajana. Työni on vaikuttamista, yhteistyötä, näkövammaisten ihmisten elämässä ja arjessa tärkeiden asioiden esillä pitämistä ja kansainvälisiä asioita. Taustaltani olen kasvatustieteilijä, joka tuo palan lukkarin rakkautta koulutusasioihin. Järjestöissä olen tehnyt töitä1990-luvun lopulta. Ennen näitä vuosia ehdin kurkistaa hetken työelämää valtiolla.

Vapaa-aikana minut löytää lenkkipolulta, kirjan äärestä, joogasta tai kuntosalilta.

sari.kokko (at) nkl.fi

Silmälasit päässä oleva hymyilevä Henrik Gustafsson

Varapuheenjohtaja Henrik Gustafsson

Invalidiliitto ry

Olen vaikuttanut yli 10 vuoden ajan laaja-alaisesti vammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksiin. Erityisosaamisalueeni on YK:n vammaisoikeussopimus, vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus, terveydenhuollon lakiasiat ja sosiaalivakuutuksiin liittyvät oikeudelliset kysymykset.

Olen toiminut  muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sairaanhoitopiirien koordinoimissa apuvälinetyöryhmissä, useassa STM:n alaisessa neuvottelukunnassa ja STM:n osallisuustyöryhmässä. Olen ollut kuultavana eduskunnassa useista lainsäädäntömuutoksista mm. hankintalaki, EU:n potilasdirektiivin kansallinen toimeenpano, sotilastapaturmalaki ja Ei Myytävänä- kansalaisaloitteesta.

Olen laatinut YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirjan, ja koulutan, neuvon ja ohjaan vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä.  Olen osallistunut myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan sekä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntien työskentelyyn usean vuoden ajan. Tämän lisäksi kuulun Abilis -säätiön hallitukseen, joka rahoittaa kehitysmaiden vammaisryhmien omia hankkeita.

Twittertili: @HenGustafsson 

henrik.gustafsson (at) invalidiliitto.fi

Annina Heini vaaleine hiuksineen

Annina Heini

Kynnys ry

Olen työskennellyt Kynnys ry:ssä vuodesta 2013 ja nykyään toimin järjestöpäällikkönä. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri pääaineena sosiaalipolitiikka. Koko työurani olen työskennellyt  vammaisasioiden ja -politiikan parissa. Nykyinen työni Kynnyksellä on laaja-alaista vaikuttamistyötä vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseksi. Vammaisfoorumissa vedän Vaikuttajaverkostoa ja YK:n vammaisoikeussopimuksen raportointityöryhmää ja olen mukana työllisyysryhmässä. Vuonna 2021 olen myös Vammaisfoorumin hallituksessa.

annina.heini (at) kynnys.fi

Sari Kuosmanen

Lihastautiliitto ry

Toimin tällä hetkellä Lihastautiliitto ry:n toiminnanjohtajana. Takana on pitkä työura yksityisen terveydenhuollon eri hallinnollisissa tehtävissä sekä kuntoutuksen liiketoiminnan kehittämisen parissa. Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri. Pääaineenani olen lukenut markkinointia ja sivuaineena sosiaalipolitiikkaa. Varhaisemmalta ajalta löytyy myös kirjanpitäjän tutkinto. Vuosien varrelta kokemusta on kertynyt monista eri terveydenhuoltoalan kehittämis- ja suunnittelutehtävistä sekä laaja-alaisesta yhteistyöstä niin kunta-, sairaala-, kuntayhtymä-, vakuutusyhtiö- kuin Kela-maailmastakin.  Vapaa-ajallani toimin muutamissa hallitusluottamustehtävissä kuten terveyskeskuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtajana. Vammaisfoorumissa olen vuosien 2020-2021 aikana toiminut yhtenä Kuntoutustyöryhmän vetäjänä.

sari.kuosmanen (at) lihastautiliitto.fi

Terhi Toikkanen hymyilevänä käsi nojaa poskeen

Terhi Toikkanen

Hengitystuki ry

Työ henkilökohtaisen avun asiantuntijaverkosto Assistentti.infossa ja Kynnys ry:ssä on avannut aitiopaikan Suomen ainoan Independent Living -organisaation toimintaan. Hetket innoittavien ihmisten seurassa, parikymmentä vuotta työoikeudellista neuvontaa, osallistuminen Heta-liitto ry:n ensimmäisiin tes-neuvotteluihin, THL:n Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä, tuhannet asiakaspalvelutilanteet vammaispalvelu- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä, Hengitystuki ry, Kestävän kehityksen toimikunta, Vertaistoiminta Etiopiassa, Euroopan Disability Rights Defenders -yhteisö ja kansalaisaktivismi laajasti ovat vakuuttaneet minut yhteistyön voimasta. 

Vapaa-ajalla seikkailen mielelläni ajatuksissani, ihmettelen luontoa ja opiskelen koiraa alkeistasolla. 

terhi.toikkanen (at) hengitystuki.fi

Satu Taiveaho

Autismiliitto

Olen Satu Taiveaho, 46-vuotias YTM, AmO, toiminnanjohtaja sekä sijaisäiti. Toimin Autismiliiton toiminnanjohtajana. Aiemmin olen toiminut mm.  Etelä-Suomen aluehallintovirastossa sosiaalihuollon johtavana ylitarkastajana, johtavana sosiaalityöntekijänä, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:ssä toiminnanjohtajana, Lähi- ja perushoitajaliitto SuPerissa järjestöpäällikkönä, Sininauhasäätiössä toimitusjohtajana sekä sosiaalityössä erilaisissa tehtävissä.

Olen toiminut myös Hämeen alueen kansanedustajana kaksi kautta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen onkin itselleni vahva intohimo.  Eduskunnassa toimin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, ympäristövaliokunnassa, hallintovaliokunnassa sekä suuressa valiokunnassa. Toimin myös Vammaisasian yhteistyöryhmän VAMYT ry:n pj:nä. Olen toiminut useamman kaupungin/kunnanvaltuustossa, lautakunnissa, kuntayhtymissä ja maakuntavaltuustoissa. Lisäksi olen toiminut monissa järjestöissä sekä mm. seurakunnan luottamustehtävissä.

Toivon, että voin omalta osaltani tuoda Vammaisfoorumin hallitukseen aktiivisuutta sekä osaamiseni ja kokemukseni. Haluan katsoa aina kaikkien vammaisryhmien etua ja kokonaisuutta. Haluan edustaa rakentavaa yhteistyötä ja vammaisryhmien yhteneväisyyttä vaikuttamistyössä.  Toki haluan tuoda esiin myös oman taustaryhmäni eli autismikirjon henkilöiden erityistarpeita sekä kehitysvammaisten tarpeita.

Vammaisryhmien tarpeet, oikeudet ja asema ovat ja ovat olleet aina lähellä sydäntäni.

Harrastan monipuolista liikuntaa, eläimiä ja luontoa sekä järjestötyötä.

satu.taiveaho (at) autismiliitto.fi

Marica Nordman

SAMS -Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.

Olen työskennellyt SAMS:ssa juristina vuodesta 2017. Olen koulutustaustaltani oikeustieteiden maisteri (Helsingin yliopisto, 2017).  SAMS:ssa työskentelen mm. oikeudellisen neuvonnan ja vaikuttamistyön parissa. Haluan työssäni edistää ihmisoikeusystävällistä laintulkintaa, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Toimin Vammaisfoorumin edustajana STM:n itsemääräämisoikeuden seurantaryhmässä sekä Vammaisfoorumin vaikuttajaverkostossa ja työllisyysryhmässä.

marica.nordman (at) samsnet.fi

Varajäsenet 2023

Tiina Rinne

Heta-Liitto

Olen 42-vuotias porilainen vammaisaktiivi, mielelläni mukana vaikuttamassa ja rakentamassa toimivampaa yhteiskuntaa meille kaikille. Olen nepsy ja sairastan harvinaista neurologista sairautta, jonka vuoksi kuljen sähköpyörätuolilla ja usein avustajan kanssa. Vaikuttamistyötä olen tähän asti tehnyt monilla eri tasoilla, toimin sekä Satakunnan neuroyhdistyksessä että Porin Vammaisneuvostossa varapuheenjohtajana, olen Neuroliiton valtuustossa ja Satakunnan järjestöasian neuvottelukunnassa. Heta-liiton valtuuston varapuheenjohtajana olen toiminut tämän historiallisen, ensimmäisen valtuustokauden ajan. Käytännön tilanteista pysyn myös kärryillä aluetasolla olemalla mukana Porin perusturvalautakunnassa sekä Satakunnan hyvinvointialueen vammaispalveluja valmistelevassa työryhmässä.

tiina.rinne (at) heta-liitto.fi

Anniina Lavikainen

Kuuloliitto ry

Olen toiminut Kuuloliitossa kehittämispäällikkönä vuodesta 2019 lähtien ja vastuualueenani on Kuuloliiton vaikuttamis- ja kehittämistoiminta. Kuuloliitossa olen työskennellyt eri tehtävissä vuodesta 2007 alkaen. Minulla on pitkäaikainen kokemus kuulovammaisuuteen liittyvästä vaikuttamis- ja kehittämistyöstä sekä laaja-alainen näkemys vammaispoliittisiin ja sote-kysymyksiin. Kokemustietoa olen saanut myös vammautuneen sukulaisen läheisenä. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, pääaineena sosiaalipolitiikka.

anniina.lavikainen (at) kuuloliitto.fi