Hallitus

Jäsenet 2021

Sari Kokko hymyilevänä pieni sydänkorvakoru

Puheenjohtaja Sari Kokko

Näkövammaisten liitto ry

Teen töitä Näkövammaisten liitossa järjestöjohtajana. Työni on vaikuttamista, yhteistyötä, näkövammaisten ihmisten elämässä ja arjessa tärkeiden asioiden esillä pitämistä ja kansainvälisiä asioita. Taustaltani olen kasvatustieteilijä, joka tuo palan lukkarin rakkautta koulutusasioihin. Järjestöissä olen tehnyt töitä1990-luvun lopulta. Ennen näitä vuosia ehdin kurkistaa hetken työelämää valtiolla.

Vapaa-aikana minut löytää lenkkipolulta, kirjan äärestä, joogasta tai kuntosalilta.

sari.kokko@nkl.fi

Varapuheenjohtaja Tarja Parviainen

Autismi- ja Aspergerliitto ry

tarja.parviainen@autismiliitto.fi

Hallituksen jäsenet vuodeksi 2019:

Kaisa Alanne

Kuurojen Liitto ry

Olen työskennellyt Kuurojen Liitto ry:ssa vuodesta 1991 ja nykyään johtajana. Vastuualueena viittomakieli- ja vaikuttamistyö, viittomakieliasiat, tulkkauspalvelut, työllisyys, saavutettavuus ja kansainvälinen vammaisyhteistyö.

kaisa.alanne@kuurojenliitto.fi

Laura Andersson

Invalidiliitto ry

Olen yhteiskuntasuhteiden ja vaikuttamistyön verkostoitunut ammattilainen. Koulutukseltani olen valtiotieteen maisteri. Olen työskennellyt yhteiskuntasuhteiden parissa parikymmentä vuotta niin eduskunnassa kuin kansalaisjärjestöissäkin. Politiikka ja yhteiskunnalliset ilmiöt kiinnostavat. Invalidiliittoon tulin syksyllä 2016 yhteiskuntasuhdejohtajaksi. Merkityksellinen työ motivoi joka päivä – on hienoa saada edistää liiton vision, ”Yhdenvertainen ja esteetön Suomi”, toteutumista.

laura.andersson@invalidiliitto.fi

Virpi Siiskonen

Suomen CP-liitto ry

Olen Virpi Siiskonen tuore vammaisfoorumin hallituksen jäsen Itä-Suomesta. Tausta järjestöni on Suomen CP-liitto, jossa olen toiminut luottamustehtävissä -90 luvun puolivälistä lähtien. Tällä hetkellä liittohallituksen jäsenenä. Olen edelleen mukana myös paikallistason yhdistystoiminnassa.

Koulutukseltani olen sosionomi AMK, YTM sosiaalityöntekijä. Työskentelen kuntoutussosiaalityössä. Nuoruudessa innostuin vaikuttamisesta vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyön kautta, tuolloin luotiin YK:n yleisohjeet, ja puhuttiin yhdenvertaisesta osallisuudesta.

siiskonenvirpi (at) gmail.com

Elias Vartio

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.

Olen taustaltani toimittaja ja oikeustieteilijä. Minulla on myös useamman vuoden käytännön työkokemusta vammaisten henkilöiden parissa eri tehtävissä. Vammaisfoorumissa toimin johtahana ns. kelakyytiryhmässä ja toimin yhdessä Sari Kokon kanssa vaikuttajaverkoston puheenjohtajana. Taustajärjestössä SAMS:ssa työskentelen oikeudellisen neuvonnan ja vaikuttamistyön parissa.

elias.vartio@samsnet.fi

Varajäsenet 2021

Minna Teiska

Muistiliitto ry

Olen toiminut Muistiliitossa kehittämispäällikkönä vuodesta 2016 lähtien, mutta minulla on laaja-alainen tausta vammaistyöstä ja vammaisjärjestöjen verkostoissa toimimisesta. Arviointitoiminnan ja kehittämistyön ohella vastuualueeseeni kuuluu edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä kuten lausuntojen valmistelua. Koulutukseltani olen fysioterapeutti (AMK) ja terveystieteiden maisteri (TtM).

minna.teiska (at) muistiliitto.fi

Liisa Rautanen

Hengityslaitepotilaat ry

liisa.rautanen (at) hengityslaitepotilaat.fi