Hallitus

Jäsenet 2024

Puheenjohtaja Veera Florica Rajala

Finlands Svenska Skidförbund, FSS

Olen näkövammainen oikeustieteen maisteri, ja puhun sekä suomea että ruotsia äidinkielenäni. Olen aiemmin toiminut pääsihteerinä Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitossa ja Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitossa. Olen myös toiminut Tukholman yliopiston ylioppilaskunnassa varapuheenjohtajana, sekä Tukholman kunnassa lautakunnan puheenjohtajana. Minulla on monipuolinen työkokemus sekä julkishallinnosta että järjestöpuolelta. Teen työtä intohimolla, ja mikäli kohtaan esteitä, etsin tien niiden voittamiseksi.

Silmälasit päässä oleva hymyilevä Henrik Gustafsson

Varapuheenjohtaja Henrik Gustafsson

Invalidiliitto ry

Olen vaikuttanut yli 10 vuoden ajan laaja-alaisesti vammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksiin. Erityisosaamisalueeni on YK:n vammaisoikeussopimus, vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus, vammaispalvelulaki ja sosiaalivakuutuksiin liittyvät oikeudelliset kysymykset.

Olen toiminut  muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sairaanhoitopiirien koordinoimissa apuvälinetyöryhmissä, useassa STM:n alaisessa neuvottelukunnassa ja STM:n osallisuustyöryhmässä. Olen ollut kuultavana eduskunnassa useista lainsäädäntömuutoksista mm. hankintalaki, EU:n potilasdirektiivin kansallinen toimeenpano, sotilastapaturmalaki ja Ei Myytävänä- kansalaisaloite, asunto-osakeyhtiölaki, yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus sekä uudistettava vammaispalvelulaki.

Olen laatinut YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirjan, ja koulutan, neuvon ja ohjaan vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä.  Olen osallistunut myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan sekä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntien työskentelyyn usean vuoden ajan. Tämän lisäksi kuulun Abilis -säätiön hallitukseen, joka rahoittaa kehitysmaiden vammaisryhmien omia hankkeita.

Twittertili: @HenGustafsson 

henrik.gustafsson (at) invalidiliitto.fi

Annina Heini vaaleine hiuksineen

Annina Heini

Kynnys ry

Olen ollut Vammaisfoorumin hallituksessa vuodesta 2021. Olen työskennellyt Kynnys ry:ssä vuodesta 2013 ja nykyään toimin järjestöpäällikkönä. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri pääaineena sosiaalipolitiikka. Koko varsinaisen työurani olen työskennellyt vammaisasioiden ja -politiikan parissa. Nykyinen työni Kynnyksellä on laaja-alaista vaikuttamistyötä vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseksi.  Vammaisfoorumin hallituksessa pyrin edistämään kaikkien järjestöjen välistä monipuolista yhteistyötä, jotta vammaisjärjestöjen ääni kuuluu yhteiskunnan eri sektoreilla ja saamme yhdessä aikaan vaikuttavia tuloksia hyödyntäen kunkin järjestön ja henkilön erityisosaamista. Vammaisfoorumissa vedän vaikuttajaverkostoa, hyvinvointialuetyöryhmää ja aluetyöntekijöiden verkostoa sekä kuulun YK:n vammaisoikeussopimuksen raportointityöryhmään. Tämän lisäksi hoidan Vammaisfoorumissa erityisesti sote- sekä kriisi- ja varautumisasioita. Olen Vammaisfoorumin edustajana Vammaiskortti-työryhmässä. 

annina.heini (at) kynnys.fi

Terhi Toikkanen hymyilevänä käsi nojaa poskeen

Terhi Toikkanen

Hengitystuki ry

Työ henkilökohtaisen avun asiantuntijaverkosto Assistentti.infossa ja Kynnys ry:ssä on avannut aitiopaikan Suomen ainoan Independent Living -organisaation toimintaan. Hetket innoittavien ihmisten seurassa, parikymmentä vuotta työoikeudellista neuvontaa, osallistuminen Heta-liitto ry:n ensimmäisiin tes-neuvotteluihin, THL:n Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä, tuhannet asiakaspalvelutilanteet vammaispalvelu- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä, Hengitystuki ry, Kestävän kehityksen toimikunta, Vertaistoiminta Etiopiassa, Euroopan Disability Rights Defenders -yhteisö ja kansalaisaktivismi laajasti ovat vakuuttaneet minut yhteistyön voimasta. 

Vapaa-ajalla seikkailen mielelläni ajatuksissani, ihmettelen luontoa ja opiskelen koiraa alkeistasolla. 

terhi.toikkanen (at) hengitystuki.fi

Satu Taiveaho

Autismiliitto

Olen Satu Taiveaho, 47-vuotias YTM, AmO, toiminnanjohtaja sekä sijaisäiti. Toimin Autismiliiton toiminnanjohtajana. Aiemmin olen toiminut mm.  Etelä-Suomen aluehallintovirastossa sosiaalihuollon johtavana ylitarkastajana, johtavana sosiaalityöntekijänä, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:ssä toiminnanjohtajana, Lähi- ja perushoitajaliitto SuPerissa järjestöpäällikkönä, Sininauhasäätiössä toimitusjohtajana sekä sosiaalityössä erilaisissa tehtävissä.

Olen toiminut myös Hämeen alueen kansanedustajana kaksi kautta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen onkin itselleni vahva intohimo.  Eduskunnassa toimin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, ympäristövaliokunnassa, hallintovaliokunnassa sekä suuressa valiokunnassa. Toimin myös Vammaisasian yhteistyöryhmän VAMYT ry:n pj:nä. Olen toiminut useamman kaupungin/kunnanvaltuustossa, lautakunnissa, kuntayhtymissä ja maakuntavaltuustoissa. Lisäksi olen toiminut monissa järjestöissä sekä mm. seurakunnan luottamustehtävissä.

Toivon, että voin omalta osaltani tuoda Vammaisfoorumin hallitukseen aktiivisuutta sekä osaamiseni ja kokemukseni. Haluan katsoa aina kaikkien vammaisryhmien etua ja kokonaisuutta. Haluan edustaa rakentavaa yhteistyötä ja vammaisryhmien yhteneväisyyttä vaikuttamistyössä.  Toki haluan tuoda esiin myös oman taustaryhmäni eli autismikirjon henkilöiden erityistarpeita sekä kehitysvammaisten tarpeita.

Vammaisryhmien tarpeet, oikeudet ja asema ovat ja ovat olleet aina lähellä sydäntäni.

Harrastan monipuolista liikuntaa, eläimiä ja luontoa sekä järjestötyötä.

satu.taiveaho (at) autismiliitto.fi

Venla Räty

Heta-liitto

Olen Heta-liiton varapuheenjohtaja yli kolmen vuoden ajalta, ja sitä ennen olin Hetan hallituksen jäsen. Muuta järjestökokemusta löytyy mm. Lihastautliiton hallituksesta, sekä paikallisista lihastautiyhdistyksistä hallituksen jäsenenä. Lisäksi olin Hengitystuki ry:n hallituksessa, ennen kuin siirryin heille töihin järjestösihteeriksi.

Muuta työuraa olen tehnyt niin pienissä kuin suurissa yrityksissä digitaalisen viestinnän parissa. Samaa jatkan oman yritykseni kautta osa-aikaisesti. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri, mutta olen opiskellut myös kirjoittamista, yritystoimintaa, yhteisömanagerointia ja paljon digitaaliseen viestintään liittyvää.

Vaikka viime vuodet olen keskittynyt enemmän henkilökohtaisen avun teemoihin, olen edelleen kiinnostunut kaikesta muustakin vammaisten elämään liittyvästä. Vaikeavammaisena järjestöihmisenä olen törmännyt kaikenlaisiin ihmiskohtaloihin ja tiedän, että monen vammaisen palvelujensaannissa olisi parannettavaa. Vammaisfoorumin kautta voisin jatkaa työtäni Suomen vammaisten hyväksi.

Rebecka Holm

SAMS -Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.

Olen Rebecka Holm, 26-vuotias juristi SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder-yhdistyksessä. Olen opiskellut oikeustiedettä Uppsalan yliopistossa Ruotsissa, mistä valmistuin keväällä 2023. Opintojeni ohella olen ollut mukana Feministisissa oikeustieteen opiskelijoissa, opiskelijayhdistys jossa toimin vaikuttamistyövaliokunnan puheenjohtajana. Olen myös työskennellyt Swedish Institute of Standardization (SiS) -organisaatiossa projektikoordinaattorina, missä muun muassa osallistuin Ruotsin teknisen komitean työhön standardin ISO 21542:2021 parissa, joka käsittelee esteettömyyttä rakennetussa ympäristössä.

SAMS:issa olen laatinut lausuntoja, kirjoittanut artikkeleita jäsenlehteen FUNK, järjestänyt seminaareja ja osallistunut kuulemistilaisuuksiin. Osallistun myös useaan Vammaisfoorumin työryhmään. Ylläpidän sidosryhmäverkostoa, jossa ruotsinkielisten vammaisjärjestöjen edustajat kokoontuvat keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

Pidän tärkeänä, että ruotsinkieliset vammaisjärjestöt tulevat kuulluiksi hallituksen työssä, ja SAMS:in edustajana edustan myös kaikkia meidän jäsenjärjestöjä ja sen kautta ruotsinkielisten vammaisten ihmisten oikeuksia. Haluan tehdä työtä sen eteen, että kaikissa vammaisia ihmisiä koskevissa asioissa mennään aina ihmisarvo edessä ja pidetään intersektionaalinen ajatustapa, missä nähdään ihmisiä kokonaisuuksina kaikista heidän omaisuuksistaan, eikä vaan heidän vammojaan. Hallituksessa haluan löytää yhteisiä linjoja, jonka eteen voidaan tehdä työtä yhteisin voimin.

Varajäsenet 2024

Katja Kuusela

Näkövammaisten liitto ry

Olen koulutukseltani sosionomi (ylempi AMK) ja työskentelen kokopäiväisesti työelämäasiantuntijana, työalueeni on koko Suomi.

Toimistoni sijaitsee Oulun Kumppanuuskeskuksessa, jossa on lähes 40 sosiaali- ja terveysjärjestöä. Lukuisia muita toimijoita käyttää tilojamme ryhmätoimintaan ja kokouksiin.

Vahvuuteni on verkostoituminen ja yhdessä tekeminen.

Olen mukana Vammaisfoorumin työllisyysryhmässä sekä tukikeskus Hilman verkostossa.

Näkövamma on osa minua, joten kokemustieto kulkee aina mukanani.

Sanna Paasonen

Kuurosokeat

Olen koulutukseltani KM luokanopettaja ja opiskelen parhaillaan kieliasiantuntijan maisteriohjelmassa. Työskentelen opettajana ja muissa asiantuntijatehtävissä Evantialla sekä kehitysyhteistyökoordinaattorina Kynnyksellä.

Tällä hetkellä olen:

  • Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE:n jäsen (Vammaisfoorumin edustaja)
  • Mikkelin Kuurojen Yhdistys ry:n puheenjohtaja
  • Kotimaisten kielten keskuksen viittomakielten lautakunnan puheenjohtaja
  • Suomen Kuurosokeat ry:n varapuheenjohtaja
  • Mikkelin kaupungin vammaisneuvoston jäsen
  • Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen hallituksen jäsen
  • Etelä-Savon Maakuntaliiton järjestöneuvottelukunnan jäsen (vammaisjärjestöjen edustaja)
  • Evantian työsuojelutoimikunnan varavaltuutettu        
  • Heta-liiton valtuuston varajäsen

Lisäksi vuosien varrelta kokemukset kansainvälisestä yhteistyöstä muun muassa Euroopan Kuurosokeiden Liiton (EDbU), Kuurojen Maailmanliiton (WFD) Deafblindness AdHoc-ryhmän, Pohjoismaisen kuurosokeiden yhteistyökomitean (DBNSK) ja Euroopan Viittomakielentulkkien Liiton (EFSLI) kanssa.