Hallitus

Jäsenet 2022

Sari Kokko hymyilevänä pieni sydänkorvakoru

Puheenjohtaja Sari Kokko

Näkövammaisten liitto ry

Teen töitä Näkövammaisten liitossa järjestöjohtajana. Työni on vaikuttamista, yhteistyötä, näkövammaisten ihmisten elämässä ja arjessa tärkeiden asioiden esillä pitämistä ja kansainvälisiä asioita. Taustaltani olen kasvatustieteilijä, joka tuo palan lukkarin rakkautta koulutusasioihin. Järjestöissä olen tehnyt töitä1990-luvun lopulta. Ennen näitä vuosia ehdin kurkistaa hetken työelämää valtiolla.

Vapaa-aikana minut löytää lenkkipolulta, kirjan äärestä, joogasta tai kuntosalilta.

sari.kokko (at) nkl.fi

Elias Vartion mustavalkoinen kasvokuva. Pieni parta ja viikset

Varapuheenjohtaja Elias Vartio

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.

Olen taustaltani toimittaja ja oikeustieteilijä. Minulla on myös useamman vuoden käytännön työkokemusta vammaisten henkilöiden parissa eri tehtävissä. Vammaisfoorumissa toimin johtahana ns. kelakyytiryhmässä ja toimin yhdessä Sari Kokon kanssa vaikuttajaverkoston puheenjohtajana. Taustajärjestössä SAMS:ssa työskentelen oikeudellisen neuvonnan ja vaikuttamistyön parissa.

elias.vartio (at) samsnet.fi

Silmälasit päässä oleva hymyilevä Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson

Invalidiliitto ry

Olen vaikuttanut yli 10 vuoden ajan laaja-alaisesti vammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksiin. Erityisosaamisalueeni on YK:n vammaisoikeussopimus, vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus, terveydenhuollon lakiasiat ja sosiaalivakuutuksiin liittyvät oikeudelliset kysymykset.

Olen toiminut  muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sairaanhoitopiirien koordinoimissa apuvälinetyöryhmissä, useassa STM:n alaisessa neuvottelukunnassa ja STM:n osallisuustyöryhmässä. Olen ollut kuultavana eduskunnassa useista lainsäädäntömuutoksista mm. hankintalaki, EU:n potilasdirektiivin kansallinen toimeenpano, sotilastapaturmalaki ja Ei Myytävänä- kansalaisaloitteesta.

Olen laatinut YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirjan, ja koulutan, neuvon ja ohjaan vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä.  Olen osallistunut myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan sekä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntien työskentelyyn usean vuoden ajan. Tämän lisäksi kuulun Abilis -säätiön hallitukseen, joka rahoittaa kehitysmaiden vammaisryhmien omia hankkeita.

Twittertili: @HenGustafsson 

henrik.gustafsson (at) invalidiliitto.fi

Annina Heini vaaleine hiuksineen

Annina Heini

Kynnys ry

Olen työskennellyt Kynnys ry:ssä vuodesta 2013 ja nykyään toimin järjestöpäällikkönä. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri pääaineena sosiaalipolitiikka. Koko työurani olen työskennellyt  vammaisasioiden ja -politiikan parissa. Nykyinen työni Kynnyksellä on laaja-alaista vaikuttamistyötä vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseksi. Vammaisfoorumissa vedän Vaikuttajaverkostoa ja YK:n vammaisoikeussopimuksen raportointityöryhmää ja olen mukana työllisyysryhmässä. Vuonna 2021 olen myös Vammaisfoorumin hallituksessa.

annina.heini (at) kynnys.fi

Sari Kuosmanen

Lihastautiliitto ry

Toimin tällä hetkellä Lihastautiliitto ry:n toiminnanjohtajana. Takana on pitkä työura yksityisen terveydenhuollon eri hallinnollisissa tehtävissä sekä kuntoutuksen liiketoiminnan kehittämisen parissa. Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri. Pääaineenani olen lukenut markkinointia ja sivuaineena sosiaalipolitiikkaa. Varhaisemmalta ajalta löytyy myös kirjanpitäjän tutkinto. Vuosien varrelta kokemusta on kertynyt monista eri terveydenhuoltoalan kehittämis- ja suunnittelutehtävistä sekä laaja-alaisesta yhteistyöstä niin kunta-, sairaala-, kuntayhtymä-, vakuutusyhtiö- kuin Kela-maailmastakin.  Vapaa-ajallani toimin muutamissa hallitusluottamustehtävissä kuten terveyskeskuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtajana. Vammaisfoorumissa olen vuosien 2020-2021 aikana toiminut yhtenä Kuntoutustyöryhmän vetäjänä.

sari.kuosmanen (at) lihastautiliitto.fi

Terhi Toikkanen

Hengityslaitepotilaat ry

terhi (at) assistentti.info

Varajäsenet 2022

Ruskeatukkaisen Minna Teiskan hymyilevä kasvokuva

Minna Teiska

Muistiliitto ry

Olen toiminut Muistiliitossa kehittämispäällikkönä vuodesta 2016 lähtien, mutta minulla on laaja-alainen tausta vammaistyöstä ja vammaisjärjestöjen verkostoissa toimimisesta. Arviointitoiminnan ja kehittämistyön ohella vastuualueeseeni kuuluu edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä kuten lausuntojen valmistelua. Koulutukseltani olen fysioterapeutti (AMK) ja terveystieteiden maisteri (TtM).

minna.teiska (at) muistiliitto.fi

Anniina Lavikainen

Kuuloliitto ry

Olen toiminut Kuuloliitossa kehittämispäällikkönä vuodesta 2019 lähtien ja vastuualueenani on Kuuloliiton vaikuttamis- ja kehittämistoiminta. Kuuloliitossa olen työskennellyt eri tehtävissä vuodesta 2007 alkaen. Minulla on pitkäaikainen kokemus kuulovammaisuuteen liittyvästä vaikuttamis- ja kehittämistyöstä sekä laaja-alainen näkemys vammaispoliittisiin ja sote-kysymyksiin. Kokemustietoa olen saanut myös vammautuneen sukulaisen läheisenä. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, pääaineena sosiaalipolitiikka.

anniina.lavikainen (at) kuuloliitto.fi