Arvot

OsallisuusRiippumattomuusKumppanuusVaikuttavuus

Osallisuus: Johtava periaatteemme on: ”vammaisiin vaikuttavia asioita ei pidä tehdä tai päättää ilman
vammaisia”. Siksi järjestöissämme päätöksentekijöinä ovat vammaiset ihmiset ja niiden vammaisten
ihmisten läheiset, jotka eivät itse kykene edustamaan itseään ja puolustamme vammaisten henkilöiden
sosiaalista osallisuutta.

Riippumattomuus: Vammaisfoorumi on riippumaton asiantuntijatoimija, joka pyrkii toiminnassaan
ottamaan huomioon kaikkien jäsentensä näkemykset tasapuolisesti ja toimimaan yhtenäisesti
vammaisliikkeen puolesta. Toiminnassamme kiinnitämme erityishuomiota vaikea- ja monivammaisiin, jotka
joutuvat kohtaamaan moninkertaista syrjintää tai muita syrjinnän muotoja.

Kumppanuus: Toimimme yhteistyössä kaikkien niiden järjestöjen ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa,
joilla on samat päämäärät kuin meillä, ja jotka auttavat tuomaan esille vammaisten henkilöiden oikeuksia.
Laaja verkosto on vahvuutemme. Vaihdamme kumppaneidemme kanssa ajatuksia ja kokemuksia. Heidän
tietonsa ja asiantuntemuksensa vahvistavat työtämme.

Vaikuttavuus: Puolustamme vammaisten ihmisten oikeuksia kaikilla elämän aloilla. Nostamme esiin faktoja
ja tiedonkeruutarpeita, joiden avulla kuva vammaisten ihmisten asemasta yhteiskunnassa tarkentuu.
Osallistumme aktiivisesti dialogiin yhteiskunnan päättäjien kanssa muistuttaen heitä YK:n
vammaisyleissopimuksen merkityksestä.

Hyväksytty 12.11.2020 vuosikokouksessa