Arvot

Omien asioiden ajaminen: järjestössämme ovat päätöksentekijöinä vammaiset henkilöt ja niiden vammaisten vanhemmat, jotka eivät itse kykene edustamaan itseään.

Osallisuus: uskomme vammaisten oikeuteen osallistua suoraan politiikan kehittämisprosessiin heitä edustavien järjestöjen kautta ja kampanjoimme tämän puolesta. Johtava periaatteemme on: ”vammaisiin vaikuttavia asioita ei pidä tehdä ilman vammaisia”.

Riippumattomuus: takaamme sen, että järjestömme pysyy riippumattomana ja että jäsenemme päättävät FDF:n työohjelmasta ja kannanotoista.

Näkyvyys: vaadimme, että vammaisten oikeudet otetaan esille kaikilla elämän aloilla.

Oikeuksiin perustuva osallisuus: puolustamme vammaisten henkilöiden sosiaalista osallisuutta; vastustamme vanhanaikaista hyväntekeväisyysnäkökulmaa vammaisuutta kohtaan.

Solidaarisuus: työskentelemme entistä vahvemman ja yhtenäisemmän vammaisliikkeen puolesta ja kiinnitämme erityishuomiota vaikea- ja monivammaisiin, jotka joutuvat kohtaamaan moninkertaista syrjintää tai muita syrjinnän muotoja.

Kumppanuus: liittoudumme kaikkien niiden järjestöjen kanssa, joilla on samat päämäärät kuin meillä ja jotka auttavat tuomaan esille vammaisten henkilöiden oikeuksia. Laaja verkosto on vahvuutemme. Vaihdamme kumppaneidemme kanssa ajatuksia ja kokemuksia. Heidän tietonsa ja asiantuntemuksensa vahvistavat työtämme.