Strategia

Hyväksytty vuosikokouksessa 12.11.2020

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista velvoittaa valtioilta, että vammaiset ja heitä
edustavat järjestöt osallistuvat täysimääräisesti vammaisia ihmisiä koskevien asioiden valmisteluun,
päättämiseen ja päätösten toimeenpanoon. Vammaisfoorumi on vammaisjärjestöjä kokoavana järjestönä
avaintoimija YK-sopimuksen toimeenpanossa. Vammaisfoorumi on vammaisten oikeuksien vahva
asiantuntija Suomessa ja kansainvälisesti.

Vammaisfoorumi on European Disability Forumin jäsen. Näin se edistää YK:n vammaissopimuksen
toteutumista kansainvälisesti.

Visio: YHTEISTYÖLLÄ KOHTI YHDENVERTAISUUTTA
Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet toteutuvat YK:n vammaisoikeuksien sopimuksen
tavoitteiden mukaisesti.

Toiminnan tarkoitus:
Vammaisfoorumi on valtakunnallisten vammaisjärjestöjen yhteistyöjärjestö. Sen tarkoituksena on

 • edistää vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisen osallistumisen
  toteutummista yhteiskunnassa vammaisjärjestöjen yhteistyön avulla ja
 • edustaa Suomen vammaisjärjestöjä kansainvälisessä yhteistyössä ja kansallisen vammaispolitiikan
  muotoilussa.

Vammaisfoorumin strategiset tavoitteet vuosille 2021-2023

 1. Vammaisten ihmisten oikeudet vahvistuvat

Tavoitteen toteuttamiseksi Vammaisfoorumi

 • edistää ja valvoo YK:n vammaissopimuksen tehokasta toimeenpanoa mm. tuottamalla
  rinnakkaisraportti YK:n vammaissopimuksen toteutumisesta,
 • tekee kannanottoja ja aloitteita,
 • antaa lausuntoja,
 • kerää ja välittää tietoa
 • koordinoi vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman toimintaa sekä
 • toimii aktiivisesti yhteistyössä mm. päättäjien ja viranomaistahojen kanssa sekä osallistuu
  Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) työhön,
 1. Vammaisjärjestöjen yhteistä oikeuksienvalvontaa ja voimaa vahvistetaan nopeasti muuttuvassa
  toimintaympäristössä niin Suomessa kuin EU:ssa

Tavoitteen toteuttamiseksi Vammaisfoorumi

 • koordinoi järjestöjen yhteistyötä,
 • osallistuu European Disability Forumin (EDF) toimintaan,
 • järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia sekä
 • osallistuu muiden järjestämiin tapahtumiin.
 1. Vammaisfoorumin resursseja vahvistetaan ja toiminnan joustavuutta parannetaan
 • Tavoitteen toteuttamiseksi Vammaisfoorumin hankkii uusia rahoituslähteitä toimintansa
  turvaamiseksi ja laajentamiseksi vastaamaan paremmin Vammaisfoorumille asetettuja vaatimuksia.