Ajankohtaista

Japanin valtion järjestämä Core Leaders –vaihto-ohjelma

Japanin hallitus järjestää vaihto-ohjelman ”Core Leaders Program”, johon Suomen delegaatioon haetaan kolmea osallistujaa vammaisjärjestöistä, kolmea osallistujaa nuorisoalan järjestöistä ja kolmea osallistujaa vanhusalan järjestöistä. Tarkoituksena on, että kunkin alan yhteistyöjärjestö valitsee hakijoista kolme osallistujaa, jotka ilmoitetaan meille Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukuntaan, ja me ilmoitamme ne eteenpäin Japanin suurlähetystöön.

Varoaika on valitettavasti todella lyhyt. Hakemusten on oltava Vammaisfoorumilla viimeistään 23.9.2019 klo 14.00. Ne voi lähettää osoitteella pirkko.mahlamaki@vammaisfoorumi.fi tai käyttämällä turvapostia Vammaisfoorumin puheenjohtaja Sari Kokolle seuraavan ohjeen mukaan. Mene sivulle www.turvaposti.fi.
Kirjoita kenttään ”Lähetä turvapostia vastaanottajalle” vastaanottajan sähköpostiosoite sari.kokko@nkl.fi ja klikkaa ”login”.

Japanin valtio maksaa matkaan liittyvät kustannukset, joten tämä on hieno mahdollisuus. Vierailu kestää 15 päivää, ja ohjelmaan kuuluu esimerkiksi seminaareja ja käyntejä alan organisaatioissa. Vierailun ajankohta on 26.11.-10.12.2019.

Hakijoilta toivotaan:
• 23-40 vuoden ikää (ryhmän johtaja voi olla yli 40-vuotias), jolla on yli kolmen vuoden kokemus ko. alalta
• Toimii tai on toiminut voittoa tavoittelemattomassa järjestössä tai järjestöissä tai on vahva halu toimia tulevaisuudessa
• Hyvää englannin kielen taitoa
• Taitoa työskennellä ryhmässä, sekä kykyä seurata suunniteltua ohjelmaa ja osallistua järjestettyihin aktiviteetteihin ja hyödyntää saamiaan kokemuksia tulevaisuudessa
• Delegaation johtajana toimii yksi nuorisopuolen edustajista ja häneltä vaaditaan kykyä johtaa delegaatiota

Ohjelmasta kiinnostuneet voivat kysyä liiteitä puheenjohtaja Sari Kokolta (sari.kokko@nkl.fi) tai järjestöassistentti Jasmi Ahoselta (jasmi.ahonen@vammaisfoorumi.fi), joissa on kuvattu yksityiskohtaisemmin ohjelman tavoitteita, sisältöjä ja luonnetta. Ohjelma edellyttää osallistumista järjestettyyn ohjelmaan koko vierailun ajan ja matkan jälkeen raportin kirjoittamista tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Liitteenä on lomake, joka ohjelmaan hakevien pyydetään täyttävän. Lomakkeessa kysytään henkilö- ja terveystietoja. Lähettämällä hakemuksen hakija suostuu ilmoittamiensa henkilötietojen käsittelyyn vaihto-ohjelmaa järjestettäessä, sisältäen tietojen siirron sosiaali- ja terveysministeriölle, Japanin Suomen suurlähetystöön ja edelleen Japanin valtiolle ja ohjelmaa järjestävälle taholle Japanissa. Japani on katsottu tietosuojan kannalta nk. turvalliseksi maaksi. Suosittelemme tietoja lähettäessä käyttämään turvasähköpostia.

4.9.2019 Seminaarin palautelomake alla olevan linkin takana

https://forms.gle/i5ccng93z7wgmvFaA

Miten YK:n vammaisyleissopimus toimii käytännössä? – Vammaisfoorumin kyselyn tuloksia

4.9.2019 12.30, G18

Eri vammaisjärjestöjen edustajista koostuva Vammaisfoorumin työryhmä valmistelee YK:n vammaissopimuksen rinnakkaisraporttia koskien sitä, kuinka vammaisyleissopimuksen oikeudet toteutuvat Suomessa käytännössä vammaisten ihmisten elämässä. 2018 teimme laajan kyselyn vammaisille ihmisille, koskien kattavasti koko vammaisyleissopimusta. Näiden tulosten perusteella on tarkoitus antaa YK:n vammaisten oikeuksien komitealle totuudenmukainen kuva vammaisten ihmisten elämästä Suomessa. Julkaisemme kyselyn tulokset iltapäiväseminaarissa 4.9.2019.

Päivän ohjelman voit avata alla olevista linkeistä.

Ohjelma 4.9 (pdf)

Ohjelma 4.9. (RTF)

Tilaisuutta voi seurata live-streamin kautta, osoitteessa: https://livestream.com/Infocrea-fi/YK-vammaisyleissopimus

SAVE THE DATE 4.9.2019 klo. 12.30 -16.45.

Tervetuloa Vammaisfoorumin ry:n seminaariin ”Miten YK:n vammaisyleissopimus toimii käytännössä? – Vammaisfoorumin kyselyn tuloksia”.

Eri vammaisjärjestöjen edustajista koostuva Vammaisfoorumin työryhmä valmistelee YK:n vammaissopimuksen rinnakkaisraporttia koskien sitä, kuinka vammaisyleissopimuksen oikeudet toteutuvat Suomessa käytännössä vammaisten ihmisten elämässä. 2018 teimme laajan kyselyn vammaisille ihmisille, koskien kattavasti koko vammaisyleissopimusta. Näiden tulosten perusteella on tarkoitus antaa YK:n vammaisten oikeuksien komitealle totuudenmukainen kuva vammaisten ihmisten elämästä Suomessa. Julkaisemme kyselyn tulokset iltapäiväseminaarissa 4.9.2019. Seminaarissa käsitellään kuutta eri teemaa: työllisyys ja toimeentulo, palvelut, esteettömyys ja saavutettavuus, vammaiset lapset, vammaisten naisten asema, vihapuhe, syrjintä ja ableismi. Seminaarin lopuksi järjestetään paneelikeskustelu.

Seminaari järjestetään G18:n talon juhlasalissa (Yrjönkatu 18, Helsinki).

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet elokuussa.

 

Kysely vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta 2016-2018

YK:ssa hyväksyttiin vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus jo kymmenen vuotta sitten. Sopimus tuli sitovaksi osaksi Suomen lainsäädäntöä kesäkuussa 2016. Suomen valtio antaa ensimmäinen raporttinsa YK:lle kesäkuussa 2018 toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vammaissopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Valtakunnalliset vammaisjärjestöt laativat rinnakkaisraportin, jossa arvioidaan vammaisten henkilöiden omasta näkökulmasta, miten YK:n vammaissopimuksen voimaantulo on vaikuttanut heidän elämäänsä. Kysely kattaa vammaissopimuksen aihealueet. Rinnakkaisraporttia varten tarvitsemme vammaisilta henkilöiltä itseltään tietoja ja kokemuksia vuodesta 2016 lähtien.

Vastatessasi kysymyksiin mieti vastauksiasi oman vammasi ja toimintarajoitteesi kannalta. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisina. Voit siis kirjoittaa hyvinkin henkilökohtaisista kokemuksistasi. Kirjoita tiiviisti, koska vastaustila on teknisistä syistä rajallinen. Kyselyn lopussa on vielä avoin tila, johon voit täydentää tai lisätä omia kokemuksiasi. Toivomme mahdollisimman monen vammaisen henkilön vastaavan kyselyyn. Vastausaikaa on 30.5.2018 asti. (Kyselyssä vanha deadline 30.4.) Pyydäthän tarvittaessa apua kyselyn täyttämiseen.

linkki kyselyyn verkossa:

https://fi.surveymonkey.com/r/vammaisten_oikeudet

https://fi.surveymonkey.com/r/rattigheter_for_personer_med_funktionsnedsattning

Kyselyn voi myös tulostaa ja lähettää täytettynä osoitteeseen Kynnys ry, Yliopistonkatu 9 b, 20100 Turku.

Antamasi vastaukset ovat tärkeitä ja lisäävät osaltaan rinnakkaisraportin
vaikuttavuutta. Kyselyn on toteuttanut Vammaisfoorumi ry yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa.

Kiitämme Sinua avustasi tässä vammaisten henkilöiden oikeuksien puolustamiseksi
järjestetyn hankkeen toteuttamisessa.
Arvostamme vastauksiasi!
VAMMAISFOORUMI ry:n puolesta

KyselySuomi (pdf)

 

Vammaissopimuksen ratifiointi varmistunut: 10.6.2016

Vammaisfoorumi vaatii: Vammaisten ihmisten itsenäisyyden pitää toteutua vuoden jokaisena päivänä

Suomi viettää itsenäisyyspäivää tänä vuonna 98. kertaa, mutta vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet ovat edelleen maassamme lapsenkengissä. Suomessa asuvien vammaisten ihmisten oikeus itsenäiseen elämään toteutuu harvoin ja vielä harvemmin meillä on oikeus osallistua itseämme koskevaan päätöksentekoon.

Vammaisfoorumi vaatii, että vammaisille ihmisille on tarjottava yksilöllisiä tarpeita vastaavia asumis- ja muita palveluja sekä riittävästi toisten ihmisten antamaa apua korvaamaan toimintakyvyn rajoitteita. Yhdenvertaiset ja täysimääräiset ihmisoikeudet on ulotettava koskemaan myös ihmisiä, joilla on jokin vamma.

3.12. vietetään Kansainvälistä vammaisten päivää. Vammaisfoorumi haluaa nostaa keskusteluun vammaisten ihmisten oikeuden itsenäiseen elämään. Itsenäisyyden edellytys on itsemääräämisen toteutuminen.

Henkilökohtainen apu on yksi keskeisiä itsenäisen elämän mahdollistavia oikeuksia. Itsemääräämisoikeutta koskeva lainsäädäntö on myös apuna itsenäisen elämän tukemisessa.

Tarvitsemme itsenäisyyttä, ihmisoikeuksia ja palveluja, että voimme osallistua yhteiskuntaan. Vammaisten ihmisten osallistuminen on usein kiinni siitä, että saamme oikeudenmukaisesti tarvitsemamme palvelut. Ilman apua, tukea ja palveluja jäämme helposti ulkopuolelle. Silloin emme voi tehdä itsenäisiä päätöksiä, kouluttautua, työllistyä, asua, liikkua, harrastaa ja osallistua yhdenvertaisesti muiden ihmisten kanssa. Liikkumisessa, näkemisessä, kuulemisessa ja ymmärtämisessä auttavat välineet ja palvelut mahdollistavat sen, että vammaiset ihmiset voivat toimia ja osallistua niin kuin muutkin ihmiset. Palvelut mahdollistavat vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen.

Vaadimme, että Suomi takaa kaikille ihmisoikeudet yhdenvertaisesti ja täysimääräisesti.

Vammaisfoorumi on 30 vammaisjärjestön yhteistyöverkosto, joka edustaa 320 000 vammaisen suomalaisen ääntä.