Styrelse

Medlemmar 2023

Sari Kokko hymyilevänä pieni sydänkorvakoru

Ordförande Sari Kokko

Näkö­vam­mais­ten liitto

Jag arbetar för Synskadades förbund rf som chef påverkansarbetet. Mitt jobb är att påverka, samarbeta, lyfta fram viktiga frågor för personer med synnedsättning. Utöver detta arbetar jag även med internationella frågor. Min bakgrund är som forksare inom pedagogik. Jag har arbetat inom idella sektorn sedan slutet av 1990-talet. Tidgare arbetade kortare tag inom den statliga sektorn.

På fritiden kan hitta mig på joggingbanan, på gymmet eller en yogastudio eller läsandes en bok.

sari.kokko (at) nkl.fi

Elias Vartio, vice ordförande

Elias Vartion mustavalkoinen kasvokuva. Pieni parta ja viikset

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.

Jag är jurist med journalistisk bakgrund, magister i statsvetenskap och far till en plastfamilj. Jag har varit ledamot i Handikappforums styrelse sedan 2019 och är aktiv i många arbetsgrupper inom Handikappforum. Jag har redan femton års arbetslivserfarenhet i det dagliga livet för personer med funktionsnedsättning. I bakgrundsorganisationen SAMS arbetar jag som rådgivande jurist bl.a. juridisk rådgivning och opinionsbildning. Jag har en magisterexamen i statsvetenskap (Åbo Akademi 2013) och en magisterexamen i juridik (Helsingfors universitet, 2019). Jag är för närvarande vice ordförande i arbetsgruppen för barn och ungdomar, ledare för listan över jurister och representant för funktionshindersforum i Barnens rådgivande nämnd.

elias.vartio (at) samsnet.fi

Silmälasit päässä oleva hymyilevä Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson

Invalidförbundet

I mer än 10 år har jag haft en bred inverkan på de mänskliga och grundläggande rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Mina kompetensområden är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, jämställdhet för personer med funktionsnedsättning, hälsorätt och socialförsäkringsfrågor.

Jag har arbetat i hjälpmedelsarbetsgrupper samordnade av Social- och hälsovårdsdepartementet (STM), Statens institut för hälsa och välfärd (THL) och sjukvårdsdistrikt, samt i flera STM-rådgivningar och STM:s inkluderingsarbetsgrupper. Jag har hörts i parlamentet om flera lagändringar, t.ex. Upphandlingslagen, Nationellt genomförande av EU:s patientdirektiv, Militära olycksfallslagen och medborgarinitiativet Ej till salu.

Jag har utarbetat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning! handbok, och jag utbildar, ger råd och vägleder i grundläggande och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Jag har även varit engagerad i Jämställdhets- och jämställdhetsnämndens och Överklagandenämndens arbete under flera år. Utöver detta sitter jag i styrelsen för Abilis Foundation som finansierar projekt för personer med funktionsnedsättning i utvecklingsländer.

Twitterkonto: @HenGustafsson 

henrik.gustafsson (at) invalidiliitto.fi

Annina Heini vaaleine hiuksineen

Annina Heini

Tröskeln rf

Jag har jobbat på Tröskeln rf sedan 2013 och idag jobbar jag som organisationschef. Jag har en magisterexamen i statsvetenskap med inriktning socialpolitik. Under hela min karriär har jag arbetat med handikappfrågor och policy. Mitt nuvarande jobb Threshold har ett omfattande påverkansarbete för att förverkliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I Handikappforumet är jag ordförande för Network of influencers och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Reporting Working Group, och jag är engagerad i sysselsättningsgruppen. 2021 var jag även i Handikappforums styrelse.

annina.heini (at) kynnys.fi

Sari Kuosmanen

Muskelhandikappförbundet

Jag är för närvarande verkställande direktör för Muskelhandikappförbundet. Bakom ligger en lång karriär inom olika administrativa befattningar inom privat hälso- och sjukvård och inom utvecklingen av rehabiliteringsverksamheten. Jag har magisterexamen i ekonomi. Jag har studerat marknadsföring som huvudämne och socialpolitik som biämne. En redovisningsexamen finns även i tidigare tider. Under årens lopp har erfarenheter från många olika utvecklings- och planeringsuppgifter inom hälso- och sjukvården, samt ett omfattande samarbete från kommunvärlden, sjukhus, kommunförbund, försäkringsbolag och FPA. På fritiden innehar jag ett fåtal styrelseuppdrag, som att vara ordförande i Vårdcentralförbundets styrelse. Under åren 2020-2021 har jag varit en av ledarna för Rehabiliteringsarbetsgruppen på Handikappforum.

sari.kuosmanen (at) lihastautiliitto.fi

Terhi Toikkanen hymyilevänä käsi nojaa poskeen

Terhi Toikkanen

Hengitystuki

Arbetar för Assistansi.info dvs. ett nätverket som ger råd och stöd kring personlig assistans samt Kynnys ry. Mitt arbete har öppnat en utsiktspunkt för att följa utvecklingen kring  Independent Living. Jag har arbetat arbetsrättsrådgivning bla. deltagit i Hetaförbundets första tes-förhandlingar, THL:s arbetsgrupp för faktorer utanför social- och hälsovård, tusentals kundservicesituationer inom funktionshindertjänster och jämställdhetsfrågor, Respiratorpatienter, hållbar uttveckling, peer-peer aktiviteter i Etiopien, europeiska handikapprättsförsvararna och medborgaraktivism.

På min fritid gillar jag att äventyra i mina tankar, undra över naturen och studera hunden på elementär nivå.

terhi.toikkanen (at) hengitystuki.fi

Satu Taiveaho

Autismiliitto

Jag är Satu Taiveaho, en 46-årig YTM, AmO, verkställande direktör och surrogatmamma. Jag är verkställande direktör för Autismföreningen. Tidigare har jag arbetat med bl.a.  Vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, som överinspektör för socialvården, som ledande socialarbetare, som verkställande direktör för Suvanto ry för en säker ålderdom, som organisationschef vid Finlands närvårdares och bassjukskötares förbund SuPer, som verkställande direktör för Sininauhasäätiö-stiftelsen och i olika befattningar inom socialt arbete.

Jag har också varit riksdagsledamot för Tavastland i två mandatperioder, och att påverka samhället är en stark passion för mig.  I riksdagen sitter jag i social- och hälsovårdsutskottet, miljöutskottet, förvaltningsutskottet och stora utskottet. Jag är också ordförande för vamyt ry, samarbetsgruppen för handikappfrågor. Jag har suttit i fullmäktige i flera städer/kommuner, nämnder, samkommuner och landsting. Dessutom har jag tjänat i många organisationer och till exempel i kyrkans förtroenden. Jag hoppas att jag för min del kan tillföra verksamhet till styrelsen för Handikappforum, liksom min kunskap och erfarenhet. Jag vill alltid titta på alla handikappgruppers intressen och helhetsbild. Jag vill representera konstruktivt samarbete och enhet mellan handikappgrupper i påverkansarbete.  Naturligtvis vill jag också lyfta fram de särskilda behoven hos min egen bakgrundsgrupp, dvs. personer inom autismspektrumet, samt behoven hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Handikappgruppernas behov, rättigheter och status ligger och har alltid legat mig varmt om hjärtat. Jag tycker om ett brett utbud av sport, djur och natur samt organisatoriskt arbete.

satu.taiveaho (at) autismiliitto.fi

Alternativ 2022

Tiina Rinne

Heta-Liitto

Jag är en 42-årig handikappaktivist från Björneborg, jag vill gärna bidra till att påverka och bygga ett mer fungerande samhälle för oss alla. Jag är nepsy och lider av en sällsynt neurologisk sjukdom, vilket innebär att jag använder en elektrisk rullstol och ofta med en assistent. Fram tills nu har jag bedrivit påverkansarbete på många olika nivåer, jag arbetar i både Satakunta neuroförening och Björneborgs funktionshindrade råd som vice ordförande, jag sitter i rådet för Neuroliitto och i advisory board för Satakuntas organisationsfrågor. Jag har tjänstgjort som vice ordförande i Heta-liitto-rådet under denna historiska, första fullmäktigeperiod. Jag håller mig även à jour med praktiska situationer på regional nivå genom att ingå i Björneborgs grundskyddsnämnd och arbetsgruppen som förbereder handikapptjänster inom Satakunta välfärdsområde.

tiina.rinne (at) heta-liitto.fi

Anniina Lavikainen

Kuuloliitto ry

Jag har arbetat på Kuuloliitto som utvecklingschef sedan 2019 och mitt ansvarsområde är Hörselförbundets påverkans- och utvecklingsverksamhet. Jag har arbetat i olika befattningar på Hörselförbundet sedan 2007. Jag har lång erfarenhet av påverkans- och utvecklingsarbete relaterat till hörselnedsättning, samt ett brett perspektiv på handikapppolitik och sotefrågor. Jag har också fått erfarenhet nära en släkting som har en funktionsnedsättning. Jag har en magisterexamen i statsvetenskap med socialpolitik som huvudämne.

anniina.lavikainen (at) kuuloliitto.fi