Styrelse

Styrelsen 2019

 

Ordförande Sari Kokko
Synskadades förbund rf

sari.kokko@nkl.fi

 

 

Vice Ordförande Tarja Parviainen
Autism- och Aspergerförbundet rf

tarja.parviainen@autismiliitto.fi

 

 

Laura Andersson
Invalidförbundet rf

laura.andersson@invalidiliitto.fi

 

 

Kaisa Alanne
Finlands Dövas Förbund rf

kaisa.alanne@kuurojenliitto.fi

 

 

Virpi Siiskonen
Finlands CP-förbund rf

virpi.siiskonen@surffi.fi

 

 

Amu Urhonen
Tröskeln rf

amu.urhonen@kolumbus.fi

 

 

Elias Vartio
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.

elias.vartio@samsnet.fi