2020 Lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot on tallennettu pääosin word muotoon. Muutamia PDF tiedostoja on kanssa.

16.12.2020 Lausunto: Valtiovarainministeriön toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020–2024

4.12.2020 Lausunto lääkäriseura Duodecimin kroonista väsymysoireyhtymää (ME/CFS) koskevasta konsensushoitosuosituksesta

03.12.2020 Lausunto asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

2.12.2020 Lausunto oppivelvollisuuden laajentamisesta ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta

1.12.2020 Kuntoutuksen toimintaohjelman kysely

1.12.2020 Yhdenvertaisuusvaltuutetun kysely järjestöille – Vammaisfoorumin vastaukset

27.11.2020 Lausunto luonnoksesta määräykseksi taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavat tiedot ja hintatietojen esilläpidosta

13.11.2020 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

11.11.2020 Lausunto sosiaalihuollon asiakasasiakirjan rakenteesta

10.11.2020 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminta-asetuksen muuttamiseksi

30.10.2020 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

27.10.2020 STM:n Elämän loppuvaiheen asiantuntijatyöryhmälle

5.10.2020 Kannanotto kuntoutuksen tiekartta

25.9,2020 Vammaisfoorumin_sote-lausunto_250920

9.9.2020 Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon sääntely

10.8.2020 Iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

20.7.2020 Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantaminen henkilöön kohdistuvissa palveluissa

6.7.2020 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 §:n sekä ajoneuvolain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta (taksisääntelyn korjaus)

6.7.2020 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yleisradiolaiksi

3.7.2020 Suomen julkisten hankintojen kansallinen strategia

3.7.2020 Lausunto koskien Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantaminen henkilöön kohdistuvissa palveluissa -työryhmämuistiota

30.6.2020 Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko

26.6.2020 Iäkkäiden laatusuositus 2020–2023 / lausuntokierros

15.6.2020 Yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listan päivitystarpeiden arviointi

2.6.2020  Lausunto luonnoksesta työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamiseksi

1.6.2020  Luonnos hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta: koronavirusepidemian tartuntaketjujen jäljittämistä ja katkaisua tehostava altistuneiden tunnistusjärjestelmä 

1.6.2020 Lausunto henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista

15.5.2020 Vammaisten ihmisten oikeudet koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa: Vammaisfoorumin jäsenjärjestöjen lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle

14.5.2020 Exit- ja jälleenrakennysryhmä kuuleminen

17.4.2020 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta

1.4.2020 Luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollonasiaksmaksuista annetun lain muuttamisesta

31.3.2020 Vammaisten ihmisten oikeudet ja niiden toteutuminen koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

20,3.2020 Vf-lausunto toiminnalliset häiriöt EDS CFS_PM

4.3.2020 Kannanotto ministeri Harakka

26.2.2020 Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti

24.1.2020 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta kokeilusta

20.1.2020 Kannanotto tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle

8.1.2020 Vammaisfoorumin kannanotto esteettömyydestä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle