Lausunnot

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT 2021

 • Lausunto: Genomikeskuslaki 26.11.2021

  - Hallituksen esitysluonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta ja terveyteen liittyvän geneettisen analyysin suorittamisen edellytyksistä VN/24821/2021STM071:00/2018 Vammaisfoorumi on jättänyt lausunnon lausuntopalvelu.fi-sivustolle…
 • Lausunto: Kansalaisuuslain muuttaminen 12.11.2021

  - Sisäministeriökirjaamo.sm (at) govsec.fimaahanmuutto-osasto.sm (at) govsec.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta Lausuntopyyntö VN/6060/2021 Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön…
 • Lausunto: Lastensuojelulain 13 b §:n muuttaminen 12.11.2021

  - Vammaisfoorumi ry                                                     LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        10.11.2021 EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntastv (at) eduskunta.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain…
 • Lausunto: Kotoutumisen edistäminen 11.11.2021

  - EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntastv(at)eduskunta.fi Asia: VNS 6/2021 vp Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista Viite: sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous 11.11.2021 klo 10.00…
 • Kannanotto: Monikanavarahoituksen purkaminen 26.10.2021

  - Viite         VN/16946/2021    Asia         Monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun parlamentaarisen työryhmän kuulemistilaisuus sidosryhmille 26.10.2021  Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksen on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan…
 • Lausunto Stv:lle: Valtion talousarvio vuodelle 2022 14.10.2021

  - Vammaisfoorumi ryHandikappforum rfFinnish Disability Forum EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntastv@eduskunta.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022, HE 146/2021 vp Ajankohta:…
 • Lausunto: Saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointi 4.10.2021

  - Vammaisfoorumi ry                                                     LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                              4.10.2021 EduskuntaLiikenne- ja viestintävaliokuntaLiV (at) eduskunta.fi Asia: E 103/2021 vp Valtioneuvoston selvitys:…
 • Lausunto: toimeentulotukilain uudistus 30.9.2021

  - Vammaisfoorumin lausunto toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä 30.9.2021 Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11505/2020 Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on…
 • Kirje ministeri Kiurulle vammaispalvelulain valmistelusta 24.9.2021

  - Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru STM / Yhteisöt ja toimintakyky -osasto (YTO), toimintakyky-yksikkö (TOK) Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö,…
 • Lausunto arviomuistiosta julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan sääntelyn kehittämistarpeista 13.9.2021

  - ValtionvarainministeriöAntti Helin Viite              Lausuntopyyntö arviomuistiosta - julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan                       sääntelyn kehittämistarpeista, vastausaikaa annettu 13.9. asti    Asia              Lausuntovastaus…