2021 Lausunnot ja kannanotot

 • Input to the Draft General Comment on Article 27

  - The Finnish Disability Forum represents Finnish disability organisations In European Disability Forum. Currently,  we have  28 member organisations representing 200 000…
 • Tiivistelmä: Vammaisasioiden osaamiskeskus 13.12.2021

  - Word-asiakirjana PDF-tiedostona “Vammaiset käyttävät ja tarvitsevat samoja palveluja kuin kuka tahansa. Niiden lisäksi vammaiset tarvitsevat erityispalveluja, joita kuka tahansa ei…
 • Vammaisasioiden osaamiskeskus 13.12.2021

  - Word-asiakirjana PDF-tiedostona “Vammaiset käyttävät ja tarvitsevat samoja palveluja kuin kuka tahansa. Niiden lisäksi vammaiset tarvitsevat erityispalveluja, joita kuka tahansa ei…
 • Lausunto: Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia

  - Viite              Lausuntopyyntö Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelmaluonnos 2022-2026; VN/5787/2021 sekä STM114:00/2021 Asia              Lausuntovastaus: Vammaisfoorumi ry Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen…
 • Lausunto: Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelma 30.11.2021

  - Lausuntovastaus luonnoksesta kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2021 Viite                    Lausuntopyyntö OPH-4461-2021 Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n…
 • Lausunto: Kaavoitus- ja rakentamislaki 3.12.2021

  - Vammaisfoorumin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta lausua koskien kaavoitus- ja rakennuslain valmistelua. Vammaisfoorumi on 28…
 • Lausunto: Genomikeskuslaki 26.11.2021

  - Hallituksen esitysluonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta ja terveyteen liittyvän geneettisen analyysin suorittamisen edellytyksistä VN/24821/2021STM071:00/2018 Vammaisfoorumi on jättänyt lausunnon lausuntopalvelu.fi-sivustolle…
 • Lausunto: Kansalaisuuslain muuttaminen 12.11.2021

  - Sisäministeriökirjaamo.sm (at) govsec.fimaahanmuutto-osasto.sm (at) govsec.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta Lausuntopyyntö VN/6060/2021 Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön…
 • Lausunto: Lastensuojelulain 13 b §:n muuttaminen 12.11.2021

  - Vammaisfoorumi ry                                                     LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        10.11.2021 EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntastv (at) eduskunta.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain…
 • Lausunto: Kotoutumisen edistäminen 11.11.2021

  - EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntastv(at)eduskunta.fi Asia: VNS 6/2021 vp Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista Viite: sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous 11.11.2021 klo 10.00…