Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tiivistelmä: Vammaisasioiden osaamiskeskus 13.12.2021

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Tiivistelmä: Vammaisasioiden osaamiskeskus 13.12.2021

Word-asiakirjana PDF-tiedostona

“Vammaiset käyttävät ja tarvitsevat samoja palveluja kuin kuka tahansa. Niiden lisäksi vammaiset tarvitsevat erityispalveluja, joita kuka tahansa ei tarvitse.”

Miksi vammaiset henkilöt pitää ottaa erikseen huomioon sote-uudistuksessa?

 • YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on velvoittavaa lainsäädäntöä, joka on sovellettava sote-rakenteissa ja niitä koskevassa päätöksenteossa.
 • YK:n vammaissopimus on oltava läpileikkaavasti mukana lainsäädäntöä valmisteltaessa ja toimeenpantaessa.
 • Yleissopimuksen 4.3 artiklan mukaisesti kaikissa vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa on neuvoteltava tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa sekä osallistettava heidät heitä edustavien järjestöjen kautta.

Miksi vammaiset henkilöt pitää ottaa erikseen huomioon sote-rakenteissa?

 • Vammaisten henkilöiden saamien palveluiden saamisessa ja saatavuudessa vallitsee huomattavaa eriarvoisuutta ja maantieteelliset erot ovat suuria.
 • Tällä hetkellä vammaisten henkilöiden palveluita koskeva osaaminen on hajallaan ja siitä puuttuu yhteistyö.
 • Palveluintegraatiosta hyötyisivät erityisesti paljon eri palveluita käyttävät.

Vammaisasioiden osaamiskeskus

 • Vammaisasioiden osaamiskeskus mahdollistaa yhden luukun periaatteen.
 • Vahva asiantuntijuus takaa oikeat ja oikea-aikaiset palvelut.
 • Kaikkien osapuolten resursseja säästyy.
 • Palveluiden koordinointi selkeytyy.
 • Asiantuntijuus ja moniammatillisuus vahvistuu.

Miten suhteutuu sote-keskuksiin ja lähipalveluihin?

 • Palveluntarpeen tunnistaminen voi tapahtua sote-keskuksissa, joista ohjaus tarvittaessa vammaisasioiden osaamiskeskukseen.
 • Osaamiskeskuksilla pienempiä aluepisteitä sote-keskuksissa väestörakenteen ja palvelutarpeen mukaisesti.
 • Palveluiden ja asiantuntijakonsultaation jalkauttaminen alueille sekä etätapaamisten hyödyntäminen.

Kehitysvammaisten henkilöiden tilanne 

 • Lakkautettavien erityishuoltopiirien palvelut ja osaaminen on turvattava. 
 • Vaativat erityispalvelut ovat yleensä luonteeltaan moniammatillisia. 
 • Vaativat erityispalvelut ovat pääosin lähi- ja muita palveluja tukevia rakenteita. 
 • Osaamiskeskuksen erityisosaamista tarvitaan tulevaisuudessa sote-keskuksissa, perhekeskuksissa, hyvinvointialueiden sote-palveluissa ja vaativissa erityispalveluissa. 
Skip to content