Lausunnot

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT 2022

 • Lausunto: Lakivaliokunta – seksuaalirikokset 15.3.2022

  - Vammaisfoorumi ryHandikappforum rf         Finnish Disability Forum                      14.3.2022 Eduskunnan lakivaliokunta Asia: HE 13/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi Lakiesitys edellyttää…
 • Lausunto: Makrovakauden valvontavälineet 11.3.2020

  - Vammaisfoorumi ryHandikappforum rf         Finnish Disability Forum                      11.3.2022 Lausunto: Lausuntopyyntö eräitä makrovakauden valvontavälineitä koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=9495c2f2-a649-4fb2-b179-d38ffb795017 Yleisiä huomioita: Vammaisfoorumi kannattaa…
 • Lausunto: Sosiaali- ja terveysvaliokunta – Ihmisoikeuspoliittinen selonteko 8.3.2022

  - Vammaisfoorumi ryHandikappforum rf         Finnish Disability Forum                      3.3.2022 EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokunta stv@eduskunta.fi Asia: VNS 10/2021 vp / Asiantuntijapyyntö / Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko…
 • Lausunto: Sivistysvaliokunta – Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2.3.2022

  - Vammaisfoorumi ryHandikappforum rfFinnish Disability Forum                      2.3.2022 EduskuntaSivistysvaliokuntasiv@eduskunta.fi HE 19/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi…
 • Lausunto: Lakivaliokunta – Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko 24.2.2022

  - Vammaisfoorumin lausunto valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta Eduskunnan lakivaliokunta, kuuleminen 24.2.2022 Asia:             Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko Viite:             VNS 10/2021 vp. Yleistä YK:n vammaisten…
 • Lausunto: Sivistysvaliokunta – Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko 22.2.2022

  - Vammaisfoorumi ryHandikappforum rfFinnish Disability Forum                     14.2.2022 EduskuntaSivistysvaliokuntasiv@eduskunta.fi Asia: VNS 10/2021 vp Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko Ajankohta: sivistysvaliokunnan kokous 22.2.2022 klo 12.00 Vammaisfoorumi…
 • Lausunto: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta – Ihmisoikeuspoliittinen selonteko 22.2.2022

  - Vammaisfoorumi ryHandikappforum rfFinnish Disability Forum                      21.2.2022 EduskuntaTyöelämä- ja tasa-arvovaliokuntaTyV (at) eduskunta.fi Asia: VNS 10/2021 vp / Asiantuntijapyyntö / Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen…
 • Lausunto: Valtion palveluiden palveluaikojen muutos 29.1.2022

  - Hallituksen esitys valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta…
 • Lausunto: Vuoroasuvien lasten tilanteen toimenpidesuunnitelma

  - Vammaisfoorumin lausunto toimenpidesuunnitelma lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteissa Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4198/2021 https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ede74d6f-55c7-4913-ade0-5f03880009a8 Lisätietoja: Lakimies Tanja.Salisma@tukiliitto.fi Asiantuntija Ylva.Krokfors@invalidiliitto.fi Lakimies…