Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus

                 15.4.2021

Lausuntopyyntö: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8737/2019

Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä.

Vammaisfoorumi ottaa lausuntopyyntöön kantaa perus- ja ihmisoikeuksien, erityisesti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 27/2016) kansallisen toimeenpanon näkökulmasta.

Vammaisfoorumi on tyytyväinen siihen, miten vammaisyleissopimus on huomioitu ohjelmaehdotuksessa. YK:n vammaissopimuksen noudattamista ja edistämistä edellytetään ohjelmarahoitusta saavilta hankkeilta. Tämä on Vammaisfoorumin näkökulmasta erinomainen asia, kuten myös yhdenvertaisuuden edistäminen ohjelmassa.

YK:n vammaisyleissopimus velvoittaa yhteistyöhön vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen kanssa kaikissa heitä koskevissa kysymyksissä. Näin ollen Vammaisfoorumi olisi nimettävä ohjelman seurantaryhmään, jotta varmistetaan vammaisjärjestöjen näkemykset ohjelman toteutuksessa.

Vammaisfoorumi esittää myös tekstiin korjauksia siltä osin, että vammaisuuden olisi näyttävä myös erityistavoitteiden teksteissä. Vammaisuus ei aina tarkoita osatyökykyisyyttä, mutta asettaa monenlaisia haasteita osallisuuteen työelämässä tai koulutuksessa. Näin ollen erityistavoitteita kuvaavissa tekstissä tulisi mainita myös vammaiset henkilöt omana ryhmänään.

Vammaisjärjestöjen rahoitusmalli suomalaisessa järjestelmässä on lyhytjänteinen, liiaksi hankerahoitukseen perustuva ja epävarma, johon liittyen Vammaisfoorumi haluaa nostaa esiin järjestöille kaavaillun tärkeän roolin ohjelmassa. Vammaisfoorumi suhtautuu myönteisesti järjestöjen rooliin, mutta haluaa muistuttaa siitä, että vammaisjärjestöjen rahoituksen pitkäjänteisyyden ja ennakoitavuuden kehittäminen olisi ohjelman vaatimukset huomioiden erityisen tärkeää.

Lisätietoja

Asiantuntija, koulutus ja työelämä Anne Mäki, 044 765 1364, anne.maki (at) invalidiliitto.fi

Vammaisfoorumi ry

Sari Kokko                                              Tarja Parviainen

puheenjohtaja                                        varapuheenjohtaja

Skip to content