Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Puheenvuoro: STM – Iäkkäiden henkilöiden palvelujen lainsäädäntöuudistus, kuulemistilaisuus 2.3.2021

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Puheenvuoro: STM – Iäkkäiden henkilöiden palvelujen lainsäädäntöuudistus, kuulemistilaisuus 2.3.2021

Iäkkäiden vammaisten palvelut edelleen vammaispalveluiden mukaan. Ei tiputusta sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. Tästä tulisi antaa täsmällisiä, sitovia ohjeistuksia, sillä käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollossa tästä on jatkuvaa vääntöä. Joissain kunnissa iäkkäät vammaiset on siirretty vammaispalveluista vanhuspalveluihin heti, kun he täyttävät 65v. Siellä ei välttämättä osata nähdä/ arvioida riittävän hyvin esim. vammaisten henkilöiden jatkuvan kuntoutuksen tarvetta.

Iäkkäät vammaiset ohjataan usein avun tarpeessaan järjestöjen vapaaehtoistoimijoiden piiriin. Siellä avun saanti ei säännöllistä ja usein ei vastaa määrältään tarvetta. Todellinen tarve suurempi. Lisäksi STEA-rahoituksen mahdollinen vähentäminen tulee näkymään myös järjestöjen toiminnan supistamisena.

Kotiin järjestettävät palvelut esim. palveluasuminen kotiin ja muut tukipalvelut. Tiedotusta palveluista ja tukitoimista lisättävä

Huoli-ilmoitus toimivammaksi, nyt tähän ei reagoida riittävän nopeasti. Avuntarvitsijat odottavat liian kauan tai ilmoitukset eivät johda mihinkään.

Ennalta ehkäisevää työtä enemmän, että ei käy niin että tilanteet kriisiytyvät, kun puututaan liian myöhään. Lähtökohtana yksilölliset palvelut. Asiakkaat nähtävä yksilöinä ja heidän elämäntilanteensa kokonaisuutena. Esimerkiksi järjestöissä olevaa vammaspesifiä kuntoutusosaamista voisi hyödyntää nykyistä enemmän iäkkäiden vammaisten yksilöllisen kotikuntoutuksen suunnittelussa.

Ikäihmisille säännölliset terveystarkastukset ja riittävät kuntoutuspalvelut.  Vuosittain seurattaisi, että asiakas on oikeiden palveluiden piirissä. Nyt moni jää ilman elintärkeää riittävää kuntoutusta täytettyään 65- vuotta, jolloin Kelan kuntoutus päättyy. Tämän jälkeen kuntotutusta saa vain murto-osan entisestä. Moniammatillinen laitoskuntoutus on iäkkäämmillä harkinnanvaraista.

Kotihoidon toteuttama kuntoutus vähäistä painottuu lähes kokonaan sairaalajaksojen jälkeiseen aikaan max muutama viikko.

Kotihoito jo nyt erittäin kuormittunut käyntejä paljon yksittäisen käynnin pituus  (nykyään on jo  5 min käyntejä, joissa saatetaan vain antaa lääkkeet) 10-15 min sammuttavat vaan ” tulipaloa” katsovat, että asiakas elossa ja antavat lääkkeet ja ruuat eteen. suihkutus kerran viikossa.

Tässä tulisi muistaa, että kyse on ihmisistä, jotka tulisi kohdata kokonaisvaltaisesti. Myös inhimilliselle kanssakäymiselle tulisi jättää palveluissa tilaa, eikä redusoida heitä iäkkäitä vammaisia ihmisiä pelkiksi hoivan kohteiksi. Tässä olisi haettava keinoja mahdollistaa miellyttävien ihmissuhteiden ja työsuhteiden jatkuminen. Muuten meillä on uhkana se, että ikääntyneet tarvitsevat yhä raskaampia palveluja ja loppuun palaneet hoitajat hakeutuvat muille aloille. Tämä ei varmastikaan ole kenenkään etu eikä kenenkään tahtotila.

Skip to content