Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto: Saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointi 4.10.2021

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto: Saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointi 4.10.2021

Vammaisfoorumi ry                                                     Lausunto
Handikapp forum rf
Finnish disability forum                                              4.10.2021

Eduskunta
Liikenne- ja viestintävaliokunta
LiV (at) eduskunta.fi

Asia: E 103/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: Saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointi

Viite: Asiantuntijapyyntö 24.9.2021

Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuulluksi saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointia koskevassa valtioneuvoston selvityksessä.

Saavutettavuusdirektiivin merkitys

Saavutettavuusdirektiivin velvoitteet ovat yhä erittäin merkityksellisiä vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten osallisuuden edistämisessä saavutettavien verkkopalveluiden avulla. Vaikka direktiivin soveltamisalaan kuuluvien toimijoiden tarjoamien digitaalisten palveluiden saavutettavuus on parantunut viime vuosina, merkittävät saavutettavuuspuutteet näissä palveluissa ovat yhä yleisiä eikä sääntelyn tarve ole vähentynyt.

Saavutettavuussääntelyn muutosten tarpeellisuus

Vammaisfoorumi pitää tarpeellisena esteettömyysdirektiivin (EU)2019/882 implementoinnissa toteutuvaa saavutettavuutta koskevan sääntelyn laajentamista digitaalisiin liikenne- ja viestintäpalveluihin. Digitaalisten palveluiden saavutettavuusvaatimusten tulee olla yhdenmukaisia julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä eri hallinnonaloilla, mikä helpottaa näiden palveluiden käyttöä ja tukee myös saavutettavuusvaatimusten tehokasta toteuttamista sekä alan osaamisen kehittämistä.

Direktiivin kansallinen täytäntöönpano

Arviomme mukaan julkisen sektorin organisaatioiden tarjoamien verkossa esitettävien tietojen saavutettavuus on parantunut olennaisesti saavutettavuusdirektiivin tultua voimaan. Vuorovaikutteisten verkkopalveluiden ja verkkoasiakirjojen saavutettavuuden paraneminen on ollut hitaampaa.

Saavutettavuusdirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa haasteita ovat aiheuttaneet erityisesti vaikeudet muokata nykyisiä verkkopalveluita saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi sekä sertifioitujen saavutettavuusasiantuntijoiden vähäisyys ja vaihteleva osaamistaso. Vuorovaikutteisten verkkopalveluiden toteutustapojen ja niiden toteutuksessa käytettyjen alustojen moninaisuus ovat hidastaneet saavutettavuuspuutteiden korjauksia näissä palveluissa. Käyttäjäpalautteen perusteella arvioimme, että digipalvelulain soveltamisalaan kuuluvien liikenne- ja postipalveluiden verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudessa ja saavutettavuusselosteissa esiintyy yhä merkittäviä puutteita.

Lisätietoja

Iiro Nummela, palvelupäällikkö, Näkövammaisten liitto ry

09 3960 4716, iiro.nummela(at)nkl.fi

Vammaisfoorumi ry

Sari Kokko                        Pirkko Mahlamäki

puheenjohtaja                  pääsihteeri

Skip to content