Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Yhdenvertaiset vaalit taattava

Takaisin Ajankohtaista -listaukseen

Yhdenvertaiset vaalit taattava

Parhaillaan keskustellaan kuntavaalien järjestämisen ajankohdasta ja vaalien turvallisesta läpiviemisestä. Vammaisfoorumi haluaa nostaa päättäjien tietoisuuteen seikkoja, jotka liittyvät erityisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuteen käyttää äänioikeuttaan. Merkittävä osa vammaisista ihmisistä on erityisen alttiina koronavirustartunnalle, vaikka rokotukset etenevät päivä päivältä. On yhdenvertaisuuden näkökulmasta katsoen ongelmallista, mikäli suuri osa tästä äänestäjäkunnasta jää tai jättäytyy tartuntariskin vuoksi vaalitoimituksen ulkopuolelle.

Koronapandemian vuoksi moni vammainen ihminen on välttänyt kontakteja jo vuoden ajan tartuntariskien minimoimiseksi. Uskaltavatko vammaiset ihmiset lähteä käyttämään äänioikeuttaan? Samassa tilanteessa on moni muu riskiryhmään kuuluva. Jos äänestysprosentti jää kovin alhaiseksi, jää kunnanvaltuustojen mandaatti heikoksi. Tämä ei ole demokratian kannalta optimaalinen tilanne.

Kotiäänestysmahdollisuus on tärkeä elementti demokratian toteutumisessa. Kaikki siihen oikeutetut eivät kuitenkaan mahdollisuutta käytä tai edes tiedä tästä vaihtoehdosta. Vielä on aikaa lisätä tiedottamista, jotta mahdollisimman moni voisi äänestää kotona. Kotiäänestyksen toteuttamiseen onkin kunnissa varattava riittävästi resursseja, jotta kaikki siihen oikeutetut voivat kotonaan äänestää.

Vaalivirkailijoiden ja vaaliavustajien turvallisuudesta huolehtiminen on yksi tärkeä osa onnistunutta vaalitoimitusta. Tähän on kiinnitettävä huomiota, jotta vaalilautakunnissa työskentelevät ihmiset eivät joudu toimimaan oman terveytensä kustannuksella.

Vammaisfoorumi muistuttaa, että vaalitoimituksen on kaikissa tilanteissa oltava esteetön ja saavutettava. Tämä koskee niin kotiäänestystä, ennakkoäänestystä kuin varsinaisen vaalipäivän äänestystapahtumaakin. Jokaisella on oltava yhdenvertainen oikeus ja mahdollisuus äänestää niin, että vaalisalaisuus säilyy.

Perustuslakimme mukaan valta kuuluu kansalle ja siinä taataan vaali- ja osallistumisoikeudet. Perusoikeuksista ensimmäinen on kuitenkin yhdenvertaisuus, jonka mukaan ketään ei saa asettaa huonompaan asemaan esimerkiksi terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Myös vaikeina aikoina on yhdenvertaisuudesta pidettävä kiinni ja tosiasiallinen äänioikeus vaaleissa taattava.

Sari Kokko

puheenjohtaja
Vammaisfoorumi

Skip to content