Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto – TE-palvelut 2024-asetuskokonaisuudesta 12.04.2024

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto – TE-palvelut 2024-asetuskokonaisuudesta 12.04.2024

Vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asia: TE-palvelut 2024 asetuskokonaisuus VN/31820/2023

Ajankohta: 12.4.2024

Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta lausua TE-palveluiden asetuskokonaisuudesta ja lausuu seuraavaa:

Asetus 1: Valtioneuvoston asetus julkisista työvoimapalveluista

Vammaisfoorumilla ei ole huomautettavaa asetusteksteihin sinänsä, mutta haluaa kiinnittää huomiota niistä muodostettaviin viranomaisten määräyskokoelmiin ja soveltamisohjeisiin.

Työvoimaviranomainen kohtaa vammaisia työttömiä henkilöasiakkaita melko harvoin. Tämän vuoksi ohjeiden tulee olla selkeitä ja helposti käytännön työssä sovellettavia. Työvoimaviranomaisen ymmärrystä, osaamista näistä asioista ja yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa tulee vahvistaa. On myös tärkeää, että työvoimaviranomaisella on käytössään työkykykoordinaattoreita, jotka tunnistavat vammaisten henkilöasiakkaiden palvelumahdollisuudet paremmin ja työvoimaviranomainen voi konsultoida heitä. Työkykykoordinaattoreilla on pääsääntöisesti myös yhteydet vammaisjärjestöihin.

Vammaisfoorumi näkee, että esim. työolosuhteiden järjestelytuen ohjeistuksessa tulisi ohjata työvoimaviranomaista tulkitsemaan laajemmalla näkökulmalla tuen käyttömahdollisuuksia. Asetustekstissä lukee, että tukea käytetään työpaikan olosuhteisiin tehtäviin muutoksiin. Tämä voisi koskea myös esimerkiksi työn digitaalisen ympäristön muutostilanteisiin liittyviä järjestelyjä, joita ei ole tähän mennessä tuettu.

Hallitusohjelmassa on kirjaus työolosuhteiden järjestelytuen kehittämisestä. Ohjeistusta laajentamalla voitaisiin myös toteuttaa osittain tätä hallitusohjelman kirjausta. Vammaisfoorumi esittää myös laintasoista uudistusta mm. niin, että työpäivän aikana tapahtuvat siirtymät sisältyisivät työolosuhteiden järjestelytuen piiriin, jos henkilö tarvitsee ja hänelle on myönnetty vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja työmatkoihin.

Asetus 2: Valtioneuvoston asetus työvoimapalveluiden ohjauksesta

Vammaisfoorumi pitää hyvänä, että työvoimapalvelujen ohjauksen neuvottelukunnan kokoonpanoon sisällytetään vammaisjärjestöjen yhteistyöjärjestön edustaja. Tämä toteuttaa YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitetta osallisuudesta.

Muihin asetuskokonaisuuden kohtiin Vammaisfoorumilla ei ole lausuttavaa.


Vammaisfoorumi ry
Veera Florica Rajala
puheenjohtaja

Anni Kyröläinen
pääsihteeri
p. 045 217 4936                                                                                          anni.kyrolainen@vammaisfoorumi.fi

Skip to content