Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Puheenvuoro – YK:n vammaisyleissopimuksen kansallinen VANE:n toimintaohjelman seurantaraportin valmistelu 4.5.2023

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Puheenvuoro – YK:n vammaisyleissopimuksen kansallinen VANE:n toimintaohjelman seurantaraportin valmistelu 4.5.2023

Vammaisfoorumin puheenvuoro YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen VANE:n toimintaohjelman seurantaraportin valmisteluun 4.5.2023

Edustaja Henrik Gustafsson, Invalidiliiton juristi

Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta kommentoida VANE:n toimintaohjelmaa. Toimintaohjelman läpileikkaavana teemana on aivan oikein osallisuus ja yhdenvertaisuus. Toimintaohjelman työstämisessä osallistettiin vammaisjärjestöjen edustajat hyvin ja neuvoteltiin yhdessä eri ministeriöiden kanssa konkreettisten tavoitteiden ja toimenpiteiden saavuttamiseksi.

Vammaisfoorumi katsoo, että VANE:n toimintaa pitäisi edelleen kehittää vammaisjärjestöjä osallistavampaan suuntaan. VANE:n kokouksissa eri ministeriöt käyttävät suunnitellusti oman hallinonalan puheenvuoronsa mutta niistä ei ole aikaa käydä kunnon keskustelua eikä vammaisjärjestöjen edustajilla ole VANE:n kokousasialistalla edes omaa kuulumiset kohtaa. Vammaisjärjestöjen edustajat ovat jääneet ulkokehälle näissä ministeriöiden keskusteluissa. Vammaisfoorumin sisällä käydyn keskustelun perusteella tähän toivottaisiin muutosta. Samoin pelkkä sähköpostikommentointimahdollisuus VANE:n lausunnoista on jäänyt tylpäksi. Tarvittaisiin yhteistä osallistumista lausuntoihin vaikuttamiseksi.

Vammaisfoorumi muistuttaa vammaisvaikutusten arvioinnista (VAVA) vammaisia ihmisiä koskevan lainsäädännön valmistelussa, johon oikeusministeriönkin uudet lainvalmisteluohjeet viittaavat. Vammaisfoorumin mielestä vammaisten ihmisten asioita pitää käsitellä siellä, mihin ne kunkin ministeriön tehtävän mukaan kuuluvat, eikä vain sosiaali- ja terveysministeriöön ohjata asioita, koska johonkin säädökseen sisältyy sana vammainen. EU:n esteettömyysdirektiivin toimeenpano on oiva esimerkki siitä, kun sen valmistelussa ei päästy vauhtiin juuri siitä syystä, ettei hallinnon sisällä pystytty päättämään, mille ministeriölle asia kuului. Vammaisuuden takia asia siirtyi lopulta sosiaali- ja terveysministeriölle.

Vammaisfoorumi kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä VANE:n toimintaohjelman rakenteesta ja konkreettisten tavoitteiden sekä toimenpiteiden muotoilusta. Vammaisfoorumia huolestuttaa kuitenkin toimintaohjelman sitovuuden aste valtionhallinnossa. Tavoite on sitouttaa hallitus kullakin hallituskaudella toimintaohjelman toimeenpanoon. Tästä huolimatta osa toimintaohjelman tavoitteista ja konkreettisista toimenpiteistä on jäänyt toteutumatta mm. yksityinen pysäköinninvalvonta ja liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen käyttäminen yksityiseksi katsottavilla alueilla. Vammaisfoorumi huomauttaa, ettei VANE:n toimintaohjelma saa jäädä pelkäksi julistukseksi vaan kyse on YK:n vammaissopimuksen kansallisen toimeenpanon toteuttamisesta.       

Helsingissä 2. toukokuuta 2023

VAMMAISFOORUMI RY

Sari Kokko                           Anni Kyröläinen

Puheenjohtaja                    Pääsihteeri

Skip to content