Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto: Yleisradion äänisisältöjen tarjoaminen internetissä 26.10.2023

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto: Yleisradion äänisisältöjen tarjoaminen internetissä 26.10.2023

Yleisradion hallintoneuvosto järjestää ennakkoarvioinnin Yleisradion äänisisältöjen tarjoamisesta internetissä

Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto liittyen ennakkoarviointiin Ylen äänisisällöstä verkossa

Vammaisfoorumi kannattaa Ylen audiosisällön kehittämistä verkossa myös vastaisuudessa. Monille vammaisille henkilöille on erityisen tärkeää, että tieto välitetään monipuolisesti ja saavutettavassa muodossa. Äänisisällöstä verkossa voi olla hyötyä kaikille, mutta erityisesti ne, joilla ei ole samoja mahdollisuuksia päästä käsiksi visuaaliseen informaatioon (esim. heikentyneet näkö- tai näkövammaiset tai henkilöt, joilla on luku- ja kirjoitusvaikeuksia tai tietyt afasiamuodot) hyötyvät äänisisällöstä. Tämä on sopusoinnussa YK:n vammaisyleissopimuksen tavoitteen kanssa tiedon saatavuudesta. Tiedon välityksessä tämä voi myös ilmentää vammaisyleissopimuksen kohtuullista mukautusta sekä ajattelua kaikille sopivasta suunnitellusta (Design for all; Good design enables, bad design disables.)

 Vammaisfoorumi suhtautuu hyvin varauksellisesti väitteeseen siitä, että Ylen tarjonta häiritsisi merkittävällä tavalla markkinoita. Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset ovat yleisesti osoittaneet, että Public Broadcasting-tarjonnan aktiiviset kuluttajat ovat usein myös kaupallisen ja muun yksityisesti tuotetun materiaalin aktiivisia kuluttajia. Myös ennakkoarvioinnin taustamateriaali viittaa päätelmissään samankaltaisiin tuloksiin. Saavutettavuuden kannalta on erityisen tärkeää, että tietoa välitetään monissa eri muodoissa ja alustoilla, jotka ovat toimivia ja saavutettavia. Ylen ansio on ollut se, että aineistoon pääsy ei perinteisesti vaatinut kirjautumista, mikä saattaa olla esteenä käytölle. Sitä vastoin monet kaupalliset toimijat ovat perinteisesti edellyttäneet palveluun kirjautumista, mikä voi käytännössä muodostaa monille vammaisille henkilöille esteen palvelun käytölle. Ylen tarjouksen rajoitusta on arvioitava myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan vaatimusten valossa, eli kaikkien rajoitusten tulee olla tarpeellisia ja oikeasuhteisia aiottuun tarkoitukseen nähden. Rajoitus ei saa johtaa esimerkiksi vammaisten välittömään tai välilliseen syrjintään (EIS:n 10 artikla, 14 artikla). Vammaisfoorumi lisää myös, että audiomateriaalien tekstivastineita tulisi lisätä osana saavutettavuutta. Kaikissa saavutettavuusasioissa koskien Yleisradiota on tärkeä huomioida se, että kaupalliset toimijat eivät välttämättä kustannussyihin vedoten toteuta saavutettavuusvaatimuksia.

 Vammaisfoorumi myös peräänkuuluttaa vammaisvaikutusten arviointia (VaVa) osana Yleisradiolain 6 § 3.momentin muuta arviointivaatimusta. Vaikutusarviota tulisi tehdä mm. erityisesti vammaisten ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten osalta. Perinteisesti esimerkiksi Ylellä on yhdessä kaupallisten toimijoiden kanssa ollut erittäin tärkeä rooli ruotsinkielisessä ja saamenkielisessä uutis- ja ohjelmatuotannossa sekä yhteiskunnallisen keskustelun virittäjänä.

Vammaisfoorumin puheenjohtaja Sari Kokko, p. 050 401 5802, sari.kokko(at)nkl.fi

Vammaisfoorumin pääsihteeri Anni Kyröläinen p, 045 217 4936 anni.kyrolainen(at)vammaisfoorumi.fi

Skip to content