Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto: Ulkoministeriön kansalaisjärjestökuuleminen YK:n ihmisoikeusneuvostosta 18.5.2022

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto: Ulkoministeriön kansalaisjärjestökuuleminen YK:n ihmisoikeusneuvostosta 18.5.2022

Ulkoministeriön kansalaisjärjestökuuleminen YK:n ihmisoikeusneuvostosta

Vammaisfoorumin puheenvuoro 18.5.2022

Vammaisfoorumin edustaja, Näkövammaisten liiton erityisasiantuntija Veera Florica Rajala

Vammaiset ihmiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa sodissa, konflikteissa sekä pakolaisina

Vammaiset ihmiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa kriiseissä ja sodissa. Myös kansainvälistä turvaa etsiessä heillä on monenlaisia esteitä, joita muilla ei ole. Nostan esiin kysymykset kansainvälisestä suojelusta, perheenyhdistämisen prosesseista sekä kotoutumisesta ja kansalaisuuskysymyksistä 

Vammaisia on autettava myös paikan päällä kriisialueilla. Monilla voi olla merkittäviä haasteita lähteä pakoon, vaikka tilanne olisi vaarallinen ja paha. Tässä peräänkuulutamme kansainvälisen yhteisön vastuuta pitää huolta myös kaikkein heikoimmista. 

Vammaisuus vaikeuttaa perheenyhdistämistä

Perheenyhdistäminen on monelle pakolaiselle vaikea toteuttaa. Vammaisille henkilöille tai henkilöille, joilla on vammaisia perheenjäseniä, se on vieläkin vaikeampaa. Esteiksi voivat muodostua esimerkiksi vaatimus vierailla tietyssä lähetystössä toisessa maassa tai perheenyhdistämisessä vaaditut tulorajat eri maissa. Nämä eivät vain muodota hidastetta, vaan voivat tehdä perheenyhdistämisen käytännössä mahdottomaksi. Näissä molemmissa peräänkuulutamme YK:n vammaisyleissopimuksen kohtuullisia mukautuksia sekä kunnioitusta perhe-elämää kohtaan.

Kotoutumisessa ja kansalaisuuden hakuprosessissa tarvitaan kohtuullisia mukautuksia

Kolmanneksi vammaisilla henkilöillä voi olla kotoutumisessa erityisiä haasteita. Vammainen, joka ei voi osallistua yhteiskuntaan muiden tavoin, kohtaa todennäköisesti myös vähemmän mahdollisuuksia käyttää uuden kotimaan kieltä eri tilanteissa. Tämä asettaa heidät eriarvoiseen asemaan, ja on todennäköistä, että henkilöt eivät vamman aiheuttamaan tilanteen vuoksi aina täytä kielitaitovaatimuksia kaikilta osin. Myös tässä kansainvälisen yhteisön tulisi osoittaa joustavuutta ja sitoutua kohtuullisiin mukautuksiin, jotta myös vammaisilla henkilöillä olisi muiden tavoin tosiasiallinen mahdollisuus hakea uutta kansalaisuutta.

Jatkamme mielellämme vuoropuhelua kanssanne myös tämän tilaisuuden jälkeen. Sekä Vammaisfoorumi että vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma osallistuvat mielellään tähän vuoropuheluun.

Lisätietoja: Vammaisfoorumin puheenjohtaja, Näkövammaisten liiton järjestöjohtaja Sari Kokko, sari.kokko (at) nkl.fi

Skip to content