Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto: Sivistysvaliokunta – Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 5.5.2022

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto: Sivistysvaliokunta – Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 5.5.2022

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf      
Finnish Disability Forum                                                               4.5.2022

Eduskunta
Sivistysvaliokunta
siv (at) eduskunta.fi

Asia: HE 55/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta jättää kirjallinen asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta.

Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä.

Vammaisfoorumi pitää hallituksen esittämää pyrkimystä vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa erittäin kannatettavana. Tarveperustainen rahoitus on Vammaisfoorumin näkemyksen mukaan toimiva malli koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen. Rahoituksen vakiinnuttaminen tukee opetuksen pitkäjänteistä kehittämistyötä.

Vammaisfoorumi pitää hyvänä vammaisten ihmisten esiin nostamista omana ryhmänään. Vammaisten lasten ja nuorten kannalta koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittäminen on tärkeää.

Lainsäädännön vammaisvaikutusten arviointi on välttämätöntä. Lainsäädännön kautta saadaan vahvistettua vammaisten lasten ja nuorten oikeutta yksilölliseen tukeen sekä koulujen riittäviä resursseja.

Käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä toteutuu Vammaisfoorumin useasti esiin ottama termistön epäselvyyden selkeyttäminen, esimerkiksi yhdenvertaisuuslain positiivisen erityiskohtelun osalta. Vammaisfoorumi pitää myönteisenä useita viittauksia YK:n vammaissopimukseen.

Lisätietoja

Näkövammaisten liitto ry:n työelämäasiantuntija Ville Ukkola, ville.ukkola (at) nkl.fi

Lihastautiliitto ry:n työelämäasiantuntija Liisa-Maija Verainen, liisa-maija.verainen (at) lihastautiliitto.fi

Vammaisfoorumi ry

Sari Kokko                                     Anni Kyröläinen
puheenjohtaja                              pääsihteeri

Skip to content