Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto – Sosiaali- ja terveysvaliokunta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin laajentaminen 08.02.2024

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto – Sosiaali- ja terveysvaliokunta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin laajentaminen 08.02.2024

Kirjallinen lausunto

8.2.2024

Lausunnon antaja: Vammaisfoorumi ry

Asia: U 81/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin laajentamisesta koskemaan jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia (COM(2023) 698 FINAL).

Vammaisfoorumi kannattaa ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi COM(2023) 698 FINAL. Vammaisfoorumilla ei ole huomauttamista U-kirjelmän (U 81/2023 vp) sisältöön. Yhdymme U-kirjelmässä esitettyyn valtioneuvoston kantaan.

Skip to content