Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Handikappforum rf

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Handikappforum rf

Handikappforum är en samarbetsorganisation för 27 nationella handikapporganisationer. Forumet grundades år 1999.

Handikappforum representerar finländska handikapporganisationer i nationellt och internationellt samarbete, framförallt i Europeiska handikappforumet (EDF). Det nationella påverkansarbetet fokuserar på att förstärka jämlikheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Forumets arbetssätt baserar sig på nätverk och är administrativt lätt och decentraliserat.

Skip to content