Värden

Handikappforums värden

Främjande av sina egna ärenden: I vår organisation är det de funktionsnedsatta personerna själva som tar besluten. I de fall då personen inte kan delta i beslutsfattandet, representeras hon eller han av sina föräldrar.
Delaktighet: Vi betonar funktionsnedsattas rätt att direkt delta i politiska processer genom de organisationer som representerar dem. Vår huvudprincip är ”ärenden som berör funktionsnedsatta personer skall inte behandlas utan funktionsnedsatta”.
Oavhängighet: Vi garanterar att vår organisation är oberoende och att våra medlemsorganisationer är de som bestämmer om Europeiska handikappforumets arbetsprogram och ställningstaganden.
Synlighet: Vi kräver att funktionsnedsatta personers rättigheter lyfts fram på alla livsområden.
Delaktighet som baserar sig på rättigheter: Vi framhåller funktionsnedsatta personers sociala delaktighet och motsätter oss en förlegad välgörenhetsinställning till funktionsnedsättning.
Solidaritet: Vi arbetar för en allt starkare och mer integrerad handikapprörelse. Vi lägger särskild vikt vid de behov som personer med svår och multipel funktionsnedsättning har. Dessa personer löper risk för multipel diskriminering.
Partnerskap: Vi samarbetar gärna med alla organisationer som har samma målsättningar som vi har och som hjälper att lyfta fram funktionsnedsatta personers rättigheter. Vårt breda nätverk är vår styrka. Vi delar tankar och erfarenheter med våra partners. Deras kunskap och sakkunnighet stöder oss i vårt arbete.