Medlemmar

Aivovammaliitto ry

Autismiliitto ry

Centralförbundet för Mental Hälsa

Epilepsiförbundet

FDUV rf

Finlands CP-förbund rf

Finlands Dövas Förbund

Finlands Neuroförbund

FMA – Funktionsrätt med ansvar rf

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf

Föreningen Finlands Dövblinda rf

Hengityslaitepotilaat ry

Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Hjärnförbundet

Inclusion Finland KVTL

Invalidförbundet

Kehitysvammaliitto

Kuuloliitto

Minnesförbundet rf

Muskelhandikappförbundet

Näkövammaisten liitto ry

Reumaförbundet i Finland

Sams – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

Selkäydinvammaiset Akson ry

Suomen Polioliitto ry

Tröskeln rf

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry