Syfte

Syftet hos Handikappforum är att:

• Främja funktionsnedsatta personers jämlikhet och delaktighet i samhället genom samarbete mellan handikapporganisationer
• Representera finländska handikapporganisationer i nationellt och internationellt samarbete