Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto – Siviilivalmiusneuvottelukunnan perustaminen 25.8.2023

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto – Siviilivalmiusneuvottelukunnan perustaminen 25.8.2023

Asia: VN/6667/2023

Vammaisfoorumin lausunto valtioneuvoston asetuksesta koskien siviilivalmiusneuvottelukunnan perustamista.

Vammaisfoorumi kiittää sisäministeriötä mahdollisuudesta lausua asetuksesta koskien siviilivalmiusneuvottelukunnan perustamista.

Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 220 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä.

Vammaisfoorumi pitää neuvottelukunnan perustamista ja sen tehtäviä tarpeellisena. Vammaisfoorumi pitää kuitenkin erittäin tärkeänä, että siviili- ja pelastusneuvottelukuntien sekä niiden jaostojen työhön aidosti osallistetaan vammaisjärjestöjä. Esityksessä mainittujen neuvottelukunnan tehtävien kannalta vammaisten henkilöiden erillinen huomiointi on välttämätöntä. Se on välttämätöntä myös YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi. On huomattava, että vammaisten henkilöiden pelastautumiseen liittyy erityishuomioitavia seikkoja, joita ei voida ohittaa neuvottelukunnan työssä. Vammaisjärjestöihin on keskittynyt asiantuntemusta eri tavoin vammaisten henkilöiden tilanteesta ja erityistarpeista, jolloin tämän asiantuntemuksen käyttö on luontevaa ottaa osaksi neuvottelukunnan työtä.

Lisätietoja:
Sari Kokko, puheenjohtaja, Vammaisfoorumi ry, sari.kokko (at) nkl.fi

Anni Kyröläinen, pääsihteeri, Vammaisfoorumi ry, anni.kyrolainen (at) vammaisfoorumi.fi, 045 217 4936

Skip to content