Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto – Sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttaminen 14.9.2023

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto – Sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttaminen 14.9.2023

Vammaisfoorumin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=6867acd3-32a7-4b87-a91f-979bf9e37846

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja esityksestä sairausvakuutuslain 5luvun 86:n muuttamisesta. Lausuntopyynnön jakelussa on kokonaan sivuutettu vammaisjärjestöt, siitä huolimatta, että YK:n vammaisoikeuksien sopimuksen 4artikaln 3 mom. kohdan osallistamisvelvoite on yksiselitteinen. Vammaisfoorumi huomauttaa, että lausuntopyyntö olisi tullut lähettää sille ja muille vammaisjärjestöille.

Hallituksen esitys liittyy pääministeri Petteri Orpo: n hallituksen hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan toteutetaan kaikkien KEL/KHI indeksikorotusten jäädyttäminen (pl. toimeentulotuki, eläkkeet, rintamalisät, vammaisetuudet, lääkkeiden kattokorvaus) vaalikaudeksi.

Hallituksen esitysluonnos koskee lääkekorvausjärjestelmän tason pysyvää muutosta vuodesta 2024 alkaen.  Vammaisfoorumi katsoo, että esitys on oikeansuuntainen mutta ei riittävä.

Vammaisfoorumi yhtyy Satakunnan Hyvinvointialueen näkemykseen siitä, että esitetty tasokorjausmalli, vaikkakin se on matemaattisesti korrekti, on toteutustapana hyvin vaikeasti avautuva tavallisille kansalaisille, varsinkin heille, joille lääkekustannusten vuosiomavastuu aiheuttaa taloudellista ahdinkoa (ks. Asiakasmaksut-aiheuttavat-ahdinkoa.pdf (eapn.fi).

Indeksikorotuksen leikkauksesta huolimatta lääkekustannusten vuosiomavastuu nousisi vuonna 2024 Valtiovarainministeriön arvion mukaan 4,6 %, noin 27,23 euroa, vuosiomavastuun ollessa vuonna 2024 kokonaisuudessaan 619, 39 euroa. Lausunnoissaan sekä Lääkäriliiitto, että Amnesty International tuovat esille, että Suomessa lääkkeiden omavastuuosuudet ovat kansainvälisesti mitattuna korkeita. Niiden kuormittavuutta voisi vähentää omavastuun indeksijäädyttämistä jatkamalla tai lääkeomavastuun jakamisella osiin.

Hallitusohjelmassa on myönteinen kirjaus lääkekorvausten vuosiomavastuun jakamisesta osiin. Vammaisfoorumi näkee, että sen valmistelu tulisi aloittaa pikaisesti, ennen vuosiomavastuun nousua ensi vuoden alussa.

Esitys, toisin kuin sen tavoitteena on, ei paranna paljon lääkeitä käyttävien asemaa. Yhdessä hallituksen budjettiehdotuksessa esitettyjen lääkkeiden hinnan nousun ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotusten kanssa nämä lisäävät entisestään paljon lääkkeitä ja terveydenhuollon palveluita käyttävien usein pienituloisten vammaisten taloudellista rasitusta.

Skip to content