Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto – Hoitotakuu 15.9.2023

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto – Hoitotakuu 15.9.2023

Asia:  VN/21301/2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi hoitotakuusta

Lausunnonantajan lausunto

Onko vastaaja

Muu järjestö

Kannatatteko hoitoon pääsyn 7 vuorokauden enimmäisajasta luopumista ja 14 vuorokauden säätämistä pysyväksi hoitoon pääsyn enimmäisajaksi perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa?

Ei

Mitä toimia alueellanne/toiminnassanne on tehty ja ollaan tekemässä 14 vuorokauden hoitotakuuseen pääsemiseksi?

Mitä haasteita alueellanne on tiukentuvan hoitotakuusääntelyn noudattamisessa?

Miten arvioitte tilanteen kehittyvän?

Avovastaus

Vammaisfoorumi näkee tärkeänä, että kiireettömän hoidon hoitoonpääsy lyheni 14 vuorokauteen syyskuussa 2023. Vammaisfoorumi pitää kuitenkin tärkeänä, että perusterveydenhuollon vahvistamista ja hoitotakuun kehittämistä edelleen jatketaan. Toimiva perusterveydenhuolto tukee oikea-aikaista hoitoon ohjautumista, ja vähentää turhia päivystyskäyntejä. Oikea-aikainen ja mahdollisimman lyhyt, kuten seitsemän vuorokauden, hoitoonpääsy tulee olla pidemmän aikavälin tavoitteena sote-uudistuksessa ja palvelujen kehittämisessä. Oikea-aikainen kiireettömään hoitoon pääsy tukee vammaisten henkilöiden toimintakykyä sekä kuntoutumista sekä ennaltaehkäisee vammaan liittyvän tilanteen pahenemista.

Vammaisfoorumin tiedossa on tilanteita, joissa hyvinvointialueet ovat kiertävät hoitotakuun. Ensimmäinen kontakti tapahtuu kyllä takuun mukaisesti, mutta jatkohoidon suhteen voidaan takuuta kiertää. Vammaisfoorumi esittää ratkaisuksi, että laaditaan nykyistä velvoittavammat hoitosuunnitelmat. Toisin sanoen pitäisi olla vaatimus siitä, että hoitosuunnitelma ja jatkohoitoon pääsy on valmis tietyn ajan sisällä, esim. kuukaudessa. Esimerkiksi harvinaissairailla henkilöillä on ollut haasteita saada oikea diagnoosi ja lähete jatkohoitoon. Tällöin oikea-aikaisen hoidon saaminen viivästyy.

Skip to content