Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto: Opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoito 20.2.2023

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto: Opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoito 20.2.2023

Luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidosta opioidilääkkeillä

Asetuksella, jonka luonnoksesta lausuntoja pyydetään, on tarkoitus korvata voimassa oleva sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä (33/2008). Voimassa oleva asetus sisältää vanhettunutta sääntelyä, minkä vuoksi se on päivitettävä. Lisäksi sen antamiseen valtuuttava säädöspohja on osittain muuttunut mielenterveys- ja päihdehuoltolainsäädännön uudistamisessa 1.1.2023 lukien.

Vammaisfoorumi ry muistuttaa, että opioidiriippuvaisissa voi olla eri tavoin vammaisia ihmisiä, joiden on muita vaikeampaa käyttää korvaushoitopalveluja, koska hoitopaikkojen esteettömyydessä on puutteita. Vammaista asiakasta ei myöskään välttämättä aina osata kohdata asiakkaana muiden asiakkaiden joukossa. On huomattava, että vammainen asiakas voi myös kokea muita ihmisiä enemmän häpeää päihdeongelmansa vuoksi, koska hänellä on jo vammaisuuden stigma.

Korvaushoitopotilaiden määrästä on jonkin verran tilastollista dataa. Vammaisfoorumin tietojen mukaan vammaisista asiakkaista ei tilastotietoa ole.

https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/opioidikorvaushoito-on-laajentunut-ja-monimuotoistunut/

Sininauhaliiton Esteetön työ EMPPA-työ on listannut saavutettavan hoitopaikan tunnusmerkit:

  • siitä saa tietoa saavutettavalla tavalla
  • sinne pääsee esteettömästi
  • siellä pystyy toimimaan omista rajoituksista huolimatta
  • siellä saa inhimillistä ja ammattitaitoista kohtelua
  • siellä huomioidaan kokonaistilanne ja toimintakyky
  • siellä kohdellaan kaikkia tasapuolisesti
  • siellä uskalletaan verkostoitua myös erilaisten palveluiden tuottajien kanssa

Vammaisfoorumi tähdentää, että lakien uusimisen yhteydessä tulee ottaa huomioon, että palvelujen tulee olla kaikille soveltuvia.

Skip to content