Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kannanotto – Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto säilytettävä tutkintoon johtavana koulutuksena

Takaisin Ajankohtaista -listaukseen

Kannanotto – Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto säilytettävä tutkintoon johtavana koulutuksena

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi
Kuntoutuksen koulutuspolut -työryhmä
Asia: Kannanotto

Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto tulee säilyttää tutkintoon johtavana koulutuksena

Kuntoutuksen koulutuksen kehittämisfoorumi (KunFo) viimeistelee työtään kuntoutuksen koulutuksen kehittämistarpeista. Vammaisfoorumi osallistui tammikuun lopussa aihetta ja koulutuksen kehittämisen vaihtoehtoja käsittelevään työpajaan. KunFon ehdotusten pohjalta Vammaisfoorumissa ja sen jäsenjärjestöissä on noussut suuri huoli siitä, mitä tapahtuu kuntoutuksenohjaajan tutkinnolle ja ylipäätään kuntoutusohjaukselle tulevaisuudessa. Vammaisfoorumi ei kannata ehdotusta, että kuntoutuksen ohjaajan (AMK) koulutus järjestettäisiin jatkossa jatkuvana oppimisena, vaan näkee, että tutkinnon tulee pysyä tutkintoon johtavana, maksuttomana koulutuksena.

Kuntoutusohjaus on lakisääteistä toimintaa

Vammaisfoorumi muistuttaa, että kuntoutusohjaus on terveydenhuoltolain 29 pykälän mukaista lakisääteistä toimintaa, jota hyvinvointialueilla on velvollisuus järjestää. Lisäksi kuntoutuksenohjaaja on sosiaalihuollon laillistettu ammattinimike. Vammaisfoorumi on ihmeissään ja pettynyt KunFon ehdotuksista kuntoutuksenohjaajan tutkintoon liittyen ja näkee ehdotuksen pahimmillaan vaarantavan vammaisten henkilöiden ja heidän perheisensä mahdollisuuden saada lakisääteistä kuntoutuksenohjauksen palvelua. Lisäksi kuntoutusohjauksen näkökulma jäisi liian kapea-alaiseksi, jos sitä toteuttaisivat vain terveydenhuollon ammattilaiset. Kuntoutuksen ohjaajan (AMK)-tutkinnon lakkauttaminen olisi myös vastoin yhteiskunnallisia tavoitteita tuoda vahvempaa sosiaalihuollon osaamista terveydenhuoltoon ja vahvistaa monialaisia yhteisiä sote –rakenteita.

Kuntoutuksenohjaajalla on laajat verkostot ja osaamista tukea perheitä

Kuntoutuksen ohjaajan (AMK) -tutkinnolla saavutetaan laaja-alaista palvelujärjestelmän osaamista, jota ei muissa tutkinnoissa ole samassa laajuudessa. Kuntoutuksen toimintakenttä on juridisoitunut ja pirstaloitunut yhä enemmän, ja kuntoutusta järjestetään useiden eri lakien ja säännösten perusteella. Tälläkin hetkellä lapsikuntoutujat ja heidän perheensä sekä aikuiskuntoutujat joutuvat kantamaan merkittävää vastuuta kuntoutuksen ja muiden palvelujen yhteensovittamisesta kokonaisuuksiksi. Kuntoutuksen ohjaaja on se henkilö, joka tukee kuntoutujaa ja hänen perhettään elämänmittaisen kuntoutuksen polulla. Kuntoutuksen ohjaajilla on perheisiin ja perhedynamiikkaan liittyvää osaamista, josta on tukea tilanteissa, joissa perheenjäsen vammautuu tai sairastuu äkillisesti. Perheosaamisen lisäksi kuntoutuksen ohjaajilla on vahva verkosto-osaaminen, joka hyödyttää kuntoutujaa ja hänen perhettään. Sosiaalialan koulutettuina kuntoutuksen ohjaajilla on laaja sosiaalipalveluiden, sosiaaliturvan ja lainsäädännön tuntemus, mikä on oleellista asiakkaan kuntoutuspalveluiden nivomisessa yhteen häntä tukevien muiden sosiaali- ja vammaispalveluiden kanssa.

YK:n vammaissopimuksen 9 artiklassa säädetään esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Kuntoutuksen ohjaajilla on laajaa osaamista sekä apuvälineisiin että esimerkiksi kodin sisä- ja ulkotiloihin liittyvistä esteettömyysratkaisuista. 26 artiklan 2. momentissa velvoitetaan edistämään kuntoutuspalveluissa toimivien ammattihenkilöiden perus- ja jatkokoulutusten kehittämistä. Tällaisena voidaan nähdä nykyisen kuntoutuksen ohjaaja (AMK) perustutkinnon lisäksi tarvittavien lisä- tai erikoistumiskoulutusten kehittämistä, ei koulutuksen alasajoa.

Kuntoutuksen ohjaajan (AMK) -tutkinnon tulee edelleen säilyä tutkintoon johtavana, maksuttomana koulutuksena. Tarvittaessa tutkintoon voidaan liittää jatkuvana oppimisena tiettyyn vammaan liittyvän erityisosaamisen hankkimista. Suomen ja hyvinvointialueiden tulee panostaa kuntoutuksen ohjaukseen, koska se tukee myös oikea-aikaista palvelujen saantia sekä vähentää palvelujen koordinointivastuuta kuntoutujalta julkisille toimijoille.

VAMMAISFOORUMI RY

Sari Kokko
puheenjohtaja
sari.kokko (at) nkl.fi
p. 050 401 5802

Anni Kyröläinen
pääsihteeri
anni.kyrolainen (at) vammaisfoorumi.fi
p. 044 567 9077

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Anniina Lavikainen, anniina.lavikainen(at)kuuloliitto.fi, 0503034841, Vammaisfoorumin hallituksen varajäsen.

Skip to content