Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kategoria: Taustamateriaalia

Vammaiset henkilöt hyvinvointialueiden yhdenvertaisina asukkaina

Vammaiset henkilöt hyvinvointialueiden yhdenvertaisina asukkaina

Word tiedostona Pdf tiedostona Vammaisfoorumin näkökulmia kehittämiseen, arviointiin ja innovointiin Johdanto Asiakirjan myötä 27 valtakunnallista vammaisjärjestöä edustava Vammaisfoorumi haluaa tuoda esiin, että valtakunnalliset vammaisjärjestöt ovat valmiita kehittämisyhteistyöhön hyvinvointialueiden kanssa. Tämä asiakirja on tarkoitettu tueksi hyvinvointialueiden ja kuntien kehittämistyöhön. Asiakirjassa on lista, josta voi tarkistaa, mitä on vähintään otettava huomioon, kun palveluja, toimintoja ja rakenteita suunnitellaan…

Lue lisää

Koulutusvideot vammaisneuvostoista

Mille vammaisneuvostojen toiminta perustuu? Mitkä ovat sen tehtävät kunnassa ja hyvinvointialueella? Entä millaiset vaikuttamismahdollisuudet vammaisneuvostolla on? Saat vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin Vammaisfoorumin tuottamilta koulutusvideoilta. Videot ovat katsottavissa sekä suomalaisella että suomenruotsalaisella viittomakielellä. Koulutusvideot vammaisneuvostoista suomeksi Koulutusvideot vammaisneuvostoista ruotsiksi…

Lue lisää

Raportti Vammaisfoorumin koulukyselyn tuloksista

Sivukuva tyhjästä luokasta, jossa oikealla opettajan pöytä ja vasemmalla neljässä rivissä tuoleja

Vammaisfoorumi toteutti vuodenvaihteessa 2020–2021 Ihmisoikeuskeskuksen tuella kouluarjen kokemuksia kartoittavan kyselyn perusopetuksessa olevien vammaisten ja toimintarajoitteisten lasten huoltajille. Kyselyllä kerättiin tietoa perheiden kokemuksista ja näkemyksistä lapsen koulunkäynnin ja kouluarjen sujumisesta sekä oppimisen tuen toteutumisesta. Kyselyyn vastasi 595 vanhempaa. Kysely toteutettiin suomeksi ja ruotsiksi. Vammaisten ja toimintarajoitteisten lasten vanhempien kokemusten mukaan tukitoimet koulussa toteutuvat epäyhdenvertaisesti, vaihtelevasti ja…

Lue lisää

Vammaisfoorumin koulukyselyn perusraportti

Vammaisfoorumi toteutti vuodenvaihteessa 2020–2021 yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa kouluarjen kokemuksia kartoittavan kyselyn perusopetuksessa olevien vammaisten lasten huoltajille. Kyselyllä kerättiin tietoa perheiden kokemuksista ja näkemyksistä vammaisen lapsen koulunkäynnin ja kouluarjen sujumisesta sekä oppimisen tuen toteutumisesta. Kyselyyn vastasi 595 vammaisten lasten vanhempaa. Koulukyselyn tuloksia hyödynnetään Vammaisfoorumin rinnakkaisraportissa YK:lle, jossa arvioidaan, miten vammaisyleissopimus on toteutunut Suomessa. Kyselyn tuloksia käytetään…

Lue lisää

Tiivistelmä: Vammaisasioiden osaamiskeskus 13.12.2021

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Word-asiakirjana PDF-tiedostona “Vammaiset käyttävät ja tarvitsevat samoja palveluja kuin kuka tahansa. Niiden lisäksi vammaiset tarvitsevat erityispalveluja, joita kuka tahansa ei tarvitse.” Miksi vammaiset henkilöt pitää ottaa erikseen huomioon sote-uudistuksessa? YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on velvoittavaa lainsäädäntöä, joka on sovellettava sote-rakenteissa ja niitä koskevassa päätöksenteossa. YK:n vammaissopimus on oltava läpileikkaavasti mukana lainsäädäntöä valmisteltaessa ja toimeenpantaessa….

Lue lisää

Vammaisasioiden osaamiskeskus 13.12.2021

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Word-asiakirjana PDF-tiedostona “Vammaiset käyttävät ja tarvitsevat samoja palveluja kuin kuka tahansa. Niiden lisäksi vammaiset tarvitsevat erityispalveluja, joita kuka tahansa ei tarvitse.” Miksi vammaiset henkilöt pitää ottaa erikseen huomioon sote-uudistuksessa? YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on velvoittavaa lainsäädäntöä, joka on sovellettava sote-rakenteissa ja niitä koskevassa päätöksenteossa. YK:n vammaissopimus on oltava läpileikkaavasti mukana lainsäädäntöä valmisteltaessa ja toimeenpantaessa….

Lue lisää

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Teksti word asiakirjana. Sosiaali- ja terveysministeriö perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus Vammaisfoorumin päivitetty asiakirja 14.6.2021 Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru antoi syksyllä 2019 vammaisjärjestöille ja vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnalle (VANE) tehtäväksi laatia asiakirja siitä, miten vammaisten henkilöiden tarpeet ovat sovitettavissa valmisteltavana olevaan sote-järjestelmään. Vammaisfoorumi luovutti tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia käsittelevän asiakirjan perhe-…

Lue lisää

Skip to content