Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kategoria: Ajankohtaista

Viestinnän asiantuntija (puolipäiväinen)

Viestinnän asiantuntija (puolipäiväinen)

Työpaikkakuvaus Vammaisfoorumi ry edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia. Se on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö. Vammaisfoorumi edustaa Suomen vammaisjärjestöjä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä ja myös Euroopan vammaisfoorumissa. Foorumin kotimainen vaikuttamistoiminta keskittyy vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden edistämiseen. Työtehtävät Viestinnän asiantuntijana suunnittelet ja toteutat järjestömme valtakunnallista viestintää. Vastaat Vammaisfoorumin ja sen viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä hallituksen…

Lue lisää

Vaikuttamistyön asiantuntija

Vammaisfoorumi ry edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia. Se on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö. Vammaisfoorumi edustaa Suomen vammaisjärjestöjä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä ja myös Euroopan vammaisfoorumissa. Foorumin kotimainen vaikuttamistoiminta keskittyy vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden edistämiseen. Asiantuntijan tehtäviin kuuluu: Arvostamme: Tarjoamme: Hakemuksen lähettäminen Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan 23.2.2024 mennessä osoitteeseen: anni.kyrolainen@vammaisfoorumi.fi. Hakemukseen tulee sisältyä: Yhteystietomme/ lisätietoa…

Lue lisää

Vammaisfoorumin kysely

Käy vastaamassa Vammaisfoorumin kyselyyn, jossa selvitetään vammaisiin henkilöihin vaikuttavia hyvinvointialueiden ongelmia ja palveluiden muutoksia. Kyselyyn voi vastata kaikilla tavoin vammaiset henkilöt, järjestöjen työntekijät ja luottamushenkilöt, viranhaltijat ja poliittiset päättäjät. Kysely on auki toistaiseksi ja siihen voi vastata useammin kuin yhden kerran. Suurkiitos vastauksestasi!  https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/f64ee3a2-cda5-4b9c-8914-78e4feee6b7f?displayId=Fin2979421…

Lue lisää

YK lähettilään terveiset

YK:n oikeus oppia- lähettiläs Farida Shaheed kirjoitti vierailustaan Helsingissä, Turussa ja Ahvenanmaalla. (linkki) Hän on huolissaan oppilaiden tuen tarpeesta, koska Suomessa näkyy pula varhaiskasvatuksen ja erityisopetuksen koulutetusta henkilöstöstä, erityisesti pienten lasten ja tukea tarvitsevien osalta. “Olen erittäin huolissani yksinäisyyden, masennuksen ja ahdistuksen lisääntymisestä nuorilla.” Shaheed sanoo. Mukaan lukien pätevien opettajien puute, Suomessa on myös oppimateriaalipula…

Lue lisää

Etsimme järjestötyöntekijää tiimiimme

Vammaisfoorumi etsii järjestötyöntekijää. Tehtäviisi kuuluvat avustavat tehtävät ja viestintätehtävät, kuten tiedonhaku, asioiden valmistelu, kokousjärjestelyt ja kokousten sihteeritehtävät sekä viestintä, sosiaalinen media ja valokuvaus viestinnän tarpeisiin. Toivomme, että järjestötyöntekijänä-Olet itse vammainen ihminen-Sinulla on järjestökentän tuntemusta-Haluat olla mukana kehittämässä Vammaisjärjestöjen yhteistyötä-Olet kiinnostunut vammaiskysymyksistä-Olet tottunut käyttämään sosiaalista mediaa ja tottunut viestimään-Olet tottunut ottamaan valokuvia-Sinulla on hyvät sosiaaliset taidot…

Lue lisää

Vammaisyleissopimus selkokielellä

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen selkokielellä. Voit lukea selkokielisen version täältä….

Lue lisää

Myös vammaispalveluissa tarvitaan maahanmuuttajataustaista työvoimaa

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle tarvitaan työvoimaa. Sitä tarvitaan myös vammaispalveluihin ja henkilökohtaisiksi avustajiksi. Henkilökohtaisen avun käyttäjien, vammaisten henkilöiden, arjen sujuvuus on kiinni siitä, että henkilökohtaisia avustajia on.Työntekijöiden riittävyys on jo nyt ongelma. Ongelmaa ei ratkaista määrittelemällä maahanmuuttajataustaisille henkilöille tiukkoja tulorajoja. Suunnitelluilla tulorajoilla on kielteinen vaikutus, monien muiden ammattien ohella, henkilökohtaisten avustajien saatavuuteen. Tämä näkökulma ei ole…

Lue lisää

Vammaisfoorumi kuultavana hallitusneuvotteluissa

Vammaisfoorumin puheenjohtaja Sari Kokko kävi Säätytalolla hallitusneuvottelijoiden kuultavana. Kokko oli kuultavana Hyvinvointi syntyy työstä -reformipöydässä, jota vetää Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen. Vammaisten ihmisten mahdollisuudet päästä töihin ovat valtaväestöä heikommat. Työllisyysaste on vain noin 20 %, joka on aivan liian vähän. Monelle vammaiselle tuttuja ovat rekrytointisyrjintä, pulmat työelämässä ja hetket, jolloin työhakemusten kirjoittaminen tuottaa vain tuloksen…

Lue lisää

Vammaisfoorumin tavoitteita hallitusohjelmaan

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Suomen seuraavassa hallitusohjelmassa tulee näkyä ja kuulua vammaisten henkilöiden asia. Vammaisfoorumi on koonnut tähän keskeisiä tavoitteita hallitusohjelman toimenpiteiksi. Vammaispoliittinen periaatepäätös tarpeen Suomessa tarvitaan pitkäjänteistä vammaispolitiikkaa. Sen tueksi on tarpeen tehdä hallituskaudet ylittävä valtioneuvoston periaatepäätös, joka sitouttaa valtion toimenpiteiden edistämiseen ja linjaa yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä. Periaatepäätös valmistellaan ja sen toteutumista seurataan osallistaen vammaiset henkilöt heitä…

Lue lisää

Vammaisten henkilöiden työllistymisen edistäminen

Vammaisfoorumi pitää tärkeänä Suomen Suunta -raportissa esitettyjen linjausten eteenpäin viemistä, erityisesti esityksiä liittyen Työhyvinvointiin ja työkykyyn sekä osatyökykyisten, nuorten ja yli 55-vuotiaiden työllistymisen tukemiseen. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2023:17 Suomen suunta – tuottavuuden ja työpanoksen kasvu turvaavat tulevaisuuden hyvinvoinnin) Vammaisten henkilöiden työllistymisen tukemiseksi Vammaisfoorumi esittää seuraavien kokonaisuuksien eteenpäin viemistä (osa esityksistä on myös jo mukana…

Lue lisää

Autoveron palautusjärjestelmä uusittava – Vammaisfoorumin esitys hallitusohjelman 2023-2027 ja puolueiden vaaliohjelmien valmisteluun

Sähköpyörätuolissa istuva mies harmaan Transit auton vieressä.

Auto on vammaisille henkilöille välttämätön liikkumisväline, joka turvaa ja kompensoi menetettyä liikkumiskykyä tai sen merkittävää heikentymistä. Auto antaa yhdenvertaisen mahdollisuuden liikkumiseen, opiskeluun, työssäkäyntiin, harrastuksiin ja osallistumiseen yhteiskunnassa. Vammaisen henkilön itsenäinen liikkuminen voi olla mahdotonta ilman autoa. Liikkuminen on vammaisten henkilöiden näkökulmasta perus- ja ihmisoikeuskysymys. Vammaispalvelulain nojalla voidaan myöntää tukea auton hankintaan määrärahasidonnaisena tukitoimena, mutta määrärahojen…

Lue lisää

Järjestöt vaativat: Sosiaaliturvauudistusta on jatkettava tulevalla hallituskaudella ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti

Oikeus sosiaaliturvaan ja riittävään elintasoon ovat ihmisoikeuksia, jotka turvataan kansainvälisessä oikeudessa ja perustuslaissa. Sosiaaliturvajärjestelmämme ei kuitenkaan nykyisellään takaa, että nämä oikeudet toteutuisivat kaikkien kohdalla. Tähän on vaikuttanut esimerkiksi työurien pirstaloituminen sekä sosiaaliturvajärjestelmän jakautuminen monen eri tahon hallinnoimaksi. Liian monet ihmiset jäävät nykyjärjestelmässä väliinputoajiksi. Suomen sosiaaliturvajärjestelmää uudistetaan kahden eduskuntakauden mittaisessa sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa. Uudistus on nyt tullut…

Lue lisää

Kannanotto – Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto säilytettävä tutkintoon johtavana koulutuksena

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumiKuntoutuksen koulutuspolut -työryhmäAsia: Kannanotto Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto tulee säilyttää tutkintoon johtavana koulutuksena Kuntoutuksen koulutuksen kehittämisfoorumi (KunFo) viimeistelee työtään kuntoutuksen koulutuksen kehittämistarpeista. Vammaisfoorumi osallistui tammikuun lopussa aihetta ja koulutuksen kehittämisen vaihtoehtoja käsittelevään työpajaan. KunFon ehdotusten pohjalta Vammaisfoorumissa ja sen jäsenjärjestöissä on noussut suuri huoli siitä, mitä tapahtuu kuntoutuksenohjaajan tutkinnolle ja ylipäätään kuntoutusohjaukselle…

Lue lisää

TIEDOTE – Vammaisfoorumi ja eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmä: Vammaispolitiikkaa linjattava periaatepäätöksellä hallituskausia pidemmälle

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE valmistelee hallituskausittain kansallisen YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen toimintaohjelman. Ohjelma on lakisääteinen. Toimintaohjelman toimenpiteet on laadittu yhdessä ministeriöiden kanssa ja ohjelma on hyväksytty VANEssa. Ongelmaksi on osoittautunut hallitusohjelmasidonnaisuudesta johtuva toimenpiteiden yleisluonteisuus ja väljyys, jolloin käytännön toimeenpanon merkitys jää vähäiseksi. Lisäksi poikkihallinnollisten toimenpiteiden toteutus on ollut hankalaa. Vammaisfoorumin ja eduskunnan vammaisasiain…

Lue lisää

Vammaisfoorumin syyskokous valitsi hallituksen jäsenet

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Vammaisfoorumin syyskokous pidettiin ma 28.11. klo 10.00 Iiris-keskuksessa. Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023. Syyskokous valitsi yhdistyksen hallitukseen viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsen yksivuotiselle kaudelle. Hallituksen varsinaisina jäseniksi uudelle kaudella valittiin Henrik Gustafsson Invalidiliitosta, Annina Heini Kynnys ry:stä, Terhi Toikkanen Hengitystuki ry:stä ja Sari Kuosmanen Lihastautiliitosta. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin…

Lue lisää

Moni vammainen ja toimintarajoitteinen lapsi jää lähikoulussa vaille tarvitsemaansa tukea

Sivukuva tyhjästä luokasta, jossa oikealla opettajan pöytä ja vasemmalla neljässä rivissä tuoleja

Valtakunnallisten vammaisjärjestöjen yhteistyöjärjestö Vammaisfoorumi toteutti Ihmisoikeuskeskuksen tuella kouluarjen kokemuksia kartoittavan kyselyn perusopetuksessa olevien vammaisten ja toimintarajoitteisten lasten huoltajille vuodenvaihteessa 2020–2021. Tavoitteena oli selvittää perheiden kokemuksia lapsen koulunkäynnin ja kouluarjen sujumisesta sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteutumisesta. Kysely toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Kyselyyn vastasi 595 vanhempaa. Vammaisten ja toimintarajoitteisten lasten vanhempien kokemusten mukaan tukitoimet koulussa…

Lue lisää

Vammaisfoorumin tapaaminen työministeri Tuula Haataisen kanssa 5.9.2022

Keskusteluissa olivat esillä vammaisten ihmisten työllisyysaste, yhdenvertaisuuslaki ja työsyrjintä sekä muut TEM:n toimet työelämään ja vammaisiin liittyen. Ristiriitaisia ajatuksia herättävää kiintiömallista ehdotettiin selvitettäväksi. Tapaamisessa olivat mukana Vammaisfoorumin hallituksen puheenjohtaja Sari Kokko Näkövammaisten liitosta sekä työllisyystyöryhmän puheenjohtaja Anne Mäki Invalidiliitosta sekä työllisyystyöryhmän jäsen Simo Klem Kehitysvammaliitosta.  Kiintiömalli vaatii lisäselvityksiä  Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen elokuussa ehdottama…

Lue lisää

Euroopan Vammaisfoorumin kuulumiset

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Kirjoittajat: Anni Kyröläinen, pääsihteeri Vammaisfoorumi ja Pirkko Mahlamäki, hallituksen ja työvaliokunnan jäsen, EDF Euroopan Vammaisfoorumin (EDF, European Disability Forum) vuosikokous pidettiin Ateenassa juhannuksena. Kyseessä oli samalla myös EDFn 25-vuotisjuhla. 25-vuotisjuhla toi kokoukseen oman lisänsä ja juhlaa vietettiinkin lauantaina illallisella, jossa käytiin läpi EDF:n historiaa ja kuultiin useita puheenvuoroja. Kokouksen alkupuolella kunnioitettiin myös joulukuussa menehtyneen Pekka Tuomisen…

Lue lisää

Kuulumisia YK:n vammaissopimuksen osapuolikokouksesta

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Vihdoinkin COSP:iin! kirjoittanut Henrik Gustafsson, Invalidiliiton lakimies YK:n vammaisyleissopimus edellyttää, että sopimusosapuolet pitävät säännöllisesti kokouksia yleissopimuksen toimeenpanemiseksi. Tätä varten YK:n päämaja New Yorkissa Yhdysvalloissa tarjoaa puitteet kokoukselle eli COSP15 -tapaamiselle. Sopimusosapuolet eli valtiot ja vammaisjärjestöjen edustajat ja muidenkin järjestöjen, kuten YK:n lasten oikeuksien UNICEF:n ja EU:n edustajat ovat tavanneet säännöllisesti jo vuosien ajan. Koronapandemia hiljensi…

Lue lisää

Vammaisfoorumin kevätkokous: hallituksen uusi jäsen Heta-liiton Tiina Rinne

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Tiedote: Vammaisfoorumin kevätkokous valitsi hallitukseen uudeksi jäseneksi Heta-liiton valtuuston varapuheenjohtaja Tiina Rinteen  Vammaisfoorumin kevätkokous pidettiin ti 17.5.2022 klo 13.00 – 15.00 Iiris-keskuksessa ja etänä.   Kevätkokous valitsi Vammaisfoorumin hallitukseen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi porilaisen Tiina Rinteen Heta-liiton esityksestä. Rinne on pitkän linjan vammaisaktiivi, joka on toiminut Satakunnan neuroyhdistyksessä, Porin Vammaisneuvostossa varapuheenjohtajana, Neuroliiton valtuustossa, Satakunnan järjestöasian neuvottelukunnassa…

Lue lisää

Ulkoministeriön kansalaisjärjestökuuleminen YK:n ihmisoikeusneuvostosta

Vammaisfoorumin puheenvuoro 3.2.2022 Vammaisfoorumin puheenjohtaja Sari Kokko Vihapuheeseen on puututtava tehokkaammin! Vammaisfoorumi on huolissaan koronapandemian aikana vihapuheesta, joka kohdistuu vammaisiin ihmisiin. Tietoomme on tullut, että erilaiset koronarajoitukset ja lomautukset sekä irtisanomiset ovat aiheuttaneet ihmisissä turhautumista, joka on ainakin verkossa johtanut vihapuheeseen vammaisia ihmisiä kohtaan. Helposti virheellisesti ja ennakkoluuloisesti ajatellaan, että riskiryhmiin kuuluvien vammaisten ihmisten vuoksi…

Lue lisää

Anni Kyröläinen valittu Vammaisfoorumin pääsihteeriksi

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Valtiotieteilijä Anni Kyröläinen on valittu Vammaisfoorumin pääsihteeriksi. Hän aloittaa tehtävässä 10.1.2022.  Pääsihteeri vastaa Vammaisfoorumin hallinosta ja koordinoi järjestön vaikuttamistyötä yhdessä hallituksen kanssa. Anni Kyröläisellä on vankka kokemus käytännön vaikuttamistyöstä. Viime vuodet hän on toiminut yrittäjänä ja esteettömyyskonsulttina Riesa Consultative Oy:ssä. Aikaisempaa työkokemusta häneltä löytyy työ- ja elinkeinoministeriöstä, yhdenvertaisuusvaltuutetulta ja Helsingin kaupungilta. Aiemmissa työpaikoissaan Anni on…

Lue lisää

Pääsihteerin tehtävän jättävä Pirkko Mahlamäen puhe

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Pirkko Mahlamäki katsoo sekä taakse jääneisiin vammaispolitiikan vuosikymmeniin että kohti tulevaa. Vammaisfoorumin pitkäaikainen pääsihteeri Pirkko Mahlamäki jättää tehtävän joulukuussa. Mahlamäki on toiminut Vammaisfoorumin pääsihteerinä kahden vuosikymmenen ajan, maaliskuusta 2000 alkaen. Hän jatkaa Vammaisfoorumin edustajana European Disability Forumissa. Mahlamäki piti kiitospuheenvuoron yhdistyksen syyskokoukselle 25.11.2021. Puhe Katson sekä taakse jääneisiin vammaispolitiikan vuosikymmeniin että kohti tulevaa. Vammaisfoorumi on…

Lue lisää

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Vammaisen henkilön koronatodistus tulee terveyskeskuksessa tulostaa ilman ajanvarausta

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu julkaisi 26.11.2021 suosituksen, jonka mukaan: Vammaisen henkilön koronatodistus on tulostettava terveyskeskuksessa omakannasta viipymättä ja ilman ajanvarausta. Pyynnön voi tehdä vammainen henkilö itse tai hänen avustajansa. Pyynnöstä todistus tulee postittaa maksutta vammaiselle henkilölle. Käytännön tulisi astua voimaan saman tien terveyskeskuksissa. Suosituksen tavoitteena on varmistaa, että myös henkilöt, joilla ei esimerkiksi ole pankkitunnuksia tai koronatodistuksen noutaminen…

Lue lisää

VAMMAISPALVELUIDEN HENKILÖSTÖN SAATAVUUSONGELMIIN LÖYDETTÄVÄ KESTÄVIÄ RATKAISUJA

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Vammaisfoorumin syyskokous otti kantaa vammaispalvelujen henkilöstön saatavuusongelmiin. Syyskokous pidettiin 25.11.2021 Helsingissä. HENKILÖKOHTAISEN AVUN HEIKKO SAATAVUUS HALVAANNUTTAA VAMMAISTEN IHMISTEN ARJEN Ongelma työvoiman saatavuudessa ja rekrytoinnissa sosiaali- ja terveysalalla on laajentunut koko vammaisalalle. Pahimmillaan rekrytointiongelmat näkyvät henkilökohtaisen avun varassa elävien vammaisten ihmisten arjessa, vaikka avustajan työhön ei vaadita koulutusta tai aiempaa kokemusta. Henkilöstön saatavuusongelmiin on löydettävä ratkaisuja…

Lue lisää

Vammaisfoorumin syyskokous valitsi puheenjohtajiston vuosille 2022-2023 ja hallituksen vuodelle 2022 – puheenjohtajana jatkaa Sari Kokko Näkövammaisten liitosta

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Vammaisfoorumin syyskokous pidettiin 25.11.2021 Iiris-keskuksessa Helsingissä. Kokous valitsi Vammaisfoorumille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2022-2023 sekä hallituksen vuodelle 2022. Vammaisfoorumin puheenjohtajana jatkaa Sari Kokko Näkövammaisten liitto ry:stä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Elias Vartio SAMS rf, FMA- Funktionsrätt med ansvar rf:stä. Hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Henrik Gustafsson Invalidiliitto ry:stä, Annina Heini Kynnys ry:stä, Terhi Toikkanen Hengityslaitepotilaat ry:stä, Sari Kuosmanen…

Lue lisää

Vammaisfoorumi ry – Handikappforum r.f. etsii pääsihteeriä osa-aikaiseen tehtävään

Pasilan linkkitorni

Haluatko työskennellä yhdenvertaisemman yhteiskunnan eteen? Haluatko tehdä yhteiskunnallisesta keskustelusta moniäänisempää? Vammaisfoorumi tarjoaa näköalapaikan suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen vammaisten ihmisten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Etsimme osa-aikaista pääsihteeriä, joka auttaa meitä tekemään vammaisjärjestöjen yhteisestä äänestä entistä vahvemman. Vammaisfoorumi on vammaisjärjestöjen valtakunnallinen yhteistyöjärjestö. Järjestön tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten oikeuksia ja osallisuutta yhteiskunnassa. Vammaisfoorumiin kuuluu yhteensä 28 valtakunnallista vammaisjärjestöä….

Lue lisää

Tartuntatautilakiin lisättävä henkilökohtainen apu ja kotihoito

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

KANNANOTTO Kansliapäällikkö Kirsi Varhila Tartuntatautilain 48 §:n lisättävä henkilökohtainen apu ja kotihoito Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä. Vammaisfoorumi vaatii, että sosiaali- ja terveysalalla edellytettävää rokotteita koskevaa sääntelyä tartuntatautilain 48 §:n työntekijän…

Lue lisää

Kirje ministeri Kiurulle vammaispalvelulain valmistelusta 24.9.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru STM / Yhteisöt ja toimintakyky -osasto (YTO), toimintakyky-yksikkö (TOK) Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä. Kiitämme sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta osallistua vammaispalvelulain valmistelua tukeviin kuulemistilaisuuksiin. Olemme saaneet…

Lue lisää

Vammaisfoorumin edustus IMO-lain valmistelussa

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Valtioneuvosto on 9.9.2021 asettanut asiakkaan ja potilaan itsemäärämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmän toimikaudelle 1.9.2021 -31.12.2023. Vammaisfoorumia edustaa ryhmässsä SAMS:in lakimies Marica Nordman ja varajäsenenä toimii Kynnys ry:n lakimies Mika Välimaa. Seurantaryhmän tehtävänä on: edistää, seurata ja tukea asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskevaa työskentelyä ml. lainsäädännön valmistelua, osallistua vaihtoehtojen ja ehdotusten sekä niiden vaikutusten arviointiin, sekä tuottaa…

Lue lisää

Järjestötyöntekijän paikka haettavissa

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Vammaisfoorumi etsii järjestötyöntekijää. Tehtäviisi kuuluvat avustavat tehtävät ja viestintätehtävät, kuten tiedonhaku, asioiden valmistelu, kokousjärjestelyt ja kokousten sihteeritehtävät sekä viestintä, sosiaalinen media ja valokuvaus viestinnän tarpeisiin. Toivomme, että järjestötyöntekijänä olet itse vammainen ihminen haluat olla mukana kehittämässä Vammaisjärjestöjen yhteistyötä olet kiinnostunut vammaiskysymyksistä olet tottunut käyttämään sosiaalista mediaa ja tottunut viestimään olet tottunut ottamaan valokuvia sinulla on…

Lue lisää

Vammaisfoorumin ensimmäinen Murtaja-palkinto Aleksi Kirjoselle

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Vammaisfoorumi jakoi Murtaja-palkinnon ensimmäistä kertaa 10.6.2021, jolloin YK:n vammaisyleissopimuksen voimaantulosta Suomessa on kulunut tasan viisi vuotta. Murtaja-palkinnon tarkoituksena on positiivisella tavalla huomioida tekoja, joilla on murrettu esimerkiksi vammaisuuteen liittyviä asenteita tai esteitä vammaisten henkilöiden osallisuuden tieltä. Palkinnon saajaksi on kuka tahansa voinut ehdottaa toimijaa tai tahoa, joka on edistänyt vammaisten henkilöiden oikeuksia ja niiden toteuttamista…

Lue lisää

Henkilökohtainen apu mahdollistaa vammaisen lapsen osallisuuden

Vammaisfoorumi ry, Suomen kuntaliitto ja Assistentti-info ovat julkaisseet ohjeen henkilökohtaisen avun myöntämisestä ja järjestämisestä vammaiselle lapselle. Vammaiselle lapselle kuuluvat samat oikeudet kuin kaikille muillekin lapsille. Kaikki lapset haluavat olla mukana ja osallisena yhteisössään. Vammaiset lapset saattavat vammansa vuoksi tarvita vammaispalveluja, kuten esimerkiksi henkilökohtaista apua sekä kuljetuspalveluja, voidakseen osallistua yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa ja tehdä samoja…

Lue lisää

Murtajapalkinnon julkistus 10.6. klo 10.00

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Vammaisfoorumi jakaa Murtaja-palkinnon torstaina 10.6.2021 klo 10.00. Tällöin YK:n vammaissopimuksen voimaantulosta Suomessa on kulunut viisi vuotta. Murtaja-palkinto myönnetään esimerkiksi vammaisuutta koskevan tietoisuuden lisäämisestä yhteiskunnassa tai teoista, jotka ovat murtaneet esteitä vammaisten henkilöiden osallisuuden tieltä. Voit seurata Murtaja-palkinnon jakoa täältä. Tiedote Murtaja-palkinnon saajasta…

Lue lisää

Lausunto: Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko 14.5.2021

Vammaisfoorumi ry                                                     Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikappforum rfFinnish Disability Forum                                            11.5.2021 EduskuntaSivistysvaliokuntasiv (at) eduskunta.fi Viite        VNS 1/2021 vp Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko Aika Sivistysvaliokunnan kokous 14.5.2021 klo 11.30 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi koskien Valtioneuvoston koulutuspoliittista selontekoa. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa…

Lue lisää

Vammaisfoorumin Murtaja-palkinto

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Vammaisfoorumin Murtaja -palkinto jaetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa 10.6.2021, jolloin YK:n vammaisyleissopimuksen voimaantulosta Suomessa on kulunut viisi vuotta. Murtaja-palkinto myönnetään esimerkiksi vammaisuutta koskevan tietoisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa tai teoista, jotka ovat murtaneet esteitä vammaisten henkilöiden osallisuuden tieltä. Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa henkilöä/ryhmää/tahoa, joka on: edistänyt vammaisten henkilöiden oikeuksia ja niiden toteuttamista yhteiskunnassa ja/tai nostanut vammaisuuteen, esteettömyyteen…

Lue lisää

OIKEUS OPPIA / Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistäminen 9.3.2021

Sivukuva tyhjästä luokasta, jossa oikealla opettajan pöytä ja vasemmalla neljässä rivissä tuoleja

Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 228 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. TAUSTAA JA NYKYTILANNE Vammaisilla oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus saada opetusta yleisessä koulutusjärjestelmässä yhdenvertaisesti muiden kanssa ja saada…

Lue lisää

Yhdenvertaiset vaalit taattava

Parhaillaan keskustellaan kuntavaalien järjestämisen ajankohdasta ja vaalien turvallisesta läpiviemisestä. Vammaisfoorumi haluaa nostaa päättäjien tietoisuuteen seikkoja, jotka liittyvät erityisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuteen käyttää äänioikeuttaan. Merkittävä osa vammaisista ihmisistä on erityisen alttiina koronavirustartunnalle, vaikka rokotukset etenevät päivä päivältä. On yhdenvertaisuuden näkökulmasta katsoen ongelmallista, mikäli suuri osa tästä äänestäjäkunnasta jää tai jättäytyy tartuntariskin vuoksi vaalitoimituksen ulkopuolelle. Koronapandemian vuoksi…

Lue lisää

Mäkisen selvitys: Osatyökykyisten Suomen malli parantaisi yhdenvertaisuutta

Tullin pääjohtaja Hannu Mäkinen luovutti tiistaina 9. helmikuuta työministeri Tuula Haataiselle selvityksen osatyökykyisten Suomen mallista. Uutinen ja selvitys on luettavissa TEM:n sivuilta. Vammaisfoorumin puheenvuoron tiedotustilaisuudessa piti Simo Klem Kehitysvammaliitosta. Tässä hänen puheenvuoronsa kokonaisuudessaan. Kiitos, että pääsimme kommentoimaan tätä tärkeää selvitystä, ja suuri kiitos Hannu Mäkiselle hienosta selvitystyöstä, moninäkökulmaisesta tarkastelusta ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien korostamisesta. Selvitys on…

Lue lisää

Vammaisjärjestöjen kannanotto vammaisalan ammattitutkinnon perusteisiin

Sivukuva tyhjästä luokasta, jossa oikealla opettajan pöytä ja vasemmalla neljässä rivissä tuoleja

4.2.2021 Opetushallitus Pääjohtaja Olli-Pekka HeinonenOppiminen ja kansainvälistymisen tuki, johtaja Anni MiettunenOpetusneuvos Markku Kokkonen KANNANOTTO Asia                      Vammaisalan ammattitutkinnon perusteet Viite                     Opetushallituksen kuulemistilaisuus 3.2.2021 Allekirjoittaneet järjestöt oli kutsuttu kuulemistilaisuuteen, jossa Opetushallituksen asiantuntijat esittelivät, miten saadut lausunnot on otettu huomioon tutkinnon perusteiden viimeistelyssä. Moni vammaisjärjestö on lausunnoissaan ja kuulemistilaisuudessa esittänyt välttämättömiä tutkintorakenteen parannusehdotuksia ja korjaustarpeita. On huolestuttavaa, jos…

Lue lisää

Koulukysely

Vammaisfoorumin koulukysely on julkaistu. Handikappforums skolenkät har publicerats. Vammaisfoorumin kysely vammaisten lasten vanhemmille kouluarjesta on nyt avattu ja on auki 7.2.2021 saakka (alunperin 17.1.2021) Kyselystä on sekä suomen- että ruotsinkielinen versio ja sitä on tarkoitus jakaa peruskouluikäisten lasten huoltajille/vanhemmille. Tässä linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/s/koulukysely Kysely vammaisten lasten vanhemmille kouluarjesta Kutsumme perusopetuksessa olevien vammaisten lasten huoltajia osallistumaan…

Lue lisää

Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman kommentointitilaisuus

Ministeri Pekosen ja ministeri Kiurun järjestivät kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman kommentointitilaisuuden 25.11.2020. Viime keväänä Ministeri Kiuru järjesti kaksi pyöreän pöydän tilaisuutta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Sen lisäksi vanhusten, lasten ja työikäisten työpajat käsittelivät lääkinnällistä kuntoutusta saumattomien palvelujen sekä toimintakyvyn parantamisen ja tukemisen näkökulmasta. Yhtenä pyöreiden pöytien työn pohjana toimii pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus kuntoutusjärjestelmän kehittämisestä tällä hallituskaudella…

Lue lisää

Koronatilannekysely

koronavirus

Vammaisfoorumin koronakysely on edelleen avoinna. Siihen toivotaan vastauksia eikä kyselyllä ole erillistä vastausaikaa. Linkki kyselyyn…

Lue lisää

Vammaisfoorumi: 20 vuotta asiantuntemusta ja yhteistä vaikuttamista

Vammaisfoorumin logo jossa vuosiluvut 1999 - 2019

Vammaisfoorumi perustettiin keväällä 1999 ja yhdistysrekisteriin se merkittiin 11.8.1999. Laajemmin toiminta alkoi vuoden 2000 puolella. Yhteisen taipaleemme alusta tuli koronakevään kynnyksellä kuluneeksi kaksikymmentä vuotta. Menneiden vuosien aikana on vaikuttamistyöllemme valettu vahvat perustukset. Sitkeää vaikuttamistyötä Vammaisfoorumi oli aikansa lapsi. Maailma oli uusi ja erilainen. Suomi oli selviämässä lamasta ja maamme oli liittynyt EU:hun. Vahva Eurooppa-myönteisyys vallitsi….

Lue lisää

Mäkisen työryhmän raportti julkaistu

Arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen johtama asiantuntijaryhmä on käsitellyt koronakriisiä hyvinvointivaltion vahvistamisen näkökulmasta. Työryhmän raportti on julkaistu tänään. Vammaisfoorumin puheenjohtaja Sari Kokko oli mukana asiantuntijatyöryhmässä. ”Vammaisten ihmisten arjen asiat ovat hyvin esillä raportissa.” sanoo Vammaisfoorumin puheenjohtaja Sari Kokko. https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/asiantuntijaryhma-koronakriisi-on-paljastanut-hyvinvointiyhteiskunnan-vahvuudet-ja-murtumakohdat?fbclid=IwAR2rHknlafkAwEW0QMUCWS5yH57sWuZaqr6kM5FthJNsNVfTkuocBhQk5xc…

Lue lisää

Vammaisten ihmisten oikeudet ja niiden toteutuminen koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Vammaisfoorumi on koonnut jäsenjärjestöjensä kanssa keskeisimpiä koronavirustilanteeseen liittyviä epäkohtia ja huolenaiheita ja julkaissut tiedotteen vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumisesta poikkeustilanteessa. Ongelmat on nostettu esille myös etätapaamisessa Sosiaali- ja terveysministeriön edustajien kanssa. Oikeuksien toteutumiseksi poikkeustilanteessa on tärkeää, että ongelmat ovat viranomaisten tiedossa ja niihin etsitään ratkaisuja yhdessä….

Lue lisää

Vammaisfoorumi vaatii EDS- ja ME/CFS -diagnoosien poistamista toiminnalliset häiriöt -luokittelusta

Vammaisfoorumi vaatii lausunnossaan, että EDS ja ME/CFS poistetaan toiminnalliset häiriöt -luokittelusta. Sairauksien hoidossa tulee noudattaa lääketieteelliseen näyttöön pohjautuvaa hyvää hoitokäytäntöä ja potilaita tulee kohdella yhdenvertaisesti heidän hakiessaan terveyspalveluja ja etuuksia. Vammaisfoorumin pääsihteeri Pirkko Mahlamäki tähdentää, että sairauksista johtuvat toimintakyvyn rajoitteet tulee arvioida yksilöllisesti….

Lue lisää

Vammaisfoorumi 20-vuotta

Vammaisfoorumin logo jossa vuosiluvut 1999 - 2019

Vammaisfoorumi täytti syksyllä 2019 20-vuotta ja keväällä tulee 20-vuotta täyteen toiminnan aloittamisesta. Euroopan vammaisfoorumin perustamiseen osallistui Suomesta Pekka Tuominen Invalidiliitosta ja Kalle Könkkölä Kynnys ry:stä. EDF säännöt edellyttivät kansallisen kattojärjestön perustamista, jonka seurauksena vammaisjärjestöt päättivät perustaa Vammaisfoorumin – syksyllä 1999. Perustamisesta asti Vammaisfoorumi on antanut kannanottoja. Yksi merkittävimmistä on ministeri Soininvaaralle annettu kannanotto marraskuussa 2000…

Lue lisää

Vammaisfoorumi hakee korkeakouluharjoittelijaa kevätlukukaudeksi

korkeakouluharjoittelija_2020 (docx) TEHTÄVÄN KUVAUS Vammaisfoorumi hakee korkeakouluharjoittelijaa kevätlukukaudeksi. Harjoittelijan pääasiallinen tehtävä liittyy työn alla olevaan YK:n vammaisyleissopimuksen ensimmäiseen rinnakkaisraporttiin.  Rinnakkaisraportin toivotaan valmistuvan vuoden 2020 aikana. Konkreettisia työtehtäviä ovat: Toimiminen sihteerinä Vammaisfoorumin CRPD-työryhmässä Rinnakkaisraportin ensimmäisen luonnoksen valmistelu mahdollisimman pitkälle Mahdollinen tiedonkeruu vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä Mahdollinen avustaminen Vammaisfoorumin kirjoittamissa lausunnoissa Muita mahdollisia työtehtäviä ovat esim. avustaminen kokouksissa…

Lue lisää

EDF:n seminaari esteettömyydestä

Julkisen liikenteen ja rakennetun ympäristön esteettömyys -seminaari lauantaina 9.11. Paikkana Scandic Park Hotel. Lisätietoa linkin takaa. Ilmoittautuminen linkin kautta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW9UrJDNdiBkvaEtdEPP0RlF3NE1Rmw_mOo9F6asQlXPAPig/viewform…

Lue lisää

Japanin valtion järjestämä Core Leaders –vaihto-ohjelma

Japanin hallitus järjestää vaihto-ohjelman ”Core Leaders Program”, johon Suomen delegaatioon haetaan kolmea osallistujaa vammaisjärjestöistä, kolmea osallistujaa nuorisoalan järjestöistä ja kolmea osallistujaa vanhusalan järjestöistä. Tarkoituksena on, että kunkin alan yhteistyöjärjestö valitsee hakijoista kolme osallistujaa, jotka ilmoitetaan meille Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukuntaan, ja me ilmoitamme ne eteenpäin Japanin suurlähetystöön. Varoaika on valitettavasti todella lyhyt. Hakemusten on oltava…

Lue lisää

Miten YK:n vammaisyleissopimus toimii käytännössä? – Vammaisfoorumin kyselyn tuloksia

4.9.2019 12.30, G18 Eri vammaisjärjestöjen edustajista koostuva Vammaisfoorumin työryhmä valmistelee YK:n vammaissopimuksen rinnakkaisraporttia koskien sitä, kuinka vammaisyleissopimuksen oikeudet toteutuvat Suomessa käytännössä vammaisten ihmisten elämässä. 2018 teimme laajan kyselyn vammaisille ihmisille, koskien kattavasti koko vammaisyleissopimusta. Näiden tulosten perusteella on tarkoitus antaa YK:n vammaisten oikeuksien komitealle totuudenmukainen kuva vammaisten ihmisten elämästä Suomessa. Julkaisemme kyselyn tulokset iltapäiväseminaarissa 4.9.2019….

Lue lisää

SAVE THE DATE 4.9.2019 klo. 12.30 -16.45

Tervetuloa Vammaisfoorumin ry:n seminaariin ”Miten YK:n vammaisyleissopimus toimii käytännössä? – Vammaisfoorumin kyselyn tuloksia”. Eri vammaisjärjestöjen edustajista koostuva Vammaisfoorumin työryhmä valmistelee YK:n vammaissopimuksen rinnakkaisraporttia koskien sitä, kuinka vammaisyleissopimuksen oikeudet toteutuvat Suomessa käytännössä vammaisten ihmisten elämässä. 2018 teimme laajan kyselyn vammaisille ihmisille, koskien kattavasti koko vammaisyleissopimusta. Näiden tulosten perusteella on tarkoitus antaa YK:n vammaisten oikeuksien komitealle totuudenmukainen…

Lue lisää

Kysely vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta 2016-2018

YK:ssa hyväksyttiin vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus jo kymmenen vuotta sitten. Sopimus tuli sitovaksi osaksi Suomen lainsäädäntöä kesäkuussa 2016. Suomen valtio antaa ensimmäinen raporttinsa YK:lle kesäkuussa 2018 toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vammaissopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Valtakunnalliset vammaisjärjestöt laativat rinnakkaisraportin, jossa arvioidaan vammaisten henkilöiden omasta näkökulmasta, miten YK:n vammaissopimuksen voimaantulo on vaikuttanut heidän elämäänsä. Kysely…

Lue lisää

Kysely vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta 2016-2018

YK:ssa hyväksyttiin vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus jo kymmenen vuotta sitten. Sopimus tuli sitovaksi osaksi Suomen lainsäädäntöä kesäkuussa 2016. Suomen valtio antaa ensimmäinen raporttinsa YK:lle kesäkuussa 2018 toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vammaissopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Valtakunnalliset vammaisjärjestöt laativat rinnakkaisraportin, jossa arvioidaan vammaisten henkilöiden omasta näkökulmasta, miten YK:n vammaissopimuksen voimaantulo on vaikuttanut heidän elämäänsä. Kysely…

Lue lisää

Vammaissopimuksen ratifiointi varmistunut: 10.6.2016

Vammaisfoorumi vaatii: Vammaisten ihmisten itsenäisyyden pitää toteutua vuoden jokaisena päivänä Suomi viettää itsenäisyyspäivää tänä vuonna 98. kertaa, mutta vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet ovat edelleen maassamme lapsenkengissä. Suomessa asuvien vammaisten ihmisten oikeus itsenäiseen elämään toteutuu harvoin ja vielä harvemmin meillä on oikeus osallistua itseämme koskevaan päätöksentekoon. Vammaisfoorumi vaatii, että vammaisille ihmisille on tarjottava yksilöllisiä tarpeita vastaavia asumis-…

Lue lisää

Skip to content