Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kategoria: Lausunnot 2023

Lausunto – Yleisradio Oy:n tehtävä ja rahoitus 28.12.2023

Lausunto – Yleisradio Oy:n tehtävä ja rahoitus 28.12.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                     Lausunto                         28.12.2023 Liikenne- ja viestintäministeriökirjaamo.lvm (at) gov.fi Asia: Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän lausuntopyyntö Viite: VN/23882/2023 Vammaisfoorumi ry kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän toimeksiannosta ja tehtävästä. Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena…

Lue lisää

Lausunto – Talousvaliokunta – EU:n käteisasetus 24.11.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Kirjallinen asiantuntijalausunto 23.11.2023 Eduskunnan talousvaliokunta stv (at) eduskunta.fi Asia: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi euroseteleiden ja -metallirahojen laillisen maksuvälineen asemasta (käteisasetus) U 60/2023 vp Aika: Talousvaliokunnan kokous 24.11.2023 klo 11.15 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan talousvaliokuntaa mahdollisuudesta antaa kirjallinen asiantuntijalausunto valiokunnan käsitellessä valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston…

Lue lisää

Lausunto – Sosiaali- ja terveysvaliokunta – Asumistuki 18.11.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Kirjallinen asiantuntijalausunto 16.11.2023 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta stv (at) eduskunta.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta HE 74/2023 vp Aika: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous 17.11.2023 klo 10.30 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta antaa kirjallinen asiantuntijalausunto valiokunnan käsitellessä hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta. Vammaisfoorumi on…

Lue lisää

Lausunto – Sosiaali- ja terveysvaliokunta – Toimeentulotuki 15.11.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Kirjallinen asiantuntijalausunto 14.11.2023 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Asia: HE 58/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+58/2023 Aika: Valiokunnan kokous 15.11.2023 klo 15.00 Vammaisfoorumi ry kiittää sosiaali- ja terveysvaliokuntaa antaa kirjallinen asiantuntijalausunto ja tulla kuultavaksi valiokunnan käsitellessä hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta Vammaisfoorumi…

Lue lisää

Lausunto – Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen uudistaminen 10.11.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen lainsäädännön uudistaminen Kuulemistilaisuus 10.11. 2023 Vammaisfoorumi ry:n näkemyksiä.  Vammaisilla oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus oppia ja saada opetusta yleisessä koulutusjärjestelmässä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Oppilaan tulee saada siihen tarvitsemansa yksilöllinen tuki ja siksi lainsäädännön ja käytäntöjen kehittämisessä tulee varmistaa YK:n vammaissopimuksen toteutuminen osana Suomen lainsäädäntöä. Oppimisen tuessa on kyse myös vammaissopimuksen tarkoittamista…

Lue lisää

Lausunto – sosiaali- ja terveysvaliokunta / liikenne- ja viestintävaliokunta – Eurooppalainen vammaiskortti ja pysäköintilupa 8.11.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Kirjallinen asiantuntijalausunto 7.11.2023 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta / liikenne- ja viestintävaliokunta Asia: U 61/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisen vammaiskortin ja eurooppalaisen vammaisten henkilöiden pysäköintiluvan vahvistamisesta (COM (2023) 512 final) Aika: stv:n kokous 8.11.2023 klo 9.30 / lvv:n kokous 8.11.2023 klo 11.25 Vammaisfoorumi ry kiittää sosiaali- ja terveysvaliokuntaa…

Lue lisää

Lausunto – Sosiaali- ja terveysvaliokunta – Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuus ja kuntoutusrahaetuus 3.11.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Kirjallinen asiantuntijalausunto 3.11.2023 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta stv (at) eduskunta.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta HE 60/2023 vp Aika: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous 8.11.2023 klo 9.00 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi ja antaa kirjallinen asiantuntijalausunto valiokunnan käsitellessä hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista…

Lue lisää

Lausunto – Asiakasmaksuasetuksen muutos 30.10.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Lausuntopyyntö asiakasmaksuasetuksen muutoksista   maanantaina 30.10.2023 osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi, ja niissä pyydetään mainitsemaan hankkeen tunnus VN/24836/2023.    Lausuntopyyntö Esitys Vammaisfoorumi pitää asiakasmaksuasetuksen muutoksia kielteisinä ja kohtuuttomina monille vammaisille henkilöille, joiden maksurasitusta se ennestään kasvattaa kohtuuttomasti.  Ehdotuksessa ei tuoda selvästi esille kaikkien korotusten todellista määrää. Asiakasmaksuja tarkistetaan kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti noin 10 %:n korotuksella, minkä lisäksi osaa maksuja ehdotetaan korotettavaksi…

Lue lisää

Lausunto – Liikenne- ja viestintävaliokunta – Liikennepalvelulaki 25.10.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Kirjallinen asiantuntijalausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Viite: Liikenne- ja viestintävaliokunta keskiviikko 25.10.2023 klo 11.15 / HE 24/2023 vp / Lausuntopyyntö Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 220 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta…

Lue lisää

Lausunto – Valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaosto – Talousarvioesityksen luku 32.30 ja vammaisten työllistymismahdollisuudet

Vammaisfoorumi ryHandikappforum rf Finnish Disability Forum Vammaisfoorumin lausunto talousarvioesityksen lukuun 32.30 sisältyvien muutosten vaikutuksista vammaisten työllistymismahdollisuuksiin       Vastaanottaja: Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaosto Asia: HE 41/2023 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 Ajankohta: 20.10.2023 Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta jättää kirjallinen asiantuntijalausunto koskien Hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024 ja sen vaikutuksista vammaisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksiin….

Lue lisää

Lausunto – Sivistysvaliokunta – Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuus ja kuntoutusrahaetuus 20.10.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Kirjallinen asiantuntijalausunto 20.10.2023 Eduskunnan sivistysvaliokunta siv (at) eduskunta.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta HE 60/2023 vp Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta antaa kirjallinen asiantuntijalausunto valiokunnan käsitellessä hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta. Lausuntopyynnön mukaisesti Vammaisfoorumi keskittyy lausunnossaan koulutukseen ja opiskeluun vammaisten ihmisten…

Lue lisää

Lausunto – Kotoutumislaki 20.10.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Kotolain uudistaminen Kotoutumislain korvaukset (61-62 §) Vammaisfoorumi pitää erittäin huolestuttavana sitä, että laskennallisten korvausten korvausajan laskeminen vähentäisi myös kotoutumispalveluiden järjestämistä.  Jo nykyisin vammaisille maahan muuttaneille on tarjolla muita maahanmuuttajia vähemmän kotoutumisen edistämisen palveluita, joissa on huomioitu kohtuulliset mukautukset ja näin ollen tämän kohderyhmän yhdenvertaisuus ei toteudu. Jos palveluita edelleen vähennetään ja omaa aktiivisuutta kotoutumisessa painotetaan,…

Lue lisää

Lausunto – kotikuntalakiuudistus 20.10.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry:n lausunto kotikuntalakiuudistuksesta Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23399/2021 2. Näkemyksenne kotikunnan ja asuinpaikan muuttumista koskevista poikkeuksista (uuden kotikuntalain 10 §) Lakiesityksen 10 §:n mukaan ”henkilön muuttaessa toiseen kuntaan hänen kotikuntansa ei muutu ja hänelle merkitään väestötietojärjestelmään toisessa kunnassa oleva määräaikainen asuinpaikka, jos hänen asumisensa toisessa kunnassa kestää enintään vuoden ajan ja hän ilmoittaa haluavansa säilyttää aiemman…

Lue lisää

Lausunto – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi euroseteleiden ja -metallirahojen laillisen maksuvälineen asemasta sekä digitaalisen euron käyttöönotosta 19.9.202

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumin lausunnot koskien valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi euroseteleiden ja -metallirahojen laillisen maksuvälineen asemasta (U-kirjelmäluonnos) sekä digitaalisen euron käyttöönotosta  Vammaisfoorumi pitää esityksiä pääosin hyvinä. On tärkeä selkeyttää käteisrahan asemaa nyky-yhteiskunnassa. Asetuksen pyrkimys nostaa käteistä käyttävien kuluttajien asemaa on kannatettava.  Viimeisten vuosien aikana rahan saatavuuden ja käytettävyyden kanssa on ilmennyt joillain vammaisilla henkilöillä…

Lue lisää

Lausunto – Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuus ja kuntoutusrahaetuus 18.9.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Asia:  VN/22365/2023 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta. Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten…

Lue lisää

Lausunto – Hoitotakuu 15.9.2023

Asia:  VN/21301/2023 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi hoitotakuusta Lausunnonantajan lausunto Onko vastaaja Muu järjestö Kannatatteko hoitoon pääsyn 7 vuorokauden enimmäisajasta luopumista ja 14 vuorokauden säätämistä pysyväksi hoitoon pääsyn enimmäisajaksi perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa? Ei Mitä toimia alueellanne/toiminnassanne on tehty ja ollaan tekemässä 14 vuorokauden hoitotakuuseen pääsemiseksi? – Mitä haasteita alueellanne on tiukentuvan hoitotakuusääntelyn noudattamisessa? – Miten arvioitte tilanteen…

Lue lisää

Lausunto – Sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttaminen 14.9.2023

Vammaisfoorumin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=6867acd3-32a7-4b87-a91f-979bf9e37846 Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja esityksestä sairausvakuutuslain 5luvun 86:n muuttamisesta. Lausuntopyynnön jakelussa on kokonaan sivuutettu vammaisjärjestöt, siitä huolimatta, että YK:n vammaisoikeuksien sopimuksen 4artikaln 3 mom. kohdan osallistamisvelvoite on yksiselitteinen. Vammaisfoorumi huomauttaa, että lausuntopyyntö olisi tullut lähettää sille ja muille vammaisjärjestöille. Hallituksen esitys…

Lue lisää

Lausunto – Avoimen hallinnon viidennen toimintaohjelman luonnos 25.8.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumin lausunto avoimen hallinnon viidennen toimintaohjelman luonnoksesta  Vammaisfoorumi pitää esitystä pääosin hyvänä. Voisi kuitenkin olla tarpeen lisätä osallistamisen ja avoimuuden aitoutta ja näennäisyyden välttämistä voisi vielä korostaa toimintaohjelmassa. Avoimen hallinnon hyvätkään tavoitteet eivät toteudu, jos ihmisille jää se tunne, että osallistaminen ja avoimuus on ollut näennäistä. Osallistaminen ja avoimuus ovat näennäisiä silloin, kun niillä ei…

Lue lisää

Lausunto – Siviilivalmiusneuvottelukunnan perustaminen 25.8.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Asia: VN/6667/2023 Vammaisfoorumin lausunto valtioneuvoston asetuksesta koskien siviilivalmiusneuvottelukunnan perustamista. Vammaisfoorumi kiittää sisäministeriötä mahdollisuudesta lausua asetuksesta koskien siviilivalmiusneuvottelukunnan perustamista. Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 220 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä. Vammaisfoorumi…

Lue lisää

LAUSUNTO: vammaispalvelulain voimaantulon mahdollisesta siirtämisestä 10.8.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

VAMMAISFOORUMIN LAUSUNTO vammaispalvelulain voimaantulon mahdollisesta siirtämisestä. Vammaisfoorumilla on 27 jäsenjärjestöä. Jäsenjärjestöt ovat valtakunnallisia vammaisjärjestöjä. Jokaisella jäsenjärjestöllä on lausunnolla olevaan hallituksen esityksen luonnokseen oma kantansa ja kannat poikkeavat toisistaan. Vammaisfoorumi ei ota kantaa lausuntopyynnön kysymykseen, vaan nostaa esiin asioita, jotka on välttämätöntä ottaa huomioon vammaispalveluista, niiden järjestämistavoista ja rahoituksesta päätettäessä. Vammaisfoorumi katsoo, että jokaisen vammaisen ihmisen…

Lue lisää

Lausunto: Ohje evakuointien suunnittelusta ja toimeenpanosta 22.6.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Ohje evakuointien suunnittelusta ja toimeenpanosta Lisätietoa: Annina Heini (annina.heini (at) kynnys.fi tai 0409401399) 1. Mitä yleisiä huomioita teit ohjeen rakenteesta, sisällöstä ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä käsitteiden määrittelystä? 2. Onko evakuointisuunnittelun yleisissä perusteissa käsitelty relevantit osa-alueet? Onko osa-alueet käsitelty riittävän tarkasti? Huomiot luvusta 2. Käsittääkö luvun 2.2.1 väylät myös liikennekaluston? Jää epäselväksi käsittääkö liikennemuodot myös kaluston käytettävyyden….

Lue lisää

Lausunto – Rautatieasemien esteettömyyspalvelu 21.6.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Luonnos hallituksen esitykseksi: laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (rautatieasemien esteettömyyspalvelu ja tieliikenteen toimivaltaiset viranomaiset) Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7644/2023 https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=2b203a14-5dca-465e-8649-88fc699083c0 Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 220 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä….

Lue lisää

Lausunto – Sähköiset ajoneuvot

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Määräysluonnos: Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, kevyiden sähköajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä kevyiden automaattisten tavarankuljettimien rakenne ja varusteet Lausuntokierroksella olevassa määräysluonnoksessa esitellään sähköajoneuvoja koskevia sääntöjä. Määräysluonnoksen myötä on tarkoitus luoda uusi sääntely kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, kevyiden sähköajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä kevyiden automaattisten tavarankuljettimien rakenteille ja varusteille. Vammaisfoorumi on tutustunut määräysluonnokseen ja nostaa ohessa esiin…

Lue lisää

Puheenvuoro – YK:n vammaisyleissopimuksen kansallinen VANE:n toimintaohjelman seurantaraportin valmistelu 4.5.2023

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Vammaisfoorumin puheenvuoro YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen VANE:n toimintaohjelman seurantaraportin valmisteluun 4.5.2023 Edustaja Henrik Gustafsson, Invalidiliiton juristi Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta kommentoida VANE:n toimintaohjelmaa. Toimintaohjelman läpileikkaavana teemana on aivan oikein osallisuus ja yhdenvertaisuus. Toimintaohjelman työstämisessä osallistettiin vammaisjärjestöjen edustajat hyvin ja neuvoteltiin yhdessä eri ministeriöiden kanssa konkreettisten tavoitteiden ja toimenpiteiden saavuttamiseksi. Vammaisfoorumi katsoo, että VANE:n toimintaa pitäisi edelleen kehittää…

Lue lisää

Lausunto – Peruspankkipalvelut

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry Lausunto 26.05.2023                                                   Asia:  VN/4219/2023 Lausuntopyyntö peruspankkipalvelu- ja luottolaitoslainsäädännön muutostarpeista I Peruspankkipalvelut, käteisen saatavuus ja käytettävyys Ovatko yllä mainittuihin peruspankkipalveluihin kuuluvat palvelut, joita pankeilla on velvollisuus tarjota kuluttaja-asiakkaille, riittäviä? Tulisiko joistain ko. palveluista luopua vai tulisiko niitä lisätä? Jos kyllä, mitä? Peruspankkipalveluita tulisi lisätä, niin että luonnollisten henkilöiden lisäksi näitä palveluita voisivat saada myös…

Lue lisää

Arviomuistio sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehdoista 30.3.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Lausunnolla olevassa arviomuistiossa esitellään mikroliikkumisen ja sitä koskevan sääntelyn nykytilaa ja siinä tunnistettuja ongelmia sekä esitetään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja sähköpotkulautailun sääntelemiseksi. Arviomuistion tavoitteena on antaa kattava kuvaus mikroliikkumisen ja sitä koskevan sääntelyn nykytilasta sekä tunnistetuista ongelmista. Tämän lisäksi muistiossa esitetään ratkaisuvaihtoehtoja tunnistettuihin ongelmiin ja arvioidaan vaihtoehtojen vaikutuksia. Muistion lopussa on liikenne- ja viestintäministeriön arvio ratkaisuvaihtoehtojen toteutettavuudesta….

Lue lisää

Lausunto: Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu – työryhmämietintö 15.3.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Lausunto julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä Ehdotusta koskevat yleiset huomiot Voitte tähän lausua yleisesti ehdotettujen säännösten sisällöstä. Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 220 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä….

Lue lisää

Lausunto: Raskauden keskeytyslaki ja steriloimislaki 15.3.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Asia nro VN/758/2023 Lausuntopyyntö: Raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muutoksista johtuvista asetusmuutoksista Sosiaali- ja terveysministeriölle Yleiset selontekoa koskevat kommentit Vammaisfoorumi toteaa, että vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumisen merkittävin este on rakenteellinen syrjintä. Estettäessä vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta, rakenteelliseen syrjintää tulee puuttua. Se, kuinka vammaisuudesta puhutaan ja vammaisuutta sanallisestetaan on rakenteellisen tason vaikuttamista. Vammaisfoorumin tarkastelun ytimessä on…

Lue lisää

Lausunto – Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallinen hakumenettely 8.3.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Taustaa Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (834/2021) ei säädetä tällä hetkellä mitään opiskelupaikkojen määrästä. Esityksen mukaan asetukseen lisättäisiin uusi 5 a §, jossa säädettäisiin aloituspaikkojen määrästä. Uuden 5 a §:n mukaan koulutuksen järjestäjä päättäisi aloituspaikkojen määrästä. Koulutuksen järjestäjä ei voisi muuttaa…

Lue lisää

Lausunto: Opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoito 20.2.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidosta opioidilääkkeillä Asetuksella, jonka luonnoksesta lausuntoja pyydetään, on tarkoitus korvata voimassa oleva sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä (33/2008). Voimassa oleva asetus sisältää vanhettunutta sääntelyä, minkä vuoksi se on päivitettävä. Lisäksi sen antamiseen valtuuttava säädöspohja on osittain muuttunut mielenterveys- ja päihdehuoltolainsäädännön uudistamisessa 1.1.2023…

Lue lisää

Lausunto – Hallintovaliokunta – Pelastuslaki 2.2.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                            KIRJALLINEN ASIANTUNTIJALAUSUNTOHandikapp forum rfFinnish disability forum                    28.1.2023 EduskuntaHallintovaliokuntahav (at) eduskunta.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta HE 184/2022 vp Aika: Hallintovaliokunnan kokous 2.2.2023 klo 12.15 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan hallintovaliokuntaa mahdollisuudesta jättää kirjallinen asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta. Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen…

Lue lisää

Lausunto – Sosiaali- ja terveysvaliokunta – Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta 13.1.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntastv (at) eduskunta.fi Asia: HE 299/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta EDUSKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNALLE   ASIA: Lausunto: HE 299/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta LAUSUNNON ANTAJA Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja…

Lue lisää

Lausunto – Sosiaali- ja terveysvaliokunta – Potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava 12.1.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntastv (at) eduskunta.fi Lausuntopyyntö: HE 300/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta / Kirjallinen lausuntopyyntö EDUSKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNALLE   ASIA: Lausunto: HE 300/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta LAUSUNNON ANTAJA Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa…

Lue lisää

Skip to content