Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vammaisten henkilöiden työllistymisen edistäminen

Takaisin Ajankohtaista -listaukseen

Vammaisten henkilöiden työllistymisen edistäminen

Vammaisfoorumi pitää tärkeänä Suomen Suunta -raportissa esitettyjen linjausten eteenpäin viemistä, erityisesti esityksiä liittyen Työhyvinvointiin ja työkykyyn sekä osatyökykyisten, nuorten ja yli 55-vuotiaiden työllistymisen tukemiseen.

(Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2023:17 Suomen suunta – tuottavuuden ja työpanoksen kasvu turvaavat tulevaisuuden hyvinvoinnin)

Vammaisten henkilöiden työllistymisen tukemiseksi Vammaisfoorumi esittää seuraavien kokonaisuuksien eteenpäin viemistä (osa esityksistä on myös jo mukana Suomen Suunta -raportin linjauksissa):

Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen jatkaminen

Vammaisfoorumin näkemyksen mukaan osittaisuudistuksen ehdotukset työsyrjinnän osalta jäivät kesken. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat työelämän osalta hyvin tärkeitä työllistymisen edellytyksiä. Vammaisfoorumi esitti lain uudistamisen yhteydessä, että esteettömyyden ja saavutettavuuden epääminen pitäisi säätää syrjinnän muodoksi. Uudistusta ei vielä siltä osin tapahtunut. Lisäksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivalta jäi vaillinaiseksi työelämän osalta. Vammaisfoorumi edellyttää, että valtioneuvosto selvittää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivallan työelämän asioissa yhdenvertaisuuslain soveltamisalalla vuoden 2024 loppuun mennessä, kuten työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdotti lain uudistusta koskevassa mietinnössään.

Etuusjärjestelmän ja ansioiden yhteensovitusta kehitettävä

Työkyvyttömyyseläkkeen lineaarista mallia on työstetty useita vuosia. Tavoitteena on ollut työkyvyttömyyseläkkeiden ja ansioiden joustavampi yhteensovittaminen. Nykyisellä hallituskaudella on saatu aikaan lähes valmis hallituksen esitys, joka ei edennyt eduskuntakäsittelyyn. Vammaisfoorumi edellyttää lineaarisen mallin kehittämistä edelleen.

Lisäksi eläkkeensaajan asumistukeen on saatava vähintään sama suojaosa eli ansiotulovähennys kuin yleiseen asumistukeen, jossa se tällä hetkellä on 300 euroa/kk. Nykytilanteessa eläkkeensaajan asumistukea saavan ei kannata ottaa vastaan vähäisiäkään osa-aikaisia töitä.

Vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteelliset esteet -selvitys (TEM 2020)

Vammaisfoorumin kanta on, että on olennaista varmistaa ”Vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteelliset esteet” -selvityksen jatkotyö. Seurannan on oltava jatkuvaa ja pidempiaikaista.

Työnantajapalveluiden kehittäminen

Työnantajapalveluita tulee edelleen kehittää ja vahvistaa työnantajien opastusta, neuvontaa sekä tukea rekrytoinnissa, siten että työnantajat saavat vahvempaa tukea työllisyyspalveluista vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisessä.

Työkykyohjelman toimenpiteiden jatkuminen

Lisäksi Vammaisfoorumi pitää tärkeänä Työkykyohjelman toimenpiteiden jatkumista, jotta hyvinvointialueilla ja kunnissa muodostuu vammaisten henkilöiden työllisyyttä tukevia käytäntöjä ja palveluprosesseja. Työhönvalmennus näistä tärkeimpänä. Yhteistyö järjestösektorin kanssa on vielä myös ollut hyvin ohutta.

Työolosuhteiden järjestelytuen kehittäminen

Vammaisfoorumi ry painottaa, että on tärkeää lisätä työolosuhteiden järjestelytuen tunnettuutta paitsi työnantajille myös TE-asiantuntijoille, jotta esimerkiksi työnantajien huoleen lähiohjauksen tarpeesta työpaikalla voidaan viivytyksettä vastata jo olemassa olevalla tuella, jolla voidaan korvata rahallisesti työtunteja toisen työntekijän antamasta avusta työllistyvälle tämän työtehtävissä selviytymisen parantamiseksi.

Työolosuhteiden järjestelytukea tulee myös kehittää nykytyöelämän tarpeita vastaavaksi, kuten

  • tuen maksimitasoa on korotettava
  • tuen tulisi olla käytettävissä kustannuksiin, joita syntyy siirtymissä työpäivän aikana
  • tukea voi saada myös saavutettavuuteen ja työn digitaalisen ympäristön muutostilanteisiin liittyvissä järjestelyissä  
  • vammaisen yrittäjän on mahdollisuus saada työolosuhteiden järjestelytukea

Yrittäjyys

Vammaisfoorumi ehdottaa, että luodaan sellainen aloittavan vammaisen yrittäjän tukijärjestelmä, joka mahdollistaa kaikkien saatavilla olevien perustamistukien myöntämisen myös eläkkeensaajan statuksella oleville vammaisille yrittäjille tai sellaisille osakeyhtiöille, joiden perustajajäsenissä on vammaisia eläkkeensaajia.

Mikäli elinkeinotuki evätään, koska vammainen henkilö ei täytä ammatillisen kuntoutuksen kriteerejä, tulisi olla mahdollisuus hakea työolosuhteiden järjestelytukea yritystoiminnan käynnistämiseen.

Elinkeinotuen kehittäminen vahvemmin vammaisen henkilön yrittäjyyttä tukevaksi on tärkeää.

Työkanava Oy

Vammaisfoorumi toteaa, että Työkanava Oy voi tuoda jotain uutta vammaisten henkilöiden työllistymiseen, mutta se ratkaisee työllistymisen haasteita vain osalla vammaisista työnhakijoista.

Kiintiömallin selvittäminen voi olla tarpeen

Vammaisten ihmisten ja vammaisjärjestökentän näkemykset kiintiömallin tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä jakautuvat. Vammaisfoorumi toteaa kuitenkin tarpeen keskustelulle, koska yhdenvertaisuuden edistämisessä työelämässä on edelleen tehtävää. Perusteellinen selvitys eri maiden kiintiömalleista ja niiden toteutumisesta sekä käytettävyydestä Suomessa olisi Vammaisfoorumin mielestä hyvä keino nostaa keskusteluun kiintiömallien tarpeellisuutta Suomessa ja sitä millä tavoin yhdenvertaisuutta työelämässä halutaan Suomessa edistää. Vammaisfoorumin näkemyksen mukaan olisi parempi käyttää porkkanaa kuin keppiä. Lisäksi selvityksessä tulisi arvioida julkinen sektori työllistäjänä ja yksityisen sektorin työllistämisen edistäjänä. Vammaisfoorumi on esittänyt, että julkisen sektorin on työllistettävä, ei vain tarjottava työllistymiseen liittyviä palveluja. Tässä tulisi myös hyödyntää mm. STEA:n Paikka auki -ohjelman kokemuksia. Julkisen sektorin rekrytointipolitiikassa on lähtökohdaksi otettava positiivinen erityiskohtelu.

Skip to content