Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VAMMAISPALVELUIDEN HENKILÖSTÖN SAATAVUUSONGELMIIN LÖYDETTÄVÄ KESTÄVIÄ RATKAISUJA

Takaisin Ajankohtaista -listaukseen

VAMMAISPALVELUIDEN HENKILÖSTÖN SAATAVUUSONGELMIIN LÖYDETTÄVÄ KESTÄVIÄ RATKAISUJA

Vammaisfoorumin syyskokous otti kantaa vammaispalvelujen henkilöstön saatavuusongelmiin. Syyskokous pidettiin 25.11.2021 Helsingissä.

HENKILÖKOHTAISEN AVUN HEIKKO SAATAVUUS HALVAANNUTTAA VAMMAISTEN IHMISTEN ARJEN

Ongelma työvoiman saatavuudessa ja rekrytoinnissa sosiaali- ja terveysalalla on laajentunut koko vammaisalalle. Pahimmillaan rekrytointiongelmat näkyvät henkilökohtaisen avun varassa elävien vammaisten ihmisten arjessa, vaikka avustajan työhön ei vaadita koulutusta tai aiempaa kokemusta. Henkilöstön saatavuusongelmiin on löydettävä ratkaisuja nopeasti, mutta myös pitkällä aikavälillä. Vammaisalan houkuttelevuutta on parannettava, lisättävä koulutusmahdollisuuksia, uudistettava koulutussisältöjä ja tarkasteltava osaamisvaatimuksia. STM on käynnistänyt ohjelman sote-alan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi. Vammaisfoorumi odottaa tältä ohjelmalta konkreettisia tuloksia.

Henkilökohtaisen avun haasteina vaihtuva, tilapäinen ja riittämätön työvoima alalla

Jo useamman vuoden ajan työnantajana toimivat vammaiset henkilöt ovat joutuneet selviämään avustajapulassa, nyt pulaa on myös yksityisten palvelutuottajien työvoiman saannissa. Myös sijaisten löytäminen takkuaa. Ongelmana on myös työntekijöiden vaihtuvuus. Lisäksi avustajan ohjaamisessa vuorovaikutuksen toimivuus edellyttää yhteistä kieltä. Esimerkiksi näkövammaisen henkilökohtainen avustaja lukee tekstejä, kuvailee eri asioita ja käyttää työssään paljon puhetta. Tämä edellyttää sujuvaa suomen (tai kenties ruotsin) kielen hallintaa.

Avustajapula on johtanut siihen, että arjessaan välttämättä henkilökohtaista apua tarvitseva vammainen henkilö jää usein kokonaan ilman välttämätöntä apua, jota hän voi tarvita esim. sängystä vessaan siirtymisestä, ruokailujen järjestämiseen ja sovittuihin menoihin, kuten töihin pääsyssä. Henkilökohtaisen avun saamiseen liittyvät haasteet voivat halvaannuttaa vammaisen ihmisen arjen. Vaikeudet vaikuttavat myös psyykkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen.  Avustajien puute ja jatkuva vaihtuvuus kuormittavat paitsi henkilökohtaisen avun käyttäjää myös hänen läheisiään.

Kannustinloukkuja purkamalla ja koulutuksella lisätään alan houkuttelevuutta

Henkilökohtaisen avustajan työ ei vaadi yleisiä osaamis- tai ammattipätevyysvaatimuksia. Henkilökohtaisen avun vapaaehtoista koulutusta on tosin hiljattain uudistettu Opetushallituksen toimesta. Tavoitteena on lisätä ammatin tunnettuutta ja houkuttelevuutta. Alalla tarvitaan hyvin erilaisia ihmisiä, sillä henkilökohtainen apu on yksilöllinen palvelu. Koska avustajapulaan on löydettävä ratkaisuja nopealla aikataululla, esittävät vammaisjärjestöt konkreettisia toimenpiteitä saatavuuden pikaiseen parantamiseen:

  1. 1000 euroa verovapaata tuloa kuukaudessa
    Vammaisfoorumi ehdottaa kahden vuoden kokeilua, jossa avustajan palkka olisi verovapaata 1000 euroon asti kuukaudessa. Tämä tekisi matalapalkkaisesta työstä taloudellisesti nykyistä kilpailukykyisempää. Jos tulo rinnastuisi muihin verovapaisiin tuloihin (vrt. luonnontuotetulojen kuten marjojen verotus), olisi yhä useammalla myös mahdollisuus ottaa työ vastaan ilman, että se vaikuttaisi muihin etuuksiin.
  2. Yksinkertaistettu työlupamenettely avustajiksi hakeutuville ulkomaalaisille.
    Työluvan saaminen Suomeen on monelle ulkomaalaiselle kohtuuttoman vaikeaa. Myös tälle työntekijäryhmälle tulisi löytää nopeutettu ja yksinkertaistettu työlupamenettely. Varsinkin, jos työvoiman tarvetta ei voida turvata kotimaassa sijaitsevalla työvoimalla.
    Koska kielitaito on avustajan työssä usein hyvin tärkeä, tulisi jo varhaisessa vaiheessa panostaa nykyistä enemmän kotimaisten kielten tehokkaaseen oppimiseen ja kotoutumiseen.
Skip to content