Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vammaisfoorumin syyskokous valitsi hallituksen jäsenet

Takaisin Ajankohtaista -listaukseen

Vammaisfoorumin syyskokous valitsi hallituksen jäsenet

Vammaisfoorumin syyskokous pidettiin ma 28.11. klo 10.00 Iiris-keskuksessa. Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2023.

Syyskokous valitsi yhdistyksen hallitukseen viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsen yksivuotiselle kaudelle. Hallituksen varsinaisina jäseniksi uudelle kaudella valittiin Henrik Gustafsson Invalidiliitosta, Annina Heini Kynnys ry:stä, Terhi Toikkanen Hengitystuki ry:stä ja Sari Kuosmanen Lihastautiliitosta. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Satu Taiveaho Autismiliitosta. Hallituksen varajäseniksi valittiin Tiina Rinne Heta-Liitosta ja Anniina Lavikainen Kuuloliitosta.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana jatkaa Näkövammaisten liitosta Sari Kokko ja varapuheenjohtajana SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf:sta Elias Vartio.

Toiminnan painopisteet vuonna 2023

Syyskokous vahvisti Vammaisfoorumin toiminnan painopisteiksi vuodelle 2023:

 • YK:n vammaisyleissopimuksen toimeenpano
  • Sopimukseen viitataan annetuissa lausunnoissa
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja hyvinvointialueiden toiminta (sote-uudistus)
  • Alueiden asioiden koordinointi ja seuranta
  • Vammaisosaamisen jalkauttaminen hyvinvointialueille
 • Sosiaaliturvan kokonaisuudistus
 • Vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen toimeenpanon seuranta
 • Korona-ajan seuraukset
 • Työelämäosallisuuden edistäminen mm. työryhmissä, lausunnoissa ja Tiekartta-hankkeessa
 • Uuslaitostumisen ennaltaehkäisy ja yksilöllisen asumisen edistäminen
 • Harvinaissairauksien hoidon koordinoinnin seuranta
 • Työryhmien aktiivinen toiminta

Vuonna 2023 teemana on palvelut ja osallisuus. Tavoite on kiinnittää työssä erityistä huomiota yksilöllisen tarpeen ja elämäntilanteen huomioimiseen vammaisten henkilöiden sujuvassa arjessa sekä väliinputoamisen ja katvealueiden tunnistamiseen palveluissa. Myös eduskuntavaalit 2023 näkyvät vaikuttamistyössä.

Hilman toiminta vuonna 2023

Vammaisfoorumin yhteydessä toimivan Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman toiminnan painopisteiksi kokous vahvisti:

 • Lisätä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden maahanmuuttajien ja heidän läheistensä tietoa vammaisten ihmisten palveluista ja oikeuksista Suomessa. Tiedon lisääntymisen kautta hyvinvointi ja osallisuus yhteiskuntaan kasvaa.
 • Vahvistaa vammaisten maahanmuuttajien ja heidän läheistensä voimavaroja, jotta he pystyvät entistä paremmin huolehtimaan itsestään ja läheisistään. Yksinäisyyden vähentäminen.
 • Lisätä tietoa vammaisten maahanmuuttajien tarpeista ja erityiskysymyksistä ja täten edistää vammaisten maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskuntaan.
 • Tukea julkishallinnon, viranomaisten ja kolmannen sektorin palveluntarjoajia, jotta vammaisten ja pitkäaikaissairaiden maahanmuuttajien erityistarpeet huomioidaan paremmin palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Keskinäisen ymmärryksen edistäminen.
 • Pitää yllä ja edistää positiivista ja rakentavaa keskustelua vammaisten maahanmuuttajien asioista yhteiskunnassa.
 • Edistää järjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä vammaisia maahanmuuttajia koskevissa asioissa. (Hilma verkosto)
 • Yhteistyön vahvistaminen julkisen sektorin uusien rakenteiden kanssa, jotta erityisen haavoittuvan ryhmän, vammaisten maahanmuuttajien, ääntä kuullaan. Tällä tavalla ymmärrys asiakkaan tilanteesta, kulttuurista ja kotoutumisen vaiheista lisääntyy ja asiakaskohtaaminen ja molemminpuolinen luottamus paranee (laadukkaampi palvelu). Asiakkaiden luottamus uusien rakenteiden palveluihin lisääntyy.

Kokouksen alussa STM:n erityisasiantuntija Antti Kuoppala alusti sote-uudistuksesta ja hyvinvointialueiden toiminnasta. Kokouksessa keskusteltiin myös Vammaisfoorumin jäsen- ja sidosryhmäkyselyistä sekä yhdistyksen työn kehittämisestä tulevina vuosina.

Skip to content