Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vammaisfoorumin Murtaja-palkinto

Takaisin Ajankohtaista -listaukseen

Vammaisfoorumin Murtaja-palkinto

Vammaisfoorumin Murtaja -palkinto jaetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa 10.6.2021, jolloin YK:n vammaisyleissopimuksen voimaantulosta Suomessa on kulunut viisi vuotta. Murtaja-palkinto myönnetään esimerkiksi vammaisuutta koskevan tietoisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa tai teoista, jotka ovat murtaneet esteitä vammaisten henkilöiden osallisuuden tieltä. Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa henkilöä/ryhmää/tahoa, joka on:

  • edistänyt vammaisten henkilöiden oikeuksia ja niiden toteuttamista yhteiskunnassa ja/tai
  • nostanut vammaisuuteen, esteettömyyteen ja saavutettavuuteen, yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä näkyville ja/tai
  • edistänyt merkittävästi vammaisten henkilöiden asemaa Suomessa tai kansainvälisesti.

Koska tunnustuspalkinto jaetaan ensimmäistä kertaa, ei varsinaista aikarajaa ole. Palkinto pyritään kuitenkin myöntämään ensisijaisesti menneenä vuonna tehdyistä teoista.

Kuka vain voi ehdottaa palkinnon saajaa. Palkintojen jakamisessa harkintavaltaa käyttää Vammaisfoorumin asettama palkintoraati, mutta lopullisen päätöksen asiassa tekee Vammaisfoorumin hallitus.

Ilmianna sopiva palkinnon saaja 26.5 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/1D5301373F18B784

Handikappforum tilldelar Banbrytar-priset

Handikappforums Banbrytarpris utdelas för första gången i år den 10 juni 2021, fem år efter att FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Finland. Priset tilldelas exempelvis för handlingar som ökat kunskap om funktionsnedsättningar i samhället eller för handlingar som röjt hinder för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Som pristagare kan nomineras en person / grupp / instans som:

– främjat rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och rättigheternas förverkligande i samhället och/eller

– uppmärksammat frågor om funktionsnedsättning, tillgänglighet, jämlikhet och / eller

– främjat på ett betydande sätt ställningen för personer med funktionsnedsättning, i Finland eller internationellt.

Eftersom utmärkelsepriset delas ut för första gången finns det ingen egentlig tidsgräns för när den förjänstfulla handlingen gjorts. Tanken är ändå att främst uppmärksamma förtjänstfulla handlingar från det gångna året.

Vem som helst kan nominera en kandidat till utmärkelsepriset. Handikappforum har inrättat en jury som tar ställning till de nomineringar som kommit in, men det slutliga valet fattas av Handikappforums styrelse. Nomineringstiden utgår onsdagen den 26.5.2021

https://link.webropolsurveys.com/S/E7BFF675D60508A4

Skip to content