Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uuden vammaispalvelulain epäselvyydet herättävät huolta – Vammaisfoorumi peräänkuuluttaa ihmisoikeuksien toteutumista

Takaisin Ajankohtaista -listaukseen

Uuden vammaispalvelulain epäselvyydet herättävät huolta – Vammaisfoorumi peräänkuuluttaa ihmisoikeuksien toteutumista

TIEDOTE

Vammaisfoorumi on huolissaan siitä, että uusi vammaispalvelulaki ei huomioi riittävästi YK:n vammaissopimusta ja aiheuttaa sekaannuksia lain tulkitsemisessa.

Vammaisfoorumi jätti 29.5.2024 lausunnon Petteri Orpon hallituksen esittämän vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain soveltamisalan tarkentamisesta. Uusi vammaispalvelulaki on herättänyt paljon keskusteluja vammaiskentällä.  

Vammaisjärjestöjen yhteinen huoli on se, pystyvätkö sosiaalialan ammattilaiset soveltamaan tätä uutta lakia. Vammaisfoorumi toteaa lausunnossaan, että lakiluonnos jää yhä epäselväksi ja jättää liiaksi tilaa tulkinnoille. 

Uusi laki etääntyy YK:n vammaissopimuksesta 

Nykyisen vammaispalvelulain alkuperäinen tarkoitus on ollut liittää YK:n vammaisyleissopimus suomalaiseen lainsäädäntöön, jolloin varmistetaan vammaisen henkilön yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa, vammaisen henkilön itsenäisen elämän ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen ja edun mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut. 

Silti uudessa lakiesityksessä on useita kohtia, jotka vievät vammaispalvelulainsäädäntöä kauemmas YK:n vammaissopimuksesta. 

Uuden lain myötä on riskinä, että moni vammaisuutensa vuoksi arjessa palveluja tarvitseva jää vammaispalveluiden ulkopuolelle, eivätkä sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ole soveltuvia tai riittäviä heidän yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksiensa turvaamisessa. 

Säästöt eivät saa vaarantaa vammaisten ihmisten oikeuksia 

Lähtökohtaisesti Vammaisfoorumi pitää hyvänä sitä, että sosiaalihuollon yleislainsäädännön ja vammaispalveluita koskevan toissijaisen lainsäädännön suhdetta selkiytetään. Hallituksen esityksessä vaikutusten arvioinneissa kuitenkin ylikorostuvat taloudelliset tavoitteet vammaisten henkilöiden oikeuksien vahvistamisen sijaan. 

Tämä ei saa johtaa tilanteeseen, jossa hyvinvointialue alkaa rajoittaa vammaisille tarkoitettuja palveluja säästöjen vuoksi. Uudessa laissa alleviivataan voimakkaasti sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, jotka eivät turvaa riittävästi itsenäistä elämää ja osallisuutta, ja ovat pääasiallisesti maksullisia, mikä asettaa vammaiset ihmiset entistä eriarvoisempaan asemaan yhteiskunnassa. 

Vammaisfoorumin näkemyksen mukaan uusi lakiesitys on osin ristiriidassa jo hyväksytyn vammaispalvelulain kanssa ja monilta kohdin vaikeasti tulkittavissa. Toteutuvatko vammaisten henkilöiden arjessa välttämättömien palveluiden saaminen ja yhdenvertaisuus voidakseen olla osallisia yhteiskunnassa? 

Koko lausunto on luettavissa täältä: https://vammaisfoorumi.fi/vammaisfoorumin-lausunto-uuden-vammaispalvelulain-soveltamisalan-tarkentamisesta-29-05-2024/

Lisätietoja

Veera Florica Rajala

Vammaisfoorumin puheenjohtaja

veera.florica-rajala@vammaisfoorumi.fi

Puh. +358 50 408 2000

Anni Kyröläinen

Vammaisfoorumin pääsihteeri

anni.kyrolainen@vammaisfoorumi.fi

Puh. +358 45 217 4936 

Kaarina Huovinen

Vammaisfoorumin viestinnän asiantuntija 

kaarina.huovinen@vammaisfoorumi.fi

Skip to content