Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tartuntatautilakiin lisättävä henkilökohtainen apu ja kotihoito

Takaisin Ajankohtaista -listaukseen

Tartuntatautilakiin lisättävä henkilökohtainen apu ja kotihoito

KANNANOTTO

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila

Tartuntatautilain 48 §:n lisättävä henkilökohtainen apu ja kotihoito

Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä.

Vammaisfoorumi vaatii, että sosiaali- ja terveysalalla edellytettävää rokotteita koskevaa sääntelyä tartuntatautilain 48 §:n työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi on viipymättä korjattava. Myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ratkaisussaan 26.5.2021 EOAK/1043/2021 ottanut kantaa rokottamisjärjestykseen ja rokotusten toteuttamiseen koronapandemian aikana. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kenenkään korkeimpiin riskiryhmiin kuuluvien ei pitäisi joutua hyväksymään, että häntä avustavalla ihmisellä ei ole parasta mahdollista suojaa hengenvaarallista tautia vastaan. Julkisen vallan velvollisuus suojella jokaisen henkeä ja terveyttä edellyttää siitä huolehtimista, että välttämättömät palvelut voidaan järjestää vaarantamatta niistä riippuvaisen henkilön terveyttä tai henkeä. Apulaisoikeusasiamies on saattanut käsityksensä menettelyyn liittyvistä puutteista valtioneuvoston, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietoon.

Esitämme, kuten apulaisoikeusasiamies on ratkaisuissaan aiemmin sosiaali- ja terveysministeriölle todennut, perustuslain 19 §:n 3 momentissa julkiselle vallalle säädetyn väestön terveyden edistämisvelvoitteen ja 6 §:ssä turvatun yhdenvertaisuuden kannalta välttämättömänä, että tartuntatautilain 48 §:n täsmennetään sovellettavaksi toimintayksiköiden lisäksi terveydenhuoltolain 25 §:ssä tarkoitetun kotisairaanhoidon, sosiaalihuoltolain 19 §:ssä tarkoitetun kotipalvelun ja lain 20 §:ssä tarkoitetun kotihoidon sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 c §:ssä tarkoitetun henkilökohtaisen avun tehtävissä työskentelevien henkilöiden osalta.

Henkilökohtaisen avun ja kotihoidon tilanteissa autetaan lähikontaktissa tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita. Näissä tilanteissa saisi vain erityisestä syystä työskennellä henkilö, jolla on puutteellinen rokotussuoja. Vaikeavammaisen henkilökohtaisen avun käyttäjällä on oltava mahdollisuus suojautua koronavirukselta ja muiltakin tartuntataudeilta myös henkilökohtaisen avun työnantajamallissa.

Vammaisfoorumi pyytää kohteliaimmin, että lainsäädäntöä täydennetään mainittuja ammattiryhmiä koskevin osin. Annamme mielellään lisätietoja.

Helsingissä 27. syyskuuta 2021

Vammaisfoorumi ry

Sari Kokko                                                                         Pirkko Mahlamäki
Puheenjohtaja                                                                  Pääsihteeri

Lisätietoja: Sari Kokko, sari.kokko (at) nkl.fi, Elina Nieminen, lakimies, elina.nieminen (at) invalidiliitto.fi

Skip to content