Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pääsihteerin tehtävän jättävä Pirkko Mahlamäen puhe

Takaisin Ajankohtaista -listaukseen

Pääsihteerin tehtävän jättävä Pirkko Mahlamäen puhe

Pirkko Mahlamäki katsoo sekä taakse jääneisiin vammaispolitiikan vuosikymmeniin että kohti tulevaa.

Vammaisfoorumin pitkäaikainen pääsihteeri Pirkko Mahlamäki jättää tehtävän joulukuussa. Mahlamäki on toiminut Vammaisfoorumin pääsihteerinä kahden vuosikymmenen ajan, maaliskuusta 2000 alkaen. Hän jatkaa Vammaisfoorumin edustajana European Disability Forumissa. Mahlamäki piti kiitospuheenvuoron yhdistyksen syyskokoukselle 25.11.2021.

Puhe

Hymyilevä kasvokuva Pirkko Mahlamäestä
Kuvan tekijänoikeudet 
© Sarah Halls Photography & Videography Ltd

Katson sekä taakse jääneisiin vammaispolitiikan vuosikymmeniin että kohti tulevaa. Vammaisfoorumi on perustettu olemaan suomalaisten vammaisten ihmisten ja heidän järjestöjensä ääni eurooppalaisessa vammaisliikkeessä ja edunvalvonnassa. Toimikauteni aikana olen päässyt tekemään yhteistyötä monien kumppanien kanssa. Yhdessä EDF pitkäaikaisen rahastonhoitajan Invalidiliiton Pekka Tuomisen kanssa olen saanut olla mukana EDF:n työssä, niin työvaliokunnassa kuin hallituksessa.

Eurooppalainen yhteistyö on jatkossa yhä tärkeämpää. Eurooppalainen yhteislainsäädäntö vammaisasioissa muodostuu tulevaisuudessa yhä kattavammaksi. Kansainvälisen vaikuttamistyön on siksi jatkuttava – lainsäädännön valmistelussa on oltava mukana heti alkumetreiltä asti.

Eurooppalainen vammaisliike on aktiivinen ja vahva. Vuonna 2004 yhteiseurooppalainen vammaisliike keräsi yli miljoona allekirjoitusta kansalaisaloitteeseen vammaisten syrjinnän torjumista koskevan direktiivin vireille saattamiseksi. Komission valmistelema esitys annettiin jo vuonna 2008. Voimakkaasta alkusysäyksestä huolimatta direktiiviä ei ole vieläkään saatu voimaan. 

Syrjinnän torjuntaa koskeva direktiivi on hyvä esimerkki siitä, miten YK:n vammaissopimuksen täytäntöönpano eurooppalaisen yhteislainsäädännön tasolla vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä ja koko Euroopan laajuista vaikuttamistyötä.

Toinen pitkiä vaikuttamistyön aikaskaaloja havainnollistava ilmiö on moniäänisyyden lisääntyminen myös vammaiskeskustelussa. Vammaispolitiikassa naiseuden ja miehisyyden sekä eri ikäryhmiä koskevien kysymysten tarkastelu on tuonut keskusteluun lisää vivahteita. Vammaispolitiikassa tulee pyrkiä moniperustaisuuteen ja inklusiivisuuteen.   

Lopuksi haluan kiittää Foorumin nykyisiä ja aiempia puheenjohtajia, varapuheenjohtajia sekä hallituksia hedelmällisestä yhteistyöstä sekä toivottaa järjestölle menestystä!

Pirkko Mahlamäki

pmahlamaki (at) gmail.com

Skip to content