Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto: Raskauden keskeytyslaki ja steriloimislaki 15.3.2023

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto: Raskauden keskeytyslaki ja steriloimislaki 15.3.2023

Asia nro VN/758/2023

Lausuntopyyntö: Raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muutoksista johtuvista asetusmuutoksista

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Yleiset selontekoa koskevat kommentit

Vammaisfoorumi toteaa, että vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumisen merkittävin este on rakenteellinen syrjintä. Estettäessä vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta, rakenteelliseen syrjintää tulee puuttua. Se, kuinka vammaisuudesta puhutaan ja vammaisuutta sanallisestetaan on rakenteellisen tason vaikuttamista. Vammaisfoorumin tarkastelun ytimessä on yhdenvertaisuuden edistäminen ja jokaisen ihmisen luovuttamaton ihmisarvo.  Vammaisfoorumi haluaa tuoda keskusteluun niiden ihmisten äänet, jotka eivät muutoin tulisi kuulluiksi.

1.      Kommenttinne valtioneuvoston asetukseen raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Vammaisfoorumin mielestä esitysluonnoksen pykälät kaipaavat muutosta sanavalintojen osalta. Asetusmuistion luonnoksessa ja Valtioneuvoston asetuksessa käytetyt ilmaisut ”ruumiinvika” ja ”vajaamielisyys” raskauden keskeyttämisen syinä ovat itsessään kielteisesti arvolatautuneita ja sellaisinaan vammaisia ihmisiä syrjiviä. Ehdotamme käytettäväksi edellä mainittujen käsitteiden sijaan käsiteitä ”ruumiinvamma” ja ”kehitysvammaisuus.” Näin esitys ei sisällä viestiä siitä, että vammaisuus on kielteinen ominaisuus.

Valtioneuvoston asetukseen tulee liittää myös asiankohta, että perheelle tulee tarjota tukea myös niissä tapauksissa, kun perhe päättää jatkaa raskautta lapsen ollessa vammainen. Tukea ei pidä tarjota ainoastaan silloin, kun perhe valitsee selektiivisen abortin. On tärkeää varmistaa puolueeton tuki- ja ensitieto aborttipäätöstä tehdessä ja käsitellessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

2.      Kommenttinne sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen raskauden keskeyttämistä ja steriloimista koskevista lomakkeista annetun asetuksen muuttamisesta

Vammaisfoorumin mielestä lomakkeet ovat pääosin selkeitä, mutta kaipaavat muutokset sanavalintojen osalta. Erittäin kyseenalaisella tavalla vammaisuutta arvottavat termit ”ruumiinvika” ja vajaamielisyys pitää poistaa ja muuttaa termeisiksi ”ruumiinvamma” ja ”kehitysvammaisuus.”

YK:n vammaisten ihmisten yleissopimuksen artikla 5 syrjinnän kielto ja artikla 25 oikeus terveyteen velvoittavat huomiomaan myös nämä esiinnostetut asiankohdat.

3.      Kommenttinne lomakkeiden muuttamisesta johtuvista seurauksista potilastietojärjestelmiin (erityisesti potilastietojärjestelmien toimittajat)

Ei kommentteja.

Skip to content