Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto – Luonnoksesta hallituksen esitykseksi Työkanava Oy -nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta 20.06.2024

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto – Luonnoksesta hallituksen esitykseksi Työkanava Oy -nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta 20.06.2024

Vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asia: VN/13371/2024

Ajankohta: 20.6.2024

Vammaisfoorumi hämmästelee pääministeri Orpon hallituksen politiikkaa, jonka toimenpiteet ovat ristiriitaisia ja vaikuttavat pikemminkin heikentävän vammaisten henkilöiden osallistumista työelämään ja YK:n yleissopimuksen artiklan 27 toteutumista. Lakkauttamalla Työkanava Oy:n pääministeri Orpon hallitus antaa viestin, että tähän kohderyhmään ei nyt haluta panostaa.

Työkanava Oy:n ydintehtäväksi määriteltiin etsiä ja löytää työmahdollisuuksia kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-asemassa oleville osatyökykyisille, vammaisille ja/tai pitkäaikaissairaille henkilöille yksityisistä yrityksistä avoimilta työmarkkinoilta. Tehtävä on erittäin vaativa ja edellyttää rautaista ammattitaitoa ja asiantuntemusta sekä osatyökykyisyydestä että yritysyhteistyöstä. Nämä työmahdollisuudet eivät realisoidu hetkessä, joten vaikuttaa lyhytnäköiseltä lakkauttaa suurella vaivalla valtion ja järjestöjen yhteistyöllä rakennettu toiminta, joka on juuri onnistunut saamaan yritysyhteistyön käyntiin.

Työkanava Oy:n toimintaa kehittämällä olisi voitu toteuttaa hallitusohjelman kirjauksia, kuten:

  • Työnantajille luodaan kannustimia työn tarjoamiseksi vammaisille henkilöille ja työtä helpottavien välineiden käyttöä edistetään tehokkaalla viestinnällä suoraan yrityksille yhteistyössä työnantajajärjestöjen ja vammaisjärjestöjen kanssa.
  • Työelämän vastaanottokyvykkyyttä vahvistetaan niin, että esim. osatyökykyisten, maahanmuuttajien, ikääntyneiden sekä matalan koulutustason tehtävissä toimivien henkilöiden työllistyminen paranee.
  • Pk-yrityksiä tuetaan työtehtävien uudelleenjärjestelyssä matalan vaativuustason tehtävien luomiseksi.

Vammaisfoorumi huomauttaa, että hallituksen esityksessä perustellaan yhtiön lopettamista myös nykyisillä työllisyyspalveluilla sekä TE-palvelujen kanssa yhteistyötä tekevillä muilla toimijoilla, kuten järjestöillä, jotka tukevat vaikeimmassa asemassa olevien työnhakijoiden työllistymistä. Vammaisfoorumi ei hyväksy sitä, että tällä hetkellä myös näitä elementtejä työllistymisen tukemisessa ollaan heikentämässä vähentämällä vuonna 2025 aloittavien työvoimaviranomaisten kuin myös järjestöjen rahoitusta.

Vammaisfoorumi ry

Veera Florica Rajala, puheenjohtaja 

Anni Kyröläinen, pääsihteeri

p. 045 217 4936                                                            anni.kyrolainen@vammaisfoorumi.fi

Skip to content