Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto – Luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 15.03.2024

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto – Luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 15.03.2024

Vammaisfoorumi ry

Lausunto 15.03.2024                                                  

Asia:  VN/1601/2024

Lausunnonantajan lausunto

1. Radion siirtovelvoitteen poistaminen 227 §:stä

Vammaisfoorumi ry yhtyy asiassa Hätäkeskuslaitoksen 13.3.2024 antamaan lausuntoon. Lisäksi toteamme, että monelle sokealle ja vaikeasti heikkonäköiselle henkilölle radiokanavat ovat merkittävämpi tai yhtä merkittävä tietolähde kuin tv-kanavat. Kaapeliverkkojen merkitys tv- ja radiokanavien jakelussa vähenee lähivuosina, mutta emme pidä Ylen radiokanavien ja sen seurauksena myös hätätiedotteiden jakelukanavien karsimista ajankohtaisena. Siirtovelvoitteen ja esteettömyysdirektiivin välistä suhdetta tulee arvioida säännöllisesti mediayhtiöiden ja teleoperaattoreiden saavutettavuuspalveluiden ja päätelaitteiden kehittyessä.

Erityisen tärkeä kaapeliradio on hätätilanteissa ja poikkeusoloissa, joihin täytyy yhteiskunnassa nykyisellään varautua. Kaapeliradio on monille näkövammaisille henkilöille kaupunkialueilla näissä tapauksissa pääasiallinen tapa vastaanottaa tietoa. Lisäksi viranomaisten tutkimuksen mukaan esimerkiksi Helsingissä keskikaupungissa antennilla voi olla hyvin vaikea vastaanottaa radiosignaaleja. Lisäksi antennin hankinta maksaa rahaa ja pienituloisille vammaisille henkilöille hankinta ja asennus voi olla poikkeuksellisen hankalaa. Tähän LVM ei esitä ratkaisua ja tätä kritisoimme.

Tekstityksen poistaminen heikentää erityisesti kuulovammaisten ja ikäihmisten tiedonsaantia. Tämä muutos velvoittaa kaikkia omistamaan matkapuhelinta. Kaikki eivät omista tahi osaa käyttää tekstiviestiä erityisesti vanhemman sukupolven edustajat. Tiedotteet tulee toteuttaa samanaikaisesti eri kanavia pitkin, jotta se saavuttaa mahdollisemman laajan kohteen.

Kyröläinen Anni

Vammaisfoorumi ry

Skip to content