Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto – Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta 15.05.2024

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto – Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta 15.05.2024

Vastaanottaja: liikenne- ja viestintävaliokunta

Asia: HE 44/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Ajankohta: 15.5.2024 klo 11.15

Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta jättää kirjallinen asiantuntijalausunto valiokunnalle koskien lakia sähköisen viestinnän palveluista.

Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä.

Hallituksen esitys merkitsee sitä, että kaapeliradio tullaan lakkauttamaan nettiyhteyksien kohentamiseksi. Kaapeliradion lakkauttaminen tarkoittaa osalle näkövammaisista ja heikkonäköisestä sitä, että he joutuvat löytämään jonkun toisen tavan saada yhteyden radiolähetyksiin. Radio on monelle näkövammaiselle keskeinen tapa saada informaatiota. Moni näkövammainen on yhteiskunnassa heikossa asemassa (Näkövammarekisterin vuosikirja 2023). Uuden radiolaitteen ja mahdollisen lisäantennin hankinnasta aiheutuvat kustannukset voivat olla liian suuret etenkin heikkotuloisille. Kustannukset ovat viime aikoina nousseet ja tämä lisämeno voi olla pienituloisimmille ihmisille kohtuuton.

Tämän lisäksi on huomioitava, että radio on keskeinen tapa saada monenlaista poikkeus- ja hätätiedotusta. Erityisesti näinä epävarmoina aikoina on tärkeä varmistaa se, että kaikilla on mahdollisuus saada ajankohtaista ja luotettavaa tietoa.

Hallituksen esitys mahdollistaa sen, että kaapeliverkkoyritykset voivat lisätä liikevaihtoaan ratkaisematta sitä, kuinka turvataan edellä mainittujen erityisryhmien oikeus saada yhteiskunnallisesti keskeistä tietoa. Koska valtio tulee leikkaamaan merkittävän osan järjestöjen rahoituksesta, on järjestöillä ensi vuodesta lähtien rajalliset edellytykset auttaa ja opastaa erityisryhmiä tällaisissa siirtymävaiheisiin liittyvissä haasteissa.

Hallituksen esityksessä annetaan vaikutelma, että mikään ei tule muuttumaan, vaikka tosiallisesti siinä heikennetään monen henkilön edellytyksiä saada olennaista yhteiskunnallista tietoa, erityisesti hätä- ja poikkeustilannetietoa, Yleltä.

Vammaisfoorumi ry

Veera Florica Rajala, puheenjohtaja 

Anni Kyröläinen, pääsihteeri  

p. 045 217 4936 / anni.kyrolainen@vammaisfoorumi.fi

Skip to content